Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Kết quả xổ số Miền Nam - 12/09/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
12/09/20229C2L3722T9K2
100N104727
200N089813354
400N868096224275104673605953163064408147
1TR255508839659
3TR779841891382560465375424934023931350245903618829398451744188553202528116259494274120594269628131093552099
10TR449379672049157434485392006512
15TR442965784734142
30TR757442961457668
ĐB027780018594307071
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/09/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
1,8,6,2,8 0
1 0,3
2 2 2,3,0
1,2 3 7,5,7
8,4 4 9,4
7,5,3 5 5
9 6 0
3,3 7 5
8 9,0,4,0
8,4 9 6
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
6,2 0
8 1 3,8,7,4
2 0
1,5,8 3 9
1,9 4 7,6,8,7
5 3,9,7
4 6 0
4,1,5,4 7
1,8,4 8 3,8,1
5,3 9 4
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
3,4,2 0 5
7 1 3,2
1,4 2 7,7,0
1 3 0,5
5 4 0,7,2
0,3 5 4,9,9
6 9,8
2,4,2 7 1
6 8
5,5,6,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 11/09/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
11/09/2022TG-B99K2ĐL-9K2
100N956411
200N740540751
400N282342850893947571281131163498343533
1TR258252419724
3TR082941073590756884137077489085258734358219836827257274864225625870105229322958774352424621102517469209142
10TR866058135076732135062936919437
15TR788852665472900
30TR495613049798342
ĐB101001907967179361
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/09/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
4,5 0 5,1
6,0 1 3
8 2 3
2,9,1,7 3 5
9,7 4 0
9,8,3,8,0,8 5 6,0
5 6 1
7 4,3
8 5,2,5,5
9 5,3,4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
4 0 6
3,4 1
8,5,3 2 8,5,5
3 1,6,2
6,5 4 0,1,8
7,2,2 5 2,4
3,0 6 4,7
8,9,6 7 5
2,4 8 2,7
9 7
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1,5,2,5,6 1 1
2,9,4,4 2 4,2,4,1
3 3 4,4,3,7
3,3,2,2 4 2,2
5 1,1
6 9,1
7,3 7 7
8
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 10/09/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
10/09/20229B79K29K2-22K2T9
100N92612043
200N267439931067
400N777815579853048015266127399963836750125480622353
1TR5181364917724614
3TR30349608710809665363768601357597428345881692196245902270102474061229654633120844459813722540867459953961160763186664067375981087447667255635
10TR4602037264790819029756332378503116842780
15TR14951752176461151790
30TR93890380699204640285
ĐB965021852061325399187194
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/09/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
6,2,9 0
8,7,5,2 1
9 2 8,0,1
5,6 3
6 4 9
7 5 7,3,1
9 6 7,3,0,4
6,5 7 8,1,5
7,2 8 1
4 9 2,6,0
Long An
Chục Số Đơn vị
8 0
6,2,6,8,6 1 7
2 6,7,1,7,4
3 9
2 4 9,5
4,6 5
2 6 1,1,5,9,1
2,2,9,1 7
8 8 0,8,1
3,4,6 9 7
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
2,5,5 0
3,3,8,1,1 1 1,1
7,3 2 0,5
8 3 1,1,2
4 4 4,6
2,9 5 0,0
4 6 7
6 7 2
8 3,1
9,9 9 9,5,9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
8,9 0
8 1 4
6,7 2
4,5,6,7 3 5
5,1,4,9 4 3,4
3,8 5 4,3
6 6 7,2,3,6,8
6 7 3,2
6 8 1,0,5
9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 09/09/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
09/09/202243VL3609K3631TV36
100N733853
200N960873497
400N464033942169520068514246082816627740
1TR497031314734
3TR972714280009251009763460733647908549148356385950098881648564481647246027138707355942220957564066901612174
10TR106939654966629061249387480256
15TR470866402749396
30TR425958944956673
