Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa

Kết quả xổ số Miền Nam - 30/07/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
30/07/20227E77K57K522K5T7
100N27643056
200N951997707067
400N954113061203150928764887419123518657374267489552
1TR4156036031120335
3TR27551202262381693849309733101508168129016906267460669961617884394885626238169342044424586453278366810128770690640947191040274925940330550234
10TR1430024328730506512680469807132557669631
15TR92368584278343809237
30TR81209567819011556638
ĐB122133944892856324700699
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/07/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 0 6,3,0,9
5,4,5 1 6,5
2 7,6,8
0,7,3 3 3
4 1,9
1 5 1,6,1
0,5,2,1 6 8,8
2 7 3
6,2,6 8
4,0 9
Long An
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 9,1
0,8 1
6,6,9 2 6,7
3
6,9 4
5 0
7,9,2 6 4,0,2,0,2
9,8,2 7 6,8
7 8 7,1
0 9 7,6,4,2
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
3 0 7
9,5,8,8 1 2,3,5
1,4,4 2 4
1 3 0,8
6,2 4 2,2
1 5 1,7
6 4,9
0,5,8 7 8
7,3 8 1,1,7
6 9 1
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
9,1 0 5
3 1 0
4,5 2
3 5,4,1,7,8
9,7,9,3 4 2,8
3,0 5 6,2
5,7 6 7
6,3 7 4,6
4,3 8
9 9 0,4,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/07/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
29/07/202243VL3007K3031TV30
100N278253
200N324732823
400N459640740939311525783025331569927740
1TR936379221279
3TR282256897045748939077906535393909678102989280552517139702332499499146201512241567409705083320986178514687
10TR728693391298172826655704677247
15TR999784933585318
30TR208097969682345
ĐB087978993386062998
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/07/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
7 0 7,9
1 2
1 2 7,4,5
6,9 3 9
2,7 4 8
2,6 5
9 6 3,5,7,9
2,0,6 7 4,0,8,8
4,7,7 8
3,6,0 9 6,3
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
8 0
5 1 5
8,3,2,3,6,7 2 5,2,9
3 2,2,5
4 9
1,2,6,3 5 1
9,8 6 2,5
9 7 8,2
7 8 2,0,6
2,4 9 7,6
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
4 0
1 5,2,8
9,1 2 3
5,2,8 3
4 0,6,7,5
1,8,4 5 3,6
5,4 6
9,8,4 7 9
9,1,9 8 3,5,7
7 9 2,7,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/07/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
28/07/20227K4AG-7K47K4
100N776147
200N643704777
400N385877897671909484370305550130296666
1TR565115229644
3TR564834618398961050635751193777472900272493052539287539359466612646829261525537015304748031117718585678547
10TR589565385666179274284473255592
15TR892478121521125
30TR187255471536837
ĐB242312728448780526
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/07/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
9 0
7,5,6,1 1 1,2
1 2 5
4,8,8,6 3
4 3,7
2 5 8,1,6,6
5,5 6 1,3
7,7,4 7 7,1,7
5 8 9,3,3
8 9 0
An Giang
Chục Số Đơn vị
0 4,5
6 1 5,5
2,5,9 2 2,4,8,8
9 3 7
0,9,2,6 4 8
0,1,1 5 2
6 6 1,6,4
3 7 9
2,2,4 8
7 9 4,3,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 1,1
0,0,3,7 1
3,9 2 9,5,5,6
3 1,2,7
4 4 7,4,7,7
2,2 5 6
6,5,2 6 6
4,7,4,4,3 7 7,1
8
2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/07/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
27/07/20227K4K4T7T7K4
100N706197
200N580526440
400N076508496529899862089315914045216140
1TR852363039995
3TR281758086746039331509700649646490469751346297377911994879917257580886263870485207004660166334702852560127
10TR764975978960449404451597842418
