Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Đồng Nai - 14/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: 9K2
100N 56
200N 322
400N 970925352138
1TR 1173
3TR 32820302456187480230245536472309869
10TR 0142124274
15TR 97799
30TR 56491
ĐB
201720
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/09/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,2 0 9
2,9 1
2 2 2,0,3,1,0
7,5,2 3 5,8,0
7,7 4 5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 6,3
5 6 9
7 3,4,4
3 8
0,6,9 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 07/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: 9K1
100N 84
200N 550
400N 404348747258
1TR 8589
3TR 30566569630114133735336891298240422
10TR 6592882352
15TR 18935
30TR 39982
ĐB
044670
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/09/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7 0
4 1
8,2,5,8 2 2,8
4,6 3 5,5
8,7 4 3,1
Chục Số Đơn vị
3,3 5 0,8,2
6 6 6,3
7 4,0
5,2 8 4,9,9,2,2
8,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 31/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: 8K5
100N 32
200N 908
400N 220599035829
1TR 0496
3TR 77123578462739685694474004037457113
10TR 8506735915
15TR 64553
30TR 14059
ĐB
935537
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,5,3,0
1 3,5
3 2 9,3
0,2,1,5 3 2,7
9,7 4 6
Chục Số Đơn vị
0,1 5 3,9
9,4,9 6 7
6,3 7 4
0 8
2,5 9 6,6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 24/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: 8K4
100N 99
200N 351
400N 629344363817
1TR 4316
3TR 00488986589417890964711910337283570
10TR 1764862242
15TR 36029
30TR 14005
ĐB
010375
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
5,9 1 7,6
7,4 2 9
9 3 6
6 4 8,2
Chục Số Đơn vị
0,7 5 1,8
3,1 6 4
1 7 8,2,0,5
8,5,7,4 8 8
9,2 9 9,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 17/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: 8K3
100N 87
200N 376
400N 423913968542
1TR 5873
3TR 93529939947044640130148810785093744
10TR 2938841597
15TR 19232
30TR 56782
ĐB
308173
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5 0
8 1
4,3,8 2 9
7,7 3 9,0,2
9,4 4 2,6,4
Chục Số Đơn vị
5 0
7,9,4 6
8,9 7 6,3,3
8 8 7,1,8,2
3,2 9 6,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 10/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: 8K2
100N 84
200N 037
400N 489419946264
1TR 8696
3TR 22805780605692097199399009859533694
10TR 2788121377
15TR 18732
30TR 61521
ĐB
930509
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,0 0 5,0,9
8,2 1
3 2 0,1
3 7,2
8,9,9,6,9 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5
9 6 4,0
3,7 7 7
8 4,1
9,0 9 4,4,6,9,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 03/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: 8K1
100N 31
200N 484
400N 290412082404
1TR 1524
3TR 87324471179461323675623947891278402
10TR 1248142222
15TR 13905
30TR 34081
ĐB
011869
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,8,4,2,5
3,8,8 1 7,3,2
1,0,2 2 4,4,2
1 3 1
8,0,0,2,2,9 4
Chục Số Đơn vị
7,0 5
6 9
1 7 5
0 8 4,1,1
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755