ĐB635487608191309853
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 09/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 09/09/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
6,4,7,0 0 0,7
7,5 1
2
7,9 3
9,5 4 0,7,9
9 5 1,4
7,8 6 0,9
0,4,8 7 3,0,1,6
8 6,7
6,4 9 4,3,5
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,9
5,3,9 1 6
2 9,4,7
7,8 3 8,1
6,6,2 4 6,9
8 5 1
4,1 6 4,4,0
2 7 3
3 8 3,5
0,2,4 9 1
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
4 0 6
1 6
6,2 2 8,2
5,7,5 3 4,8,5
3,7,7 4 0
3 5 3,7,6,3
0,1,5,9 6 2
9,5 7 4,4,3
2,3 8
9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 08/09/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
08/09/20229K2AG-9K29K2
100N807269
200N725882333
400N605945092954132968127714015897861741
1TR758193588340
3TR985829768358002622286679730617274709577139284113593527324251361139821632581617277644503649917576361090590
10TR115226086116316084623310274140
15TR395945847781919
30TR156025033536358
ĐB308121567327436521
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/09/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
8,7 0 9,2,2
8,6,2 1 7
8,0,2,0 2 5,8,2,1
8 3
5,9 4
2 5 9,4
6 1
9,1 7 0
2 8 0,1,2,3
5,0 9 7,4
An Giang
Chục Số Đơn vị
0
7,5 1 2,4,3,6,6
7,8,1,6 2 9,7
7,1 3 5
1,8 4
3 5 8,9,1
1,1 6 2
7,2 7 2,1,3,7
5 8 2,4
2,5 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
4,1,9,4 0 2
4,8,2 1 0,9
0 2 7,1
3 3 3
4 1,0,5,9,0
4 5 8,7,8
8 6 9
2,5 7
5,5 8 6,1
6,4,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 07/09/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
07/09/20229K1K1T9T9K1
100N842095
200N550135122
400N404348747258041416081599956195876355
1TR858928400087
3TR305665696301141337353368912982404227126025389001372625781979388114022575420544525450031027809251134572663
10TR659288235252221542869277918038
15TR189350440930360
30TR399828209592459
ĐB044670057134910180
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 07/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 07/09/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
5,7 0
4 1
8,2,5,8 2 2,8
4,6 3 5,5
8,7 4 3,1
3,3 5 0,8,2
6 6 6,3
7 4,0
5,2 8 4,9,9,2,2
8,8 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
2,4,6 0 8,9
1,2 1 4,1
2 0,5,1
3 5,7,4
1,3 4 0
3,2,9 5 7
8 6 0
3,5 7 9
0 8 9,6
9,8,7,0 9 9,5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
2,0,6,8 0 0
6 1
2,5 2 2,0,7,5
6 3 8
4 5
9,5,2,4 5 5,2,9
6 1,3,0
8,8,2 7 9
3 8 7,7,0
7,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 06/09/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
06/09/2022K36T099AT9-K1
100N282545
200N881761860
400N057580078655073669346407439417373072
1TR483623669269
3TR081250072284234763396611202957373820520145092888115748422536061445677348118167073836688475667022529772747
10TR577228141472010134268795203691
15TR458099117403064
30TR747782873026539
ĐB279226365720059830
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/09/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 7,9
8 1 2,4
2,1,8,2 2 8,5,2,2,6
3 6,4,9
3,1 4
7,5,2 5 5,7
3,2 6
0,5 7 5,8
2,7 8 1,2
3,0 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
1,3,2 0 7,1
6,0,1 1 1,0
9 2 5,6,0
7 3 6,4,6,0
3,8,4,7 4 4
2 5
3,6,3,2 6 1,6
0 7 3,4
8 4
9 2
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
6,3 0 7,2
9 1 8
7,0,5 2
3 7,9,0
9,6 4 5,7
4,7 5 2
6 6 0,9,6,4
3,0,9,4 7 2,5
1 8
6,3 9 4,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755