Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Bình Thuận - 04/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: 8K1
100N 24
200N 266
400N 574752263132
1TR 1562
3TR 17905365546908927204471782847215378
10TR 8382816649
15TR 32772
30TR 34847
ĐB
168587
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,4
1
3,6,7,7 2 4,6,8
3 2
2,5,0 4 7,9,7
Chục Số Đơn vị
0 5 4
6,2 6 6,2
4,4,8 7 8,2,8,2
7,7,2 8 9,7
8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 28/07/2022
Thứ Năm
Loại vé: 7K4
100N 47
200N 777
400N 550130296666
1TR 9644
3TR 61525537015304748031117718585678547
10TR 4473255592
15TR 21125
30TR 36837
ĐB
780526
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,1
0,0,3,7 1
3,9 2 9,5,5,6
3 1,2,7
4 4 7,4,7,7
Chục Số Đơn vị
2,2 5 6
6,5,2 6 6
4,7,4,4,3 7 7,1
8
2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 21/07/2022
Thứ Năm
Loại vé: 7K3
100N 72
200N 166
400N 280563976294
1TR 2537
3TR 21550184102720597916592256789732588
10TR 2786997831
15TR 10624
30TR 00368
ĐB
939749
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 5,5
3 1 0,6
7 2 5,4
3 7,1
9,2 4 9
Chục Số Đơn vị
0,0,2 5 0
6,1 6 6,9,8
9,3,9 7 2
8,6 8 8
6,4 9 7,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 14/07/2022
Thứ Năm
Loại vé: 7K2
100N 74
200N 504
400N 961413070038
1TR 9604
3TR 51684310080840980878688604475722947
10TR 7944442160
15TR 37357
30TR 69734
ĐB
009013
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 4,7,4,8,9
1 4,3
2
1 3 8,4
7,0,1,0,8,4,3 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 7,7
6 0,0
0,5,4,5 7 4,8
3,0,7 8 4
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 07/07/2022
Thứ Năm
Loại vé: 7K1
100N 21
200N 921
400N 745402045966
1TR 2707
3TR 34679493635946555214729594834992089
10TR 4155760535
15TR 90394
30TR 35144
ĐB
241787
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/07/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,7
2,2 1 4
2 1,1
6 3 5
5,0,1,9,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
6,3 5 4,9,7
6 6 6,3,5
0,5,8 7 9
8 9,7
7,5,4,8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 30/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: 6K5
100N 16
200N 137
400N 826015978596
1TR 7670
3TR 16278399236880888047383455690986217
10TR 2875125842
15TR 02878
30TR 93086
ĐB
373430
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7,3 0 8,9
5 1 6,7
4 2 3
2 3 7,0
4 7,5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 1
1,9,8 6 0
3,9,4,1 7 0,8,8
7,0,7 8 6
0 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 23/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N 44
200N 217
400N 900911671353
1TR 3653
3TR 56701919692924465243313189230683215
10TR 2166304760
15TR 18672
30TR 40726
ĐB
029023
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,1,6
0 1 7,8,5
7 2 6,3
5,5,4,6,2 3
4,4 4 4,4,3
Chục Số Đơn vị
1 5 3,3
0,2 6 7,9,3,0
1,6 7 2
1 8
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755