15TR261335133207923
30TR905980487288661
ĐB249874730085365729
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/07/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
7,8,5 0 6
1
2 9,3
2,3 3 9,3
7 4 9,6,6
6,7 5 0
0,4,4 6 5,7
6,9 7 0,5,4
9 8 0,9
4,2,3,8 9 7,8
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0 8,3
6,9 1 5,3,7
6,3,7 2 6
0,1 3 2
4 8,9,5
1,4,8 5 8
2 6 1,2
9,1 7 2
9,0,4,5 8 5
4 9 8,7,1
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
4,4,4,7,2,7 0
2,6 1 8
2 1,0,5,7,3,9
2 3
4 0,0,0,6
9,2 5
4,6 6 6,1
9,2 7 0,0,8
7,1 8
2 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/07/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
26/07/2022K30T077DT7-K4
100N076036
200N830508107
400N501988630554954567679533519116386582
1TR331268368051
3TR573706295175066425181056550419035314966575162305495179678714393453016301546194790915699185895875540733692
10TR671274915943814544679649146435
15TR160029032200079
30TR071973126620608
ĐB400455281310064110
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/07/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
3,7 0 7,2
5,3 1 9,2,8,9
1,0 2 7
6 3 0,1
5 4
6,5 5 4,1,9,5
6 6 3,6,5
0,2,9 7 0
1 8
1,1,5 9 7
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
6,1 0 8
1 4,4,0
6,2 2 2
3,6 3 3,6
1,1 4 5,9,5
4,6,4 5
3,9,6 6 0,7,5,2,3,7,6
6,6 7
0 8
4 9 6
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
1 0 7,7,8
9,5,9 1 0
8,9 2
3 6,8,5
4 6
8,3 5 1,6
3,4,5 6
0,8,0 7 9,9
3,0 8 2,5,7
7,7 9 1,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/07/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
25/07/20227E2L3022T7K4
100N441236
200N092915307
400N683684108122322626774647829803453327
1TR466703503892
3TR232088285787549586433625635858831726798211053988064938635480220903704390134699839102014481342019958879065
10TR186423238721383214967115848037
15TR242128084044730
30TR737103842078039
ĐB792251078469522518
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/07/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
1,1 0 8
5 1 0,2,0
9,2,7,4,1 2 2
4 3 6
4 4 4,9,3,2
5 7,6,8,1
3,5 6 7
6,5,8 7 2
0,5 8 7
4 9 2
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
5,8,9,4,2 0 6
1 2,5
1,8 2 6,0
5,4,8 3
4 7,3,0
1 5 0,3
2,0,8,9 6 9
7,4 7 7
8 2,6,0,3
6 9 0,6
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
2,3 0 7,1
8,0 1 8
9 2 7,0
8 3 6,4,7,0,9
3 4 5
4,6 5 8
3 6 5
0,2,3 7
9,8,5,1 8 3,1,8
3 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/07/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
24/07/2022TG-D77K4ĐL-7K4
100N953311
200N887441419
400N225665996737836077142957413777066316
1TR825063479152
3TR177539495180927643804679833643615247888087592793812491751913830591457391209261895257802888745529440716451
10TR028553485836591339379477737894
15TR570983114266424
30TR469859571586219
ĐB825562409072550785
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/07/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
5,8 0
5 1
6 2 7,4
5,4 3 7
2 4 3
9,5,8 5 6,0,3,1,5,8
5 6 2
8,3,2 7
9,5,9 8 7,0,5
9 9 5,9,8,8
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
6,8 0
4,8,9 1 4,7,3,5
9,4,7 2
3,1,7 3 3,7
1 4 1,7,2
1 5 7,9
6 0
5,4,1,3 7 3,2
8 0,1
5 9 2,1
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 6,9,7
1,5 1 1,9,6,9
5,5 2 4
3 7
9,2 4
8 5 2,2,1
0,1 6
3,0,7 7 8,7
7,8 8 9,8,5
1,0,8,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755