Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2023

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/12/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
24/12/202212D712K412K4-22K4T12
100N42560871
200N984657140550
400N273768765782784470234690046842441182304774637305
1TR3066190759842597
3TR03190302764728529911865328690881871532978894681819829702657912071906614905326983388109205855517462912959793633877303965588143519006897553894
10TR2364464489866587685988274437893576137842
15TR69244522771040369068
30TR27728792518897658937
ĐB129033134770354025035032
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/12/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
9 0 8
1,7 1 1
4,8,3 2 8
3 3 7,2,3
8,4,4 4 2,4,4
8 5
7,6,7 6 6
3 7 6,6,1
0,2 8 4,2,5,9
8 9 0
Long An
Chục Số Đơn vị
9,7,7 0 7
7,6,5 1 9
2 3
2 3
4 4 4,6
5 6,7,8,9,1
5,4 6 1
5,0,9,7 7 0,9,1,7,0
5 8
1,7,5 9 0,7
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
4,1 0 8,3
9 1 0,7
8 2 5
5,8,0 3
4,8,7 4 0,4
2 5 3,8
7 6 8
1,9 7 4,6
0,6,5 8 2,4,3,9
8 9 1,7
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
5,3,0 0 5,0
7,6 1
4,3 2
6,3,4 3 3,0,7,2
9 4 7,3,2
0,5,7 5 0,5
6 3,1,8
4,9,3 7 1,5
6 8
9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/12/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
23/12/202243VL5112K5131TV51
100N763505
200N232174776
400N326093649502681801463599335035288217
1TR484076455023
3TR627352217875929617405990234296066063336313104962685022248419860815110527787620336245866925255496777118412
10TR932856060252352557711862743693
15TR457336790192989
30TR846818801769250
ĐB012355930459225208
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/12/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
6,4,4 0 2,2,6,2
8 1
3,0,0,0 2 9
3 3 2,5,3
6 4 0,0
3,8,5 5 5
7,9,0 6 0,4
7 6,8
7 8 5,1
2 9 6
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 4,5,1
8,7,0 1 8,9,7
2,5 2 2
6 3 5
7,0 4 6,5
3,4,0 5 2,9
4 6 3,8
1 7 4,1
1,6 8 1
9,1,5 9 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
5,5 0 5,8
7 1 7,2
1 2 8,3,5,7
2,3,9 3 3
4 9
0,2 5 0,8,0
7 6
1,8,2 7 6,1
2,5,0 8 7,9
4,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/12/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
22/12/202212K4AG-12K412K4
100N942450
200N088181778
400N001515307114135942193455758263803466
1TR110810066553
3TR394492487367201064643080211849113289263767860774756472427999553599942000793020018957998078818344765803001
10TR890713040563289232033984460319
15TR256125381530503
30TR518108186557703
ĐB844412457607060911
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/12/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
3,1 0 8,1,2,5
0,7 1 5,4,2,0,2
0,1,1 2 8
7 3 0
9,1,6 4 9,9
1,0 5
6 4
7 3,1
8,0,2 8 8
4,4 9 4
An Giang
Chục Số Đơn vị
6,2 0 6,3,7
8 1 9,5
2 4,4,0
0 3 7
2,2 4
5,7,1,6 5 9,5,9
0 6 0,5
3,0 7 5
8 1,9
5,1,9,5,8 9 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
5,8 0 1,1,3,3
0,0,1 1 9,1
8 2
5,9,0,0 3 4
3,4 4 4
5 0,3,8
6 6 6
7 8,9,8
7,7,5 8 2,0
7,1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/12/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
21/12/202212K3K3T12T12K3
100N811428
200N843839119
400N215363851188165485139728138768902803
1TR723638841421
3TR301333608711433576655657884630970068575459374364423241664628261469252298405431985026360619868810650047133
10TR651572425814284127697546438705
