Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12E7
100N 52
200N 650
400N 787103608758
1TR 1821
3TR 13760856490872545951107735415548902
10TR 7383748615
15TR 83749
30TR 84806
ĐB
562675
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,6 0 2,6
7,2,5 1 5
5,0 2 1,5
7 3 7
4 9,9
Chục Số Đơn vị
2,5,1,7 5 2,0,8,1,5
0 6 0,0
3 7 1,3,5
5 8
4,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12D7
100N 42
200N 984
400N 273768765782
1TR 3066
3TR 03190302764728529911865328690881871
10TR 2364464489
15TR 69244
30TR 27728
ĐB
129033
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
1,7 1 1
4,8,3 2 8
3 3 7,2,3
8,4,4 4 2,4,4
Chục Số Đơn vị
8 5
7,6,7 6 6
3 7 6,6,1
0,2 8 4,2,5,9
8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12C7
100N 11
200N 402
400N 195783794591
1TR 5569
3TR 76015980265772505175036259791566890
10TR 0204223706
15TR 02539
30TR 68907
ĐB
713308
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,6,7,8
1,9 1 1,5,5
0,4 2 6,5,5
3 9
4 2
Chục Số Đơn vị
1,2,7,2,1 5 7
2,0 6 9
5,0 7 9,5
0 8
7,6,3 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 10/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12B7
100N 23
200N 979
400N 595579987710
1TR 8005
3TR 66435560738812237486673161760413565
10TR 3060432236
15TR 39304
30TR 58116
ĐB
272500
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 5,4,4,4,0
1 0,6,6
2 2 3,2
2,7 3 5,6
0,0,0 4
Chục Số Đơn vị
5,0,3,6 5 5
8,1,3,1 6 5
7 9,3
9 8 6
7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 03/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12A7
100N 47
200N 353
400N 758314428979
1TR 7607
3TR 88247347166696701501007419251253315
10TR 8389968937
15TR 73073
30TR 72207
ĐB
628749
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,1,7
0,4 1 6,2,5
4,1 2
5,8,7 3 7
4 7,2,7,1,9
Chục Số Đơn vị
1 5 3
1 6 7
4,0,4,6,3,0 7 9,3
8 3
7,9,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 26/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 11D7
100N 51
200N 816
400N 149801815487
1TR 0354
3TR 55864183993432830012917459343216539
10TR 0389145070
15TR 83675
30TR 86631
ĐB
244392
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
5,8,9,3 1 6,2
1,3,9 2 8
3 2,9,1
5,6 4 5
Chục Số Đơn vị
4,7 5 1,4
1 6 4
8 7 0,5
9,2 8 1,7
9,3 9 8,9,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 19/11/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 11C7
100N 06
200N 816
400N 942611358247
1TR 1888
3TR 50453062556163113568325882939721186
10TR 9343734515
15TR 54459
30TR 96038
ĐB
337741
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
3,4 1 6,5
2 6
5 3 5,1,7,8
4 7,1
Chục Số Đơn vị
3,5,1 5 3,5,9
0,1,2,8 6 8
4,9,3 7
8,6,8,3 8 8,8,6
5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755