Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Đà Lạt - 11/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-9K2
100N 11
200N 751
400N 163498343533
1TR 9724
3TR 29322958774352424621102517469209142
10TR 2936919437
15TR 72900
30TR 98342
ĐB
179361
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1,5,2,5,6 1 1
2,9,4,4 2 4,2,4,1
3 3 4,4,3,7
3,3,2,2 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 1,1
6 9,1
7,3 7 7
8
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 04/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-9K1
100N 96
200N 826
400N 982269293354
1TR 6391
3TR 26281030152075846386265709953335187
10TR 5792415386
15TR 51761
30TR 29176
ĐB
413754
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
9,8,6 1 5
2 2 6,2,9,4
3 3 3
5,2,5 4
Chục Số Đơn vị
1 5 4,8,4
9,2,8,8,7 6 1
8 7 0,6
5 8 1,6,7,6
2 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 28/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K4
100N 11
200N 793
400N 700540513606
1TR 0200
3TR 58644013202858850002159690453486579
10TR 4616104848
15TR 45329
30TR 38979
ĐB
188658
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 5,6,0,2
1,5,6 1 1
0 2 0,9
9 3 4
4,3 4 4,8
Chục Số Đơn vị
0 5 1,8
0 6 9,1
7 9,9
8,4,5 8 8
6,7,2,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K3
100N 55
200N 871
400N 439970309171
1TR 3257
3TR 11370694723776887599996075662473317
10TR 6984772405
15TR 14913
30TR 96547
ĐB
765189
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 7,5
7,7 1 7,3
7 2 4
1 3 0
2 4 7,7
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,7
6 8
5,0,1,4,4 7 1,1,0,2
6 8 9
9,9,8 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K2
100N 08
200N 364
400N 159681285348
1TR 7635
3TR 63621212527101557538338558317332257
10TR 9872934846
15TR 98261
30TR 64359
ĐB
900955
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8
2,6 1 5
5 2 8,1,9
7 3 5,8
6 4 8,6
Chục Số Đơn vị
3,1,5,5 5 2,5,7,9,5
9,4 6 4,1
5 7 3
0,2,4,3 8
2,5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: D9L8K1
100N 31
200N 959
400N 017128633957
1TR 1856
3TR 26342513579173397014625985084604427
10TR 4428948738
15TR 89462
30TR 64149
ĐB
113913
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0
3,7 1 4,3
4,6 2 7
6,3,1 3 1,3,8
1 4 2,6,9
Chục Số Đơn vị
5 9,7,6,7
5,4 6 3,2
5,5,2 7 1
9,3 8 9
5,8,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K5
100N 16
200N 187
400N 074258994294
1TR 4205
3TR 27348858535474383924059388114917144
10TR 0237437028
15TR 14936
30TR 80861
ĐB
060002
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,2
6 1 6
4,0 2 4,8
5,4 3 8,6
9,2,4,7 4 2,8,3,9,4
Chục Số Đơn vị
0 5 3
1,3 6 1
8 7 4
4,3,2 8 7
9,4 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755