Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Bến Tre - 13/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: K37T09
100N 46
200N 182
400N 845301559010
1TR 9704
3TR 08311357909467550570871805662035244
10TR 9121656796
15TR 51054
30TR 49838
ĐB
079825
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/09/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9,7,8,2 0 4
1 1 0,1,6
8 2 0,5
5 3 8
0,4,5 4 6,4
Chục Số Đơn vị
5,7,2 5 3,5,4
4,1,9 6
7 5,0
3 8 2,0
9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 06/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: K36T09
100N 28
200N 881
400N 057580078655
1TR 4836
3TR 08125007228423476339661120295737382
10TR 5772281414
15TR 45809
30TR 74778
ĐB
279226
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/09/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,9
8 1 2,4
2,1,8,2 2 8,5,2,2,6
3 6,4,9
3,1 4
Chục Số Đơn vị
7,5,2 5 5,7
3,2 6
0,5 7 5,8
2,7 8 1,2
3,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 30/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: K35T08
100N 94
200N 113
400N 842145863842
1TR 1843
3TR 56624340113703978093946090578236091
10TR 4524744226
15TR 59034
30TR 96037
ĐB
174201
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/08/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9,1
2,1,9,0 1 3,1
4,8 2 1,4,6
1,4,9 3 9,4,7
9,2,3 4 2,3,7
Chục Số Đơn vị
5
8,2 6
4,3 7
8 6,2
3,0 9 4,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 23/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: K34T08
100N 40
200N 966
400N 355211876186
1TR 4954
3TR 08038513407072100867395423878805739
10TR 7326736781
15TR 59316
30TR 26465
ĐB
750386
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/08/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4 0
2,8 1 6
5,4 2 1
3 8,9
5 4 0,0,2
Chục Số Đơn vị
6 5 2,4
6,8,1,8 6 6,7,7,5
8,6,6 7
3,8 8 7,6,8,1,6
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 16/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: K33T08
100N 24
200N 638
400N 902694397358
1TR 3656
3TR 20234533939641485153544375317885206
10TR 6776744448
15TR 49021
30TR 86317
ĐB
162914
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/08/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
2 1 4,7,4
2 4,6,1
9,5 3 8,9,4,7
2,3,1,1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 8,6,3
2,5,0 6 7
3,6,1 7 8
3,5,7,4 8
3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 09/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: K32T08
100N 93
200N 273
400N 535008543746
1TR 2789
3TR 13038117458685150466862076596753945
10TR 5402783670
15TR 64368
30TR 41957
ĐB
379271
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/08/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 7
5,7 1
2 7
9,7 3 8
5 4 6,5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 0,4,1,7
4,6 6 6,7,8
0,6,2,5 7 3,0,1
3,6 8 9
8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 02/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: K31T08
100N 93
200N 264
400N 186733031431
1TR 8052
3TR 20773858257743360223100316620194320
10TR 4171300463
15TR 51127
30TR 85240
ĐB
475132
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 3,1
3,3,0 1 3
5,3 2 5,3,0,7
9,0,7,3,2,1,6 3 1,3,1,2
6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 2
6 4,7,3
6,2 7 3
8
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755