Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Long An - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5
100N 71
200N 429
400N 700483098856
1TR 2829
3TR 01469966117440773652604954818959254
10TR 4299618726
15TR 52180
30TR 14422
ĐB
320725
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,9,7
7,1 1 1
5,2 2 9,9,6,2,5
3
0,5 4
Chục Số Đơn vị
9,2 5 6,2,4
5,9,2 6 9
0 7 1
8 9,0
2,0,2,6,8 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4
100N 56
200N 657
400N 784470234690
1TR 1907
3TR 53297889468181982970265791207190661
10TR 8665876859
15TR 52277
30TR 79251
ĐB
134770
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7,7 0 7
7,6,5 1 9
2 3
2 3
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
5 6,7,8,9,1
5,4 6 1
5,0,9,7 7 0,9,1,7,0
5 8
1,7,5 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N 78
200N 209
400N 107219528890
1TR 2853
3TR 83699724597608743135208842397657547
10TR 5595352313
15TR 11642
30TR 04262
ĐB
744789
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 9
1 3
7,5,4,6 2
5,5,1 3 5
8 4 7,2
Chục Số Đơn vị
3 5 2,3,9,3
7 6 2
8,4 7 8,2,6
7 8 7,4,9
0,9,5,8 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 10/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N 72
200N 205
400N 412565533410
1TR 7254
3TR 78939591716763954150487770253651447
10TR 0468040710
15TR 73150
30TR 43433
ĐB
991820
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 10/12/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 10/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5,8,1,5,2 0 5
7 1 0,0
7 2 5,0
5,3 3 9,9,6,3
5 4 7
Chục Số Đơn vị
0,2 5 3,4,0,0
3 6
7,4 7 2,1,7
8 0
3,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 03/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1
100N 48
200N 105
400N 527157992563
1TR 8599
3TR 97743647441873550937425881107574395
10TR 9491717602
15TR 89707
30TR 54847
ĐB
800724
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,2,7
7 1 7
0 2 4
6,4 3 5,7
4,2 4 8,3,4,7
Chục Số Đơn vị
0,3,7,9 5
6 3
3,1,0,4 7 1,5
4,8 8 8
9,9 9 9,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 26/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 11K4
100N 43
200N 139
400N 686511350352
1TR 9247
3TR 90880577506400415128729204855807064
10TR 6954151907
15TR 26251
30TR 36232
ĐB
395698
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5,2 0 4,7
4,5 1
5,3 2 8,0
4 3 9,5,2
0,6 4 3,7,1
Chục Số Đơn vị
6,3 5 2,0,8,1
6 5,4
4,0 7
2,5,9 8 0
3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 19/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 11K3
100N 63
200N 083
400N 246954242251
1TR 2303
3TR 62473432550010745438431562070337094
10TR 0037735913
15TR 76572
30TR 90050
ĐB
423071
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,7,3
5,7 1 3
7 2 4
6,8,0,7,0,1 3 8
2,9 4
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5,6,0
5 6 3,9
0,7 7 3,7,2,1
3 8 3
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755