Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Kiên Giang - 11/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 9K2
100N 64
200N 540
400N 947571281131
1TR 5241
3TR 43582198368272572748642256258701052
10TR 7673213506
15TR 26654
30TR 30497
ĐB
907967
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/09/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6
3,4 1
8,5,3 2 8,5,5
3 1,6,2
6,5 4 0,1,8
Chục Số Đơn vị
7,2,2 5 2,4
3,0 6 4,7
8,9,6 7 5
2,4 8 2,7
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 04/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 9K1
100N 88
200N 925
400N 798949656959
1TR 7736
3TR 90639967837893891917880334116915514
10TR 3378863857
15TR 71483
30TR 18018
ĐB
480860
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/09/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 7,4,8
2 5
8,3,8 3 6,9,8,3
1 4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 9,7
3 6 5,9,0
1,5 7
8,3,8,1 8 8,9,3,8,3
8,5,3,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 28/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 8K4
100N 73
200N 455
400N 906135109921
1TR 8509
3TR 14892857315380242507739468219136279
10TR 7747952313
15TR 82981
30TR 81072
ĐB
442607
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/08/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,2,7,7
6,2,3,9,8 1 0,3
9,0,7 2 1
7,1 3 1
4 6
Chục Số Đơn vị
5 5 5
4 6 1
0,0 7 3,9,9,2
8 1
0,7,7 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 21/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 8K3
100N 48
200N 592
400N 276123502242
1TR 6560
3TR 37750501227538573355735034228623921
10TR 6200179202
15TR 46550
30TR 97537
ĐB
200289
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/08/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,5,5 0 3,1,2
6,2,0 1
9,4,2,0 2 2,1
0 3 7
4 8,2
Chục Số Đơn vị
8,5 5 0,0,5,0
8 6 1,0
3 7
4 8 5,6,9
8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 14/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 8K2
100N 92
200N 797
400N 247134741778
1TR 0119
3TR 35718306024010254723597828490557921
10TR 0031424539
15TR 37903
30TR 13693
ĐB
959695
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/08/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,2,5,3
7,2 1 9,8,4
9,0,0,8 2 3,1
2,0,9 3 9
7,1 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5
6
9 7 1,4,8
7,1 8 2
1,3 9 2,7,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 07/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 8K1
100N 21
200N 364
400N 370785019455
1TR 5424
3TR 57739057868604764239956284648592111
10TR 5535319923
15TR 23260
30TR 43821
ĐB
225485
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,1
2,0,1,2 1 1
2 1,4,8,3,1
5,2 3 9,9
6,2 4 7
Chục Số Đơn vị
5,8,8 5 5,3
8 6 4,0
0,4 7
2 8 6,5,5
3,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 31/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 7K5
100N 59
200N 052
400N 954206645318
1TR 4231
3TR 87629532503947583268673528302831827
10TR 4478792048
15TR 51447
30TR 88043
ĐB
720314
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
3 1 8,4
5,4,5 2 9,8,7
4 3 1
6,1 4 2,8,7,3
Chục Số Đơn vị
7 5 9,2,0,2
6 4,8
2,8,4 7 5
1,6,2,4 8 7
5,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755