Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số An Giang - 15/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K3
100N 41
200N 931
400N 999680095391
1TR 9445
3TR 86428092539628524763678975152094300
10TR 3259938082
15TR 65034
30TR 09753
ĐB
194497
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 9,0
4,3,9 1
8 2 8,0
5,6,5 3 1,4
3 4 1,5
Chục Số Đơn vị
4,8 5 3,3
9 6 3
9,9 7
2 8 5,2
0,9 9 6,1,7,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 08/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K2
100N 72
200N 882
400N 132968127714
1TR 9358
3TR 95771392841135935273242513611398216
10TR 1631608462
15TR 58477
30TR 50335
ĐB
567327
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0
7,5 1 2,4,3,6,6
7,8,1,6 2 9,7
7,1 3 5
1,8 4
Chục Số Đơn vị
3 5 8,9,1
1,1 6 2
7,2 7 2,1,3,7
5 8 2,4
2,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 01/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K1
100N 86
200N 556
400N 372545216952
1TR 7154
3TR 52654295487022710115912110209595485
10TR 1887230232
15TR 17635
30TR 22187
ĐB
567616
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0
2,1 1 5,1,6
5,7,3 2 5,1,7
3 2,5
5,5 4 8
Chục Số Đơn vị
2,1,9,8,3 5 6,2,4,4
8,5,1 6
2,8 7 2
4 8 6,5,7
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 25/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K4
100N 69
200N 398
400N 058337248144
1TR 8138
3TR 63013003106235457382507995489461704
10TR 5881679464
15TR 31900
30TR 26710
ĐB
125627
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,1 0 4,0
1 3,0,6,0
8 2 4,7
8,1 3 8
2,4,5,9,0,6 4 4
Chục Số Đơn vị
5 4
1 6 9,4
2 7
9,3 8 3,2
6,9 9 8,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 18/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K3
100N 95
200N 908
400N 656667234667
1TR 6314
3TR 95394882570190140450493946743319562
10TR 1650150409
15TR 09197
30TR 29042
ĐB
073974
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,1,1,9
0,0 1 4
6,4 2 3
2,3 3 3
1,9,9,7 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 7,0
6 6 6,7,2
6,5,9 7 4
0 8
0 9 5,4,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 11/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K2
100N 46
200N 894
400N 358575924142
1TR 9357
3TR 98504214826986028211190169731852078
10TR 8354631710
15TR 05223
30TR 21296
ĐB
842968
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/08/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 4
1 1 1,6,8,0
9,4,8 2 3
2 3
9,0 4 6,2,6
Chục Số Đơn vị
8 5 7
4,1,4,9 6 0,8
5 7 8
1,7,6 8 5,2
9 4,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 04/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K1
100N 50
200N 350
400N 624643903697
1TR 7019
3TR 83965179474633113961659691946263747
10TR 7304325700
15TR 22438
30TR 87303
ĐB
055974
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5,9,0 0 0,3
3,6 1 9
6 2
4,0 3 1,8
7 4 6,7,7,3
Chục Số Đơn vị
6 5 0,0
4 6 5,1,9,2
9,4,4 7 4
3 8
1,6 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755