Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 25/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 12K4
100N 25
200N 674
400N 948895510754
1TR 9479
3TR 44154162307903569626951378018987317
10TR 9258659327
15TR 55393
30TR 28866
ĐB
845155
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
5 1 7
2 5,6,7
9 3 0,5,7
7,5,5 4
Chục Số Đơn vị
2,3,5 5 1,4,4,5
2,8,6 6 6
3,1,2 7 4,9
8 8 8,9,6
7,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 18/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 12K3
100N 60
200N 440
400N 335773053161
1TR 8597
3TR 98154774112935334116938068978749418
10TR 0370020858
15TR 57985
30TR 13145
ĐB
480954
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,0 0 5,6,0
6,1 1 1,6,8
2
5 3
5,5 4 0,5
Chục Số Đơn vị
0,8,4 5 7,4,3,8,4
1,0 6 0,1
5,9,8 7
1,5 8 7,5
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 11/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 12K2
100N 66
200N 630
400N 205978902868
1TR 7524
3TR 42532206023749059975867763586896978
10TR 2890974579
15TR 36961
30TR 58658
ĐB
718871
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/12/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,9,9 0 2,9
6,7 1
3,0 2 4
3 0,2
2 4
Chục Số Đơn vị
7 5 9,8
6,7 6 6,8,8,1
7 5,6,8,9,1
6,6,7,5 8
5,0,7 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 04/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 12K1
100N 43
200N 564
400N 360468826607
1TR 0655
3TR 31071424986697171588792053263049996
10TR 7617218120
15TR 62651
30TR 18321
ĐB
410089
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 4,7,5
7,7,5,2 1
8,7 2 0,1
4 3 0
6,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,1
9 6 4
0 7 1,1,2
9,8 8 2,8,9
8 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 27/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 11K4
100N 67
200N 866
400N 457164266705
1TR 7982
3TR 92509344899164504083365671210657238
10TR 3697728973
15TR 56054
30TR 42499
ĐB
515051
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,9,6
7,5 1
8 2 6
8,7 3 8
5 4 5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 4,1
6,2,0 6 7,6,7
6,6,7 7 1,7,3
3 8 2,9,3
0,8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 20/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 11K3
100N 82
200N 905
400N 275999859389
1TR 5773
3TR 75349496661990187836930239135147269
10TR 2299360368
15TR 73570
30TR 94935
ĐB
719984
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,1
0,5 1
8 2 3
7,2,9 3 6,5
8 4 9
Chục Số Đơn vị
0,8,3 5 9,1
6,3 6 6,9,8
7 3,0
6 8 2,5,9,4
5,8,4,6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 13/11/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 11K2
100N 01
200N 144
400N 990059711999
1TR 7303
3TR 10037101605829417330747429278315120
10TR 1420150408
15TR 27681
30TR 32250
ĐB
928658
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,3,2,5 0 1,0,3,1,8
0,7,0,8 1
4 2 0
0,8 3 7,0
4,9 4 4,2
Chục Số Đơn vị
5 0,8
6 0
3 7 1
0,5 8 3,1
9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755