Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 31/12/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
31/12/202212E712K512K5-22K5T12
100N52713935
200N650429319234
400N787103608758700483098856764398144580488735540464
1TR1821282978436834
3TR13760856490872545951107735415548902014699661174407736526049548189592540020774080073217774569869794152042062513599545379598744936690958939207
10TR7383748615429961872676214943552218891325
15TR83749521801399032341
30TR84806144228499277400
ĐB562675320725664825954840
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/12/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5,6,6 0 2,6
7,2,5 1 5
5,0 2 1,5
7 3 7
4 9,9
2,5,1,7 5 2,0,8,1,5
0 6 0,0
3 7 1,3,5
5 8
4,4 9
Long An
Chục Số Đơn vị
8 0 4,9,7
7,1 1 1
5,2 2 9,9,6,2,5
3
0,5 4
9,2 5 6,2,4
5,9,2 6 9
0 7 1
8 9,0
2,0,2,6,8 9 5,6
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
8,8,2,9 0 7
2 1 9,4,5,4
9 2 1,0,5
4,4 3 9
1,1 4 3,3,5
4,1,5,2 5 5
6 9
0 7
8 0,0
3,1,6 9 0,2
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0,4 0 7,0
4 1 3
2 5
1 3 5,4,4
3,5,6,3,5,4 4 4,1,0
3,9,2 5 4,4
6 4,9
8,0 7
8 8 7,9,8
6,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 30/12/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
30/12/202243VL5212K5231TV52
100N658198
200N010482140
400N964941000803872169381970554538598378
1TR509676853767
3TR000656117529503393623199748598709098731850151938149241137569129756995806409369490546236465170290474298636
10TR744869946483520091144013206574
15TR598758373144693
30TR767061950063621
ĐB553129965664303715
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/12/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0,3,3,9,6
1 0
6 2 9
0,0 3
6 4 9
6,6,7,7 5
9,8,0 6 5,5,2,4
9 7 5,5
9 8 6
4,0,2 9 6,7,8
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
7,2,0 0 0
8,2,5,1,3 1 8,4,1,4
8 2 1,0
3 8,1
1,1,6 4
8,7 5 1,8
6 9,4
7 0,5
3,1,5 8 1,2,5
6 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
4 0 9
2 1 5
6,4,3 2 9,1
9 3 6,2
7 4 0,5,9,2
4,6,1 5 9
3 6 7,2,5
6 7 8,4
9,7 8
5,0,4,2 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/12/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
29/12/202212K5AG-12K512K5
100N425059
200N798345505
400N486769902527228529905617594890782121
1TR605325384893
3TR914444498202937436217316486143816126412158948574678720763205312834103846219720087655275153066465594589497
10TR060647473084219348672352675139
15TR054875901079276
30TR475068594517420
ĐB892443864003659929
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/12/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
9,3 0 6
2 1 2
4,8,1 2 7,1
5,4,4 3 7,0
4,6,6 4 2,4,3,3
5 3
0 6 7,4,4
6,2,3,8 7
9 8 2,7
9 8,0
An Giang
Chục Số Đơn vị
5,9,1 0 7,5,3
2 1 7,9,0
2 1
8,0 3 8,8
4 5,8,5
4,8,0,4 5 0
6 7,7
1,6,0,6 7
3,4,3 8 5,3
1 9 0
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
2 0 5,8
2 1 9
5 2 1,6,0,9
9,5 3 9
4 8,6,5
0,4 5 9,2,3
4,2,7 6
9 7 8,6
4,7,0 8
5,1,3,2 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/12/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
28/12/202212K4K4T12T12K4
100N851852
200N924028463
400N620122607872003800211586990093476534
1TR925993851548
3TR940630165531947054127072084475037375906800918851888158717770655814075650721107945194790106760570073982260
10TR751811331728374511451682256493
15TR625536518522025
30TR526180114915182
ĐB541219278205830388
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/12/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
6,2 0 1
0,8 1 2,7,8,9
7,1 2 4,0
6,5 3 7
2 4 7
8,5,7 5 9,5,3
6 0,3
4,3,1 7 2,5
1 8 5,1
5,1 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
7 0 5
2,8 1 8,8
2 8,1
3 8
7 4 5,9
8,4,8,0 5 6
8,5 6 8
8 7 0,4
1,2,3,6,1,8 8 6,5,8,7,1,5
4 9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,6
2 1
5,2,8 2 1,2,5
6,9 3 4,9
3,9 4 7,8,7
2 5 2,7
0 6 3,0
4,4,5 7
4,8 8 2,8
3 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/12/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
27/12/2022K52T1212DT12-K4
100N557942
200N006894755
400N588154210785307404706500863299758472
1TR957355779205
3TR587176038884404752037939050035585046014970425202101182278795967569718468231425312876772661278688276950527
10TR433807473119529058410500259996
15TR109558738153255
30TR843881578969377
ĐB505483422978114282
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/12/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
9,8 0 6,4,3,4
8,2,3 1 7
2 1
7,0,8 3 5,1
0,0 4
5,8,3,5 5 5,5
0 6
1 7 3
8,8 8 1,5,8,0,8,3
9 0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
7,0,1 0 0
4,8 1 0
2 2 5,2,9
3
9,7,8 4 9,1
2,9 5 6
5 6
7 7 9,4,0,7,8
7 8 4,1,9
7,4,2,8 9 4,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0 5,2
3,3,6 1
4,3,7,0,8 2 7
3 2,1,1
4 2
5,7,0,5 5 5,5
9 6 7,1,8,9
6,2,7 7 5,2,7
6 8 2
6 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/12/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
26/12/202212E2L5222T12K4
100N146980
200N807699872
400N799095945680914183196958950037839402
1TR016938036539
3TR739111010751802546916070782727082858407564010720447972194696007024325977354395985816926093677290050712349
10TR213091680123213504768279567069
15TR762744241601860
30TR330635806279345
ĐB305973084679219069
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/12/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
9,8 0 7,7,2,7,9,1
1,9,0 1 4,1
0 2 7
6,7 3
1,9,7 4
8 5
6 9,3
0,0,0,2 7 4,3
8 0,5
6,0 9 0,4,1
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
1 0 3,2
4,2 1 9,0,3,6
0,6 2 1
0,1 3
4 4 1,4
7 5 8,9
9,7,1 6 9,2
7 5,6,9
5 8
6,9,1,5,7 9 9,6
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
8,0,6 0 0,2,7
1
7,0 2 9
8,9 3 9
5 4 9,5
9,4 5 4
6 9,9,0,9
0 7 2
9 8 0,3
3,6,2,4,6,6 9 8,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/12/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
25/12/2022TG-D1212K4ĐL-12K4
100N442500
200N948674725
400N380673612726948895510754644832351866
1TR228794798415
3TR506597084573490588638778795345000574415416230790356962695137801898731780706475745232650589440321732835458
10TR833377110992586593278017214721
15TR872405539344364
30TR043382886642088
ĐB837069845155263503
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/12/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6,9
6 1
2 6
6 3 7,8
4 4 4,8,5,5,0
4,4 5 9,7
0,2 6 1,3,9
8,8,5,3 7
4,3 8 7,7
5,0,6 9 0
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
3 0
5 1 7
2 5,6,7
9 3 0,5,7
7,5,5 4
2,3,5 5 1,4,4,5
2,8,6 6 6
3,1,2 7 4,9
8 8 8,9,6
7,8 9 3
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6,3
2 1 5
3,7 2 5,6,8,1
0 3 5,2
7,6 4 8
2,3,1 5 8
6,0,2 6 6,4
7 4,2
4,2,5,8 8 9,8
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755