Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/07/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
23/07/20227D77K47K422K4T7
100N03472988
200N202757254729
400N245126265492576599222791175729777352943871067875
1TR2473887168809125
3TR45643139237669701571718835511162978615427522964110095104227010421962992181470261519643314255989903188410340112216702843860872926071769500495
10TR8132160753923089539564527876399154143558
15TR47759017636319910230
30TR67231817960388924791
ĐB197889305486524707624994
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/07/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 3,2
5,7,1,2,3 1 1
0,9 2 6,3,1
0,7,4,2,8,5 3 1
4 3
5 1,3,9
2 6
9 7 3,1,8
7 8 3,9
5,8 9 2,7
Long An
Chục Số Đơn vị
1,1,7 0 8
9,7,2 1 0,0
2,4 2 2,9,1
6 3
4 7,2
6,9 5 7
9,8 6 5,3
4,5 7 1,0
0 8 6
2,9 9 1,9,5,6
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7
6 1 4,8
5,4 2 9,7
0 3 9
5,1,6 4 2
5 4,7,2
6 1,4
5,7,2,0 7 7
1 8 0,9,9
2,8,3,9,8 9 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
7,3 0 6,7
4,9 1 2
1,7 2 9,5
3 8,8,0
9 4 1
7,2,9,9 5 8
0 6
0 7 5,0,2
8,3,3,5 8 8
2 9 5,5,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/07/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
22/07/202243VL2907K2931TV29
100N587982
200N825258385
400N715097427707518739085112000905382810
1TR481904590703
3TR023530080704170313566160931367551618388603553697977280859825147316048865148987683525383868828689308785802
10TR349755595130148165432236069325
15TR898012059561433
30TR627905743257158
ĐB985859881693479837
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/07/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
5,7,9 0 7,7,9,1
6,5,0 1 9
4 2 5
5 3
4 2
2,7 5 8,0,3,6,1,9
5 6 7,1
0,0,6 7 0,5
5 8
1,0,5 9 0
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 8,8
3 1 2
1,3 2 5
5,4,9 3 1,2
4 8,3
2,9 5 8,9,3
8 6
8,9 7 9
5,0,0,8,4 8 7,6,8
7,5 9 7,5,3
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
1,6 0 9,3,2
1 0
8,0 2 5
0,5,3 3 8,3,7
4 8
8,2 5 3,8
6 8,8,8,0
8,3 7
3,4,6,6,6,5 8 2,5,7
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/07/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
21/07/20227K3AG-7K37K3
100N605472
200N883171166
400N442195499910046057204707280563976294
1TR138661982537
3TR816896585300239050567814878014755680728374334246536659280534567769211321550184102720597916592256789732588
10TR413066230740260494682786997831
15TR954142488110624
30TR451275383000368
ĐB695405598485939749
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/07/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
6,1 0 6,7,5
2 1 0,4,4
2 1,7
8,5 3 9
1,1 4 9,8
0 5 3,6
8,5,0 6 0,8
0,2 7
4,6 8 3,6,9
4,8,3 9
An Giang
Chục Số Đơn vị
6,2,6,3 0 7
7,8 1 3
9 2 0
8,5,1 3 4,4,0
5,3,3 4
8 5 4,3
7 6 0,0,8
0 7 1,6
9,6 8 3,1,5
9 8,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
5,1 0 5,5
3 1 0,6
7 2 5,4
3 7,1
9,2 4 9
0,0,2 5 0
6,1 6 6,9,8
9,3,9 7 2
8,6 8 8
6,4 9 7,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/07/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
20/07/20227K3K3T7T7K3
100N053503
200N298784827
400N461487258968278545339879347976880878
1TR251089372642
3TR951901438186011137627699655217397203636542192694343053611252672276612110766531505745701992509080759774667
10TR501348842874276867663177838903
15TR525152658829779
30TR894324238045478
