Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Kết quả xổ số Bình Phước - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5-22
100N 39
200N 319
400N 764398144580
1TR 7843
3TR 00207740800732177745698697941520420
10TR 7621494355
15TR 13990
30TR 84992
ĐB
664825
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8,2,9 0 7
2 1 9,4,5,4
9 2 1,0,5
4,4 3 9
1,1 4 3,3,5
Chục Số Đơn vị
4,1,5,2 5 5
6 9
0 7
8 0,0
3,1,6 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4-22
100N 08
200N 140
400N 046842441182
1TR 5984
3TR 49053269833881092058555174629129597
10TR 8827443789
15TR 10403
30TR 88976
ĐB
354025
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 8,3
9 1 0,7
8 2 5
5,8,0 3
4,8,7 4 0,4
Chục Số Đơn vị
2 5 3,8
7 6 8
1,9 7 4,6
0,6,5 8 2,4,3,9
8 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3-22
100N 07
200N 929
400N 179204278349
1TR 3465
3TR 09993181569524918655740943168030908
10TR 8327634908
15TR 90298
30TR 26943
ĐB
304275
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,8,8
1
9 2 9,7
9,4 3
9 4 9,9,3
Chục Số Đơn vị
6,5,7 5 6,5
5,7 6 5
0,2 7 6,5
0,0,9 8 0
2,4,4 9 2,3,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 10/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2-22
100N 16
200N 695
400N 718927976403
1TR 1050
3TR 12202685548346809335072456651167887
10TR 2995937318
15TR 48793
30TR 78303
ĐB
853183
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 10/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,2,3
1 1 6,1,8
0 2
0,9,0,8 3 5
5 4 5
Chục Số Đơn vị
9,3,4 5 0,4,9
1 6 8
9,8 7
6,1 8 9,7,3
8,5 9 5,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 03/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1-22
100N 20
200N 589
400N 661173426768
1TR 8598
3TR 19448631304210607061080334630763799
10TR 7523494900
15TR 26155
30TR 65043
ĐB
378091
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,0 0 6,7,0
1,6,9 1 1
4 2 0
3,4 3 0,3,4
3 4 2,8,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5
0 6 8,1
0 7
6,9,4 8 9
8,9 9 8,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 26/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 11K4-22
100N 03
200N 889
400N 295157993120
1TR 4381
3TR 84100604678076842951888538061070352
10TR 5762810952
15TR 46107
30TR 48394
ĐB
286806
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0,1 0 3,0,7,6
5,8,5 1 0
5,5 2 0,8
0,5 3
9 4
Chục Số Đơn vị
5 1,1,3,2,2
0 6 7,8
6,0 7
6,2 8 9,1
8,9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 19/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 11K3-22
100N 85
200N 320
400N 336876102873
1TR 2519
3TR 93804540609837153721440332586659432
10TR 7088476651
15TR 51194
30TR 63490
ĐB
871939
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1,6,9 0 4
7,2,5 1 0,9
3 2 0,1
7,3 3 3,2,9
0,8,9 4
Chục Số Đơn vị
8 5 1
6 6 8,0,6
7 3,1
6 8 5,4
1,3 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755