Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 12/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: L37
100N 47
200N 813
400N 104673605953
1TR 0883
3TR 02459036188293984517441885532025281
10TR 4915743448
15TR 57847
30TR 29614
ĐB
018594
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/09/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2 0
8 1 3,8,7,4
2 0
1,5,8 3 9
1,9 4 7,6,8,7
Chục Số Đơn vị
5 3,9,7
4 6 0
4,1,5,4 7
1,8,4 8 3,8,1
5,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 05/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: L36
100N 97
200N 176
400N 421931840236
1TR 7983
3TR 09875948928644920711510076098469130
10TR 8846249495
15TR 38175
30TR 10146
ĐB
706125
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/09/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7
1 1 9,1
9,6 2 5
8 3 6,0
8,8 4 9,6
Chục Số Đơn vị
7,9,7,2 5
7,3,4 6 2
9,0 7 6,5,5
8 4,3,4
1,4 9 7,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 29/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: L35
100N 32
200N 713
400N 046727617385
1TR 9942
3TR 90161216463043119105561692884390429
10TR 4976214648
15TR 67599
30TR 00584
ĐB
311404
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,4
6,6,3 1 3
3,4,6 2 9
1,4 3 2,1
8,0 4 2,6,3,8
Chục Số Đơn vị
8,0 5
4 6 7,1,1,9,2
6 7
4 8 5,4
6,2,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 22/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: L34
100N 32
200N 212
400N 505560130396
1TR 3706
3TR 84188929714381492526934537275910961
10TR 7267089967
15TR 36950
30TR 53087
ĐB
191727
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 6
7,6 1 2,3,4
3,1 2 6,7
1,5 3 2
1 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,9,0
9,0,2 6 1,7
6,8,2 7 1,0
8 8 8,7
5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 15/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: L33
100N 79
200N 797
400N 843487950575
1TR 7110
3TR 77682297514848753259798217448072420
10TR 8704554806
15TR 01667
30TR 14738
ĐB
328137
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,8,2 0 6
5,2 1 0
8 2 1,0
3 4,8,7
3 4 5
Chục Số Đơn vị
9,7,4 5 1,9
0 6 7
9,8,6,3 7 9,5
3 8 2,7,0
7,5 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 08/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: L32
100N 91
200N 888
400N 874731301695
1TR 6294
3TR 22728826964824014381491664129333095
10TR 3120259035
15TR 67782
30TR 27404
ĐB
234216
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 2,4
9,8 1 6
0,8 2 8
9 3 0,5
9,0 4 7,0
Chục Số Đơn vị
9,9,3 5
9,6,1 6 6
4 7
8,2 8 8,1,2
9 1,5,4,6,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 01/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: L31
100N 58
200N 235
400N 412068664338
1TR 6420
3TR 90425208177722835161249708472571509
10TR 8413897068
15TR 67719
30TR 70850
ĐB
881367
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2,7,5 0 9
6 1 7,9
2 0,0,5,8,5
3 5,8,8
4
Chục Số Đơn vị
3,2,2 5 8,0
6 6 6,1,8,7
1,6 7 0
5,3,2,3,6 8
0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755