Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 06/08/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
06/08/20228A78K18K1-22K1T8
100N14352624
200N987441461920
400N517850185643424268320597930669715841027767469458
1TR6200645145413949
3TR99510716788523015550103663630340607820717773638885227880828535839711991142665277426328718611922726096244259915570893651474230588792087814643
10TR0909656866022820812466370380767288995626
15TR45316640728421290558
30TR17392265034985893249
ĐB267716508665803808969472
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/08/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0,1,3,5 0 0,3,7
1 4,8,0,6,6
9 2
4,0 3 0
1 4 3
5 0
6,9,6,1,1 6 6,6
8,0 7 8,8
7,1,7 8 7
9 6,2
Long An
Chục Số Đơn vị
0 3
4,5,7 1
4,3,8,7 2 4
0 3 5,2,6,9
2 4 1,2
3,8,8,6 5 1
3 6 5
9 7 1,2
8 8 5,8,5,2
3,9 9 7,9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
7 0 6,9,8
6,7,4,4 1 2
3,2,4,1 2 6,6,2
3 2
4 1,1,2
5 8
2,0,2,8,7 6 1
7 7 1,7,0,6
5,0 8 6
0 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
2,3 0
1 5,4
7 2 4,0,6
4 3 0
2,1 4 6,9,3,9
1 5 8,8
4,2 6
7 7 7,9,8,2
5,7,5 8 9,9
4,8,7,8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 05/08/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
05/08/202243VL3108K3131TV31
100N074643
200N151562687
400N457892241666263658932171008573379184
1TR775233486548
3TR268662058721896099544491666499145710743241302566444860497289998181846862066337645195677000255539744204466
10TR165980537121096476226854849635
15TR909762223769562
30TR482502875571675
ĐB041859687390020828
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/08/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
5 0 7
5,7,7 1 6
5 2 4
3
2,5 4
5 1,2,4,0,9
6,6,9,1,7 6 6,6
0,8 7 8,1,1,6
7,9 8 7
9,5 9 6,9,8
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
9 0 2,4
7 1 8
6,3,0,2 2 2
9 3 6,2,7
4,0 4 6,8,4
5 5 5
4,3,9 6 2,8
3 7 1
4,1,6 8 9
8 9 3,6,0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1
4,6 2 8
4,5 3 7,5
8,6 4 3,8,2,8
8,3,7 5 6,3
6,5,6 6 6,4,6,2
8,3 7 5
4,4,2 8 7,5,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 04/08/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
04/08/20228K1AG-8K18K1
100N945024
200N761350266
400N134116863720624643903697574752263132
1TR090970191562
3TR241692334009447947805129707119873008396517947463311396165969194626374717905365546908927204471782847215378
10TR863671094273043257008382816649
15TR797682243832772
30TR714338730334847
ĐB229166055974168587
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/08/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
2,4,8,0 0 9,0
6,4 1 9
4 2 0
3 3 3
9 4 1,0,7,2
5
8,6 6 1,9,7,8,6
4,9,6 7
6 8 6,0
0,6,1 9 4,7
An Giang
Chục Số Đơn vị
5,5,9,0 0 0,3
3,6 1 9
6 2
4,0 3 1,8
7 4 6,7,7,3
6 5 0,0
4 6 5,1,9,2
9,4,4 7 4
3 8
1,6 9 0,7
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 5,4
1
3,6,7,7 2 4,6,8
3 2
2,5,0 4 7,9,7
0 5 4
6,2 6 6,2
4,4,8 7 8,2,8,2
7,7,2 8 9,7
8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 03/08/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03/08/20228K1K1T8T8K1
100N310673
200N484578820
400N290412082404315065972800008557289408
1TR152445770757
3TR873244711794613236756239478912784028651450796119761039800763588250725440054612891258895398869911974690677
10TR124814222247797076797432135390
15TR139051695823341
30TR340818015007339