15TR645042354074562
30TR275022998883782
ĐB483354692979389352
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/12/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
3 0 6,4,2
8 1
0 2
4,5,3,3 3 6,3,3,0
0,5 4 3
8,6 5 3,7,8,4
3,0 6 5
8,5 7 8
8,7,5 8 1,5,8,7
9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
4 0
1 4,3,6
4,2 2 8,8,2
1 3 9
1,5,8,5,7,8 4 2,6,0
5 4,4
1,4 6 9
7 4,9
2,2,8 8 4,4,8
3,6,7 9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
9,0 0 3,5,0,5
2,8 1 9,9
6,8,5 2 8,1
0,6,3 3 3
6 4
0,0 5 2
6 3,4,2
8 7
2,9 8 7,1,2
1,1 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/12/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
20/12/2022K51T1212CT12K3
100N242885
200N019012105
400N311750776851570513971731749437028263
1TR715451397050
3TR039303779518709999456955919171971965632507288557415686604063796698081995783880282921318210324496861887734
10TR565977077342785083060387528125
15TR988311716101840
30TR654782671772529
ĐB980345310867318292
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/12/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
3 0 9
5,7,3 1 9,7
2 4
7 3 0,1
2,5 4 5,5
9,4,4 5 1,4,9
9 6
1,7,9 7 7,1,3,8
7 8
1,0,5 9 5,6,7
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0 5,6
3,4,6 1 2,9,7
1 2 8,5
6 3 1,9
4 1
0,2,8 5
6,0 6 6,3,9,1,7
9,1,6 7
2,8 8 8,5
3,6,1 9 7
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
5,1,4 0 5,2
1 3,0,8
0,9 2 8,5,9
6,8,1 3 4
9,3 4 9,0
8,0,7,2 5 0
6 3
7 5
2,1 8 5,3
4,2 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/12/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
19/12/202212D2L5122T12K3
100N426836
200N711882601
400N404546319858066205156627579251621197
1TR673648494483
3TR140231380376771034571461702778430210096358716246706260780946235454042000700917542413631967322110152940921
10TR020199115384017179010223895510
15TR006813483558230
30TR926270742588548
ĐB685342140732782904
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/12/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 3
1,3,7,2,8 1 1,7,9
4,4 2 3,1,7
2,0,5 3 1,6
4 2,5,2
4 5 8,7,3
3 6
5,1,2 7 1,8
5,7 8 1
1 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
7,2 0 7,1
0 1 5,6,7
8,6,3 2 7,0,5
6 3 5,2
4 9,6,5
1,4,3,2 5
1,4 6 8,2,3
2,0,1 7 0
6 8 2
4 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0,1,3 0 1,0,4
0,1,2 1 1,0
9,6 2 9,1
8 3 6,6,8,0
5,0 4 8
5 4
3,3 6 2,7
9,6 7
3,4 8 3
2 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/12/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
18/12/2022TG-C1212K3ĐL-12K3
100N756035
200N420440906
400N486757972941335773053161766115197975
1TR031085978099
3TR288831960232631791373439702357972499815477411293533411693806897874941841465432523894166866223270819584936
10TR114257091503700208581414737593
15TR458585798514818
30TR823551314564859
ĐB096372480954699189
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/12/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
2,1 0 2
4,3 1 0,5
0,7 2 0,5
8 3 1,7
4 1,9
7,2,1,5 5 7,8,5
6 7
6,9,3,9,5 7 5,2
5 8 3
4 9 7,7
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
6,4,0 0 5,6,0
6,1 1 1,6,8
2
5 3
5,5 4 0,5
0,8,4 5 7,4,3,8,4
1,0 6 0,1
5,9,8 7
1,5 8 7,5
9 7
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 6
6,4 1 9,8
5 2 7
9 3 5,6
4 1,7
3,7,6,9 5 2,9
0,6,3 6 1,5,6
2,4 7 5
1 8 9
1,9,5,8 9 9,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755