Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 14/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: T9K2
100N 97
200N 928
400N 186557208013
1TR 0145
3TR 03345238000781637751856793703436234
10TR 3545918883
15TR 86626
30TR 12582
ĐB
774567
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/09/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0
5 1 3,6
8 2 8,0,6
1,8 3 4,4
3,3 4 5,5
Chục Số Đơn vị
6,4,4 5 1,9
1,2 6 5,7
9,6 7 9
2 8 3,2
7,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 07/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: T9K1
100N 95
200N 122
400N 956195876355
1TR 0087
3TR 75420544525450031027809251134572663
10TR 9277918038
15TR 30360
30TR 92459
ĐB
910180
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 07/09/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 07/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0,6,8 0 0
6 1
2,5 2 2,0,7,5
6 3 8
4 5
Chục Số Đơn vị
9,5,2,4 5 5,2,9
6 1,3,0
8,8,2 7 9
3 8 7,7,0
7,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 31/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: T8K5
100N 92
200N 441
400N 094443835487
1TR 4766
3TR 41602410719264936031201195243192985
10TR 0508045456
15TR 30290
30TR 68445
ĐB
594631
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 31/08/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 31/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 2
4,7,3,3,3 1 9
9,0 2
8 3 1,1,1
4 4 1,4,9,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 6
6,5 6 6
8 7 1
8 3,7,5,0
4,1 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 24/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: T8K4
100N 26
200N 770
400N 316758790434
1TR 4249
3TR 70995999157243922744682918325212036
10TR 4939488787
15TR 00863
30TR 25699
ĐB
590672
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
9 1 5
5,7 2 6
6 3 4,9,6
3,4,9 4 9,4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 2
2,3 6 7,3
6,8 7 0,9,2
8 7
7,4,3,9 9 5,1,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 17/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: T8K3
100N 76
200N 223
400N 996092715399
1TR 1220
3TR 81650208567654317898432674553645360
10TR 8632114983
15TR 50106
30TR 20771
ĐB
270977
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,5,6 0 6
7,2,7 1
2 3,0,1
2,4,8 3 6
4 3
Chục Số Đơn vị
5 0,6
7,5,3,0 6 0,7,0
6,7 7 6,1,1,7
9 8 3
9 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 10/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: T8K2
100N 17
200N 229
400N 273121890221
1TR 6904
3TR 81053327024282917224205707985012773
10TR 3316046887
15TR 85276
30TR 10254
ĐB
771622
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5,6 0 4,2
3,2 1 7
0,2 2 9,1,9,4,2
5,7 3 1
0,2,5 4
Chục Số Đơn vị
5 3,0,4
7 6 0
1,8 7 0,3,6
8 9,7
2,8,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 03/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: T8K1
100N 73
200N 820
400N 008557289408
1TR 0757
3TR 40054612891258895398869911974690677
10TR 7432135390
15TR 23341
30TR 07339
ĐB
301911
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 8
9,2,4,1 1 1
2 0,8,1
7 3 9
5 4 6,1
Chục Số Đơn vị
8 5 7,4
4 6
5,7 7 3,7
2,0,8,9 8 5,9,8
8,3 9 8,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755