ĐB011869211871301911
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/08/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0 4,8,4,2,5
3,8,8 1 7,3,2
1,0,2 2 4,4,2
1 3 1
8,0,0,2,2,9 4
7,0 5
6 9
1 7 5
0 8 4,1,1
6 9 4
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
5,0,5 0 6,0
7 1 4
2 5
6 3
1,5 4
2 5 0,4,8,0
0,9,7 6 3
9,7,9 7 8,7,6,9,1
7,9,5 8
7 9 7,6,8,7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
2,9 0 8
9,2,4,1 1 1
2 0,8,1
7 3 9
5 4 6,1
8 5 7,4
4 6
5,7 7 3,7
2,0,8,9 8 5,9,8
8,3 9 8,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 02/08/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
02/08/2022K31T088AT8-K1
100N937401
200N264183239
400N186733031431750670675482518336055257
1TR805251017397
3TR207738582577433602231003166201943202046565088416156153761976872577571599115424982045298193465657071578489
10TR417130046361199912425903148436
15TR511270218019684
30TR852404121226692
ĐB475132012885475792
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/08/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
2,4 0 3,1
3,3,0 1 3
5,3 2 5,3,0,7
9,0,7,3,2,1,6 3 1,3,1,2
6 4 0
2 5 2
6 4,7,3
6,2 7 3
8
9 3
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
8 0 6,1
0 1 5,5,2
8,4,1 2
8 3 7
7 4 2
6,1,1,8 5 7
0,7 6 7,5
6,3,5 7 4,6
8 8 3,2,8,0,5
9 9 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0 1,5
0,3 1 5,5
5,9,9 2
8,9 3 9,1,6
8 4
0,1,6,1 5 7,2
3 6 5
5,9 7
9 8 3,9,4
3,8 9 7,8,3,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 01/08/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
01/08/20228A2L3122T8K1
100N795854
200N788235722
400N303770897289412068664338929642892361
1TR844764203132
3TR392455014021735079875759099101815409042520817772283516124970847257150923562523304548419884145466543006133
10TR790435870384138970686555726331
15TR179026771972263
30TR781447085008450
ĐB251992881367787187
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/08/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,9,4 0 1,3,2
0 1
0,9 2
4,0 3 7,5
4 4 7,5,0,0,3,4
4,3 5
6
3,4,8 7 9
8 8 8,9,9,7
7,8,8 9 0,2
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
2,2,7,5 0 9
6 1 7,9
2 0,0,5,8,5
3 5,8,8
4
3,2,2 5 8,0
6 6 6,1,8,7
1,6 7 0
5,3,2,3,6 8
0,1 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
3,3,5 0
6,3 1
2,3,6 2 2
3,6 3 2,0,0,3,1
5,8,8 4 6
5 4,7,0
9,4 6 1,2,3
5,8 7
8 9,4,4,7
8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 31/07/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
31/07/2022TG-E77K5ĐL-7K5
100N105916
200N325052187
400N521479415620954206645318074258994294
1TR836042314205
3TR990965470199503573525135548943156458762953250394758326867352830283182727348858535474383924059388114917144
10TR792001841844787920480237437028
15TR124555144714936
30TR522688804380861
ĐB840884720314060002
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/07/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
1,2,6,0 0 1,3,0
4,0 1 0,4,8
5 2 5,0
0,4 3
1,8 4 1,3,5
2,5,4,5 5 2,5,5
9 6 0,8
7
1,6 8 4
9 6
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
5 0
3 1 8,4
5,4,5 2 9,8,7
4 3 1
6,1 4 2,8,7,3
7 5 9,2,0,2
6 4,8
2,8,4 7 5
1,6,2,4 8 7
5,2 9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 5,2
6 1 6
4,0 2 4,8
5,4 3 8,6
9,2,4,7 4 2,8,3,9,4
0 5 3
1,3 6 1
8 7 4
4,3,2 8 7
9,4 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755