Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/08/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/08/2022
Kết quả xổ số Trà Vinh - 05/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV31
100N 43
200N 687
400N 008573379184
1TR 6548
3TR 62066337645195677000255539744204466
10TR 6854849635
15TR 69562
30TR 71675
ĐB
020828
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/08/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1
4,6 2 8
4,5 3 7,5
8,6 4 3,8,2,8
Chục Số Đơn vị
8,3,7 5 6,3
6,5,6 6 6,4,6,2
8,3 7 5
4,4,2 8 7,5,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 29/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV30
100N 53
200N 823
400N 331569927740
1TR 1279
3TR 01512241567409705083320986178514687
10TR 5704677247
15TR 85318
30TR 82345
ĐB
062998
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/07/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
1 5,2,8
9,1 2 3
5,2,8 3
4 0,6,7,5
Chục Số Đơn vị
1,8,4 5 3,6
5,4 6
9,8,4 7 9
9,1,9 8 3,5,7
7 9 2,7,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 22/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV29
100N 82
200N 385
400N 000905382810
1TR 0703
3TR 65148987683525383868828689308785802
10TR 2236069325
15TR 61433
30TR 57158
ĐB
479837
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/07/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 9,3,2
1 0
8,0 2 5
0,5,3 3 8,3,7
4 8
Chục Số Đơn vị
8,2 5 3,8
6 8,8,8,0
8,3 7
3,4,6,6,6,5 8 2,5,7
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 15/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV28
100N 02
200N 862
400N 856613748272
1TR 4777
3TR 30278556820379820855538666015384922
10TR 8612108656
15TR 18413
30TR 45756
ĐB
542408
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/07/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,8
2 1 3
0,6,7,8,2 2 2,1
5,1 3
7 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,6,6
6,6,5,5 6 2,6,6
7 7 4,2,7,8
7,9,0 8 2
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 08/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV27
100N 77
200N 899
400N 454631913463
1TR 7220
3TR 54201824389584194760115680226447219
10TR 3834717738
15TR 07797
30TR 79762
ĐB
112078
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/07/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 1
9,0,4 1 9
6 2 0
6 3 8,8
6 4 6,1,7
Chục Số Đơn vị
5
4 6 3,0,8,4,2
7,4,9 7 7,8
3,6,3,7 8
9,1 9 9,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 01/07/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV26
100N 29
200N 628
400N 753418770320
1TR 7427
3TR 57919290000776321097582870673375190
10TR 2936743944
15TR 46118
30TR 97878
ĐB
051023
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/07/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0,9 0 0
1 9,8
2 9,8,0,7,3
6,3,2 3 4,3
3,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5
6 3,7
7,2,9,8,6 7 7,8
2,1,7 8 7
2,1 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 24/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV25
100N 83
200N 916
400N 661607621394
1TR 2325
3TR 24153967927787517125749555464502515
10TR 8172167606
15TR 93955
30TR 29553
ĐB
177254
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
2 1 6,6,5
6,9 2 5,5,1
8,5,5 3
9,5 4 5
Chục Số Đơn vị
2,7,2,5,4,1,5 5 3,5,5,3,4
1,1,0 6 2
7 5
8 3
9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755