ĐB231866426411740647
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/07/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
1,9,2 0 5
8,1 1 4,0,1,7,5
6,3 2 5,0,8
3 4,2
1,3 4
0,2,1 5
9,6 6 8,2,6
1 7
9,6,2 8 1
9 8,0,6
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
8 0
2,1 1 1
9,5 2 7,1
3 3 5,3,7,4,6
8,3 4
3,8,6 5 2
3,7,6 6 5,6
3,2 7 9,6
8 8 4,5,8,0
7 9 2
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
5 0 3,8,3
1
4,9 2 7
0,0 3
4 2,7
5 0,7
6 6 6,7
2,5,9,6,4 7 9,8,8,9,8
8,7,0,7,7 8 8
7,7 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/07/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
19/07/2022K29T077CT7-K3
100N200904
200N270729264
400N817709675157103216269500511990756534
1TR099988198752
3TR302277290636485552772544289374137678245433323922799675524029648208342524975678017365648413011163327546552
10TR633566233224053793761750503554
15TR792177542790274
30TR060631794127421
ĐB352727437014800636
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/07/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
2,7 0 6
1 7
4,3 2 0,7,7
6 3 2
7 4 2
8 5 7,6
0,5 6 7,7,3
7,6,5,2,7,6,1,2 7 0,7,7,4
8 5
9 9 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0,2 0 9,0
4 1 9,4
3 2 9,6,3,9,0,5,7
2,5 3 2
5,1 4 1
5,2 5 4,5,3
2,7 6
2 7 9,6
8
0,2,1,7,2 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0 4,1,5
0,2 1 9,3,6
5,5 2 1
1 3 4,6
0,6,3,5,7 4
7,7,7,0 5 2,6,2,4
5,1,3 6 4
7 5,5,5,4
8
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/07/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
18/07/20227D2L2922T7K3
100N700369
200N678612403
400N177319730626876995134997901859063609
1TR498798164283
3TR599217120773580649997483383877115673751956279048006032293434061752971807662230669117007168149584219552002
10TR668729729095529807203958211289
15TR152777579780946
30TR942245505176300
ĐB739652122255545922
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/07/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
7,8,9 0 7
2 1
7,5 2 6,1,4
7,7,3 3 3
2 4
5 2
2 6 7
8,0,7,6,7 7 0,8,3,3,7,2,7
7 8 7,0
9 9 9,0
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0,2 0 3,0
5 1 2,3,6,9,8
1,2 2 2,9,0
0,1 3 4
3 4
7,5 5 1,5
1 6 9
9,9 7 9,5
1 8
6,1,7,2 9 7,7
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
7,0 0 3,6,9,2,0
1 8
6,0,8,2 2 2
0,8 3
4 6
9 5 8
0,6,4 6 9,2,6,8
7 0
1,6,5 8 3,2,9
6,0,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/07/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
17/07/2022TG-C77K3ĐL-7K3
100N315152
200N797557881
400N419961007793543999320715012063105286
1TR281472274095
3TR962249156900752955365960820516106085466061837245445783540336038741738968145396318565189122707150908187224
10TR567911676384219563701648534381
15TR526746808782189
30TR207184299327976
ĐB554034314232557045
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/07/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,8
3,9 1 4,6,8
5 2 4
9,6 3 1,6,4
1,2,7,3 4
5 2
3,1 6 9,3
9 7 4
0,0,1 8
9,6 9 7,9,3,1
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
6,7 0
5 1 5,9
3,3 2 7
9 3 9,2,7,5,6,2
4,7 4 4
1,3 5 1,7
3 6 0
5,2,3,8 7 4,0
8 9,7
3,8,1 9 3
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
2,1 0
8,3,5,8,8 1 0,5
5,2 2 0,2,4
3 1
2 4 5,5
9,4,1,8,4 5 2,1
8,7 6
7 6
8 1,6,1,5,1,9
8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755