Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Tiền Giang - 25/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D12
100N 44
200N 948
400N 380673612726
1TR 2287
3TR 50659708457349058863877879534500057
10TR 8333771109
15TR 87240
30TR 04338
ĐB
837069
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6,9
6 1
2 6
6 3 7,8
4 4 4,8,5,5,0
Chục Số Đơn vị
4,4 5 9,7
0,2 6 1,3,9
8,8,5,3 7
4,3 8 7,7
5,0,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 18/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C12
100N 75
200N 420
400N 486757972941
1TR 0310
3TR 28883196023263179137343970235797249
10TR 1142570915
15TR 45858
30TR 82355
ĐB
096372
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 2
4,3 1 0,5
0,7 2 0,5
8 3 1,7
4 1,9
Chục Số Đơn vị
7,2,1,5 5 7,8,5
6 7
6,9,3,9,5 7 5,2
5 8 3
4 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 11/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B12
100N 66
200N 174
400N 257313400652
1TR 6115
3TR 17682380578299201513583239795828226
10TR 8389693382
15TR 14850
30TR 30662
ĐB
585660
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/12/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5,6 0
1 5,3
5,8,9,8,6 2 3,6
7,1,2 3
7 4 0
Chục Số Đơn vị
1 5 2,7,8,0
6,2,9 6 6,2,0
5 7 4,3
5 8 2,2
9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 04/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A12
100N 73
200N 506
400N 545859064902
1TR 7900
3TR 37651430189378777756172024031944175
10TR 0931687376
15TR 03163
30TR 01663
ĐB
130716
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,6,2,0,2
5 1 8,9,6,6
0,0 2
7,6,6 3
4
Chục Số Đơn vị
7 5 8,1,6
0,0,5,1,7,1 6 3,3
8 7 3,5,6
5,1 8 7
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 27/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D11
100N 41
200N 393
400N 399978333507
1TR 4755
3TR 79029644502647669380225453128950605
10TR 6174963393
15TR 94224
30TR 14090
ĐB
402338
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/11/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 27/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,9 0 7,5
4 1
2 9,4
9,3,9 3 3,8
2 4 1,5,9
Chục Số Đơn vị
5,4,0 5 5,0
7 6
0 7 6
3 8 0,9
9,2,8,4 9 3,9,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 20/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C11
100N 46
200N 555
400N 502661435286
1TR 5831
3TR 32222076612660563918315969648405498
10TR 9018921048
15TR 63284
30TR 99574
ĐB
261399
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/11/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 20/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5
3,6 1 8
2 2 6,2
4 3 1
8,8,7 4 6,3,8
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
4,2,8,9 6 1
7 4
1,9,4 8 6,4,9,4
8,9 9 6,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 13/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B11
100N 12
200N 979
400N 903502825723
1TR 8041
3TR 03937315320342226779539495113619174
10TR 7447676233
15TR 06793
30TR 73556
ĐB
101232
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/11/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0
4 1 2
1,8,3,2,3 2 3,2
2,3,9 3 5,7,2,6,3,2
7 4 1,9
Chục Số Đơn vị
3 5 6
3,7,5 6
3 7 9,9,4,6
8 2
7,7,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755