Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/08/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/08/2022
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 05/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL31
100N 07
200N 151
400N 457892241666
1TR 7752
3TR 26866205872189609954449166649914571
10TR 1659805371
15TR 90976
30TR 48250
ĐB
041859
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
5,7,7 1 6
5 2 4
3
2,5 4
Chục Số Đơn vị
5 1,2,4,0,9
6,6,9,1,7 6 6,6
0,8 7 8,1,1,6
7,9 8 7
9,5 9 6,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 29/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL30
100N 27
200N 324
400N 459640740939
1TR 9363
3TR 28225689704574893907790653539390967
10TR 7286933912
15TR 99978
30TR 20809
ĐB
087978
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,9
1 2
1 2 7,4,5
6,9 3 9
2,7 4 8
Chục Số Đơn vị
2,6 5
9 6 3,5,7,9
2,0,6 7 4,0,8,8
4,7,7 8
3,6,0 9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 22/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL29
100N 58
200N 825
400N 715097427707
1TR 4819
3TR 02353008070417031356616093136755161
10TR 3497555951
15TR 89801
30TR 62790
ĐB
985859
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,9 0 7,7,9,1
6,5,0 1 9
4 2 5
5 3
4 2
Chục Số Đơn vị
2,7 5 8,0,3,6,1,9
5 6 7,1
0,0,6 7 0,5
5 8
1,0,5 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 15/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL28
100N 13
200N 762
400N 923630915077
1TR 1208
3TR 37504092019624955675224049562324219
10TR 3289775623
15TR 28880
30TR 10780
ĐB
492030
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8,3 0 8,4,1,4
9,0 1 3,9
6 2 3,3
1,2,2 3 6,0
0,0 4 9
Chục Số Đơn vị
7 5
3 6 2
7,9 7 7,5
0 8 0,0
4,1 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 08/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL27
100N 61
200N 397
400N 183071350357
1TR 5130
3TR 49311937897819962909585476452451411
10TR 3512058743
15TR 66919
30TR 84346
ĐB
351338
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3,2 0 9
6,1,1 1 1,1,9
2 4,0
4 3 0,5,0,8
2 4 7,3,6
Chục Số Đơn vị
3 5 7
4 6 1
9,5,4 7
3 8 9
8,9,0,1 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 01/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL26
100N 60
200N 354
400N 718606586451
1TR 8543
3TR 24693543044110028041178964083375326
10TR 8054093433
15TR 69183
30TR 61782
ĐB
242578
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,0,4 0 4,0
5,4 1
8 2 6
4,9,3,3,8 3 3,3
5,0 4 3,1,0
Chục Số Đơn vị
5 4,8,1
8,9,2 6 0
7 8
5,7 8 6,3,2
9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 24/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL25
100N 29
200N 544
400N 169484938738
1TR 9063
3TR 91458143078339468317623018917885993
10TR 8524115965
15TR 04106
30TR 71964
ĐB
431608
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,1,6,8
0,4 1 7
2 9
9,6,9 3 8
4,9,9,6 4 4,1
Chục Số Đơn vị
6 5 8
0 6 3,5,4
0,1 7 8
3,5,7,0 8
2 9 4,3,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755