Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/01/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
28/01/20231D71K41K423K4T1
100N49276894
200N540498665532
400N193226464776927806768783365079381263366171709862
1TR3396343158943699
3TR67118743626866550465483707998518160605747463557371668422130155404685617902893166442908041744709453208165679288146948252493597326312020337270
10TR0463967075248472664140916088412772218921
15TR19166232645946412201
30TR77246882675451357083
ĐB153878750488235543923650
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,7,6 0
1 8
3,6 2
3 2,9
4 9,0,6,6
6,6,8,7 5
4,7,9,6,4 6 2,5,5,0,6
7 6,0,5,8
1,7 8 5
4,3 9 6
Long An
Chục Số Đơn vị
0 1,4
3,7,0,6,4 1
4 2 7
8 3 1,5
7,0,6 4 2,7,1
3 5
7 6 1,4,7
2,4,6 7 8,6,4,1
9,7,8 8 3,8
9 8
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
5,9,2 0 9
4 1 7,6,3
2 8,0
6,1,4 3 8
9,6 4 1,3
6 5 0,6
6,5,1 6 8,5,3,6,4
1 7
6,3,2 8
0 9 4,0
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
7,7,5 0 3,1
6,3,2,0 1
3,6,2 2 4,2,1
0,8 3 2,1
9,9,2 4
5 0
6 1,2
9 7 0,0
8 8 8,3
9 9 4,9,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/01/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
27/01/202344VL0401K0432TV04
100N987626
200N978599345
400N922830539514173102343585177341978002
1TR269409010110
3TR914477564416375633650854593752530574125189302516290626657552466745358635456868038875765084999177614134641
10TR143924587454981155308013579713
15TR808176477302248
30TR810314524999482
ĐB528265743731723196
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/01/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0
3 1 4,7
5,9 2 8
5 3 1
1,9,4,7 4 7,4,5
7,6,4,6 5 3,2,7
6 5,5
4,5,1 7 8,5,4
9,7,2 8
9 8,4,2
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
3 0 1,2
3,0,5,8,3 1
0,5 2 9
7 3 1,4,0,1
3,7 4 9
8 5 1,2
7,6,8 6 6
7 6,4,3
8 5,6,1
9,2,4 9 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
1 0 2,3
4,4 1 0,7,3
0,8 2 6
7,0,1 3 5
8 4 5,1,1,8
4,3 5 6,7
2,5,9 6
9,5,1 7 3
4 8 4,2
9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/01/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
26/01/20231K4AG-1K41K4
100N416567
200N208195178
400N121230164017804100503324765550898985
1TR668020519472
3TR861881238768942044625183626734242276350724390228967595623406080143516091587500470182143657785141402380006
10TR597844040153291232049085495952
15TR143085894805187
30TR183000023386801
ĐB397242276935021982
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/01/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
8,0 0 8,1,8,0
4,0 1 2,6,7
1,4,6,4 2 7
3 6,4
3,8 4 1,2,2
5
1,3 6 2
1,8,2 7
0,8,0 8 0,8,7,4
9
An Giang
Chục Số Đơn vị
5,9,6 0 7,6,4
4,5,9 1 4
2 4
3 3 3,5
2,1,0 4 1,8
6,9,3 5 0,1,6
9,5,0 6 5,0
0 7
4 8
9 5,0,6,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 6,1
2,0 1 4
7,5,8 2 1,3
2 3
1,5 4 7
5,8 5 5,7,4,2
0 6 7
6,8,4,5,8 7 8,2
7 8 9,5,7,7,2
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/01/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
25/01/20231K4K4T1K4T1
100N057074
200N536712739
400N218345090681407182836568374368404417
1TR211759622772
3TR822720290722110784353437420109871867267840543352531133571950775172424084148448899786588594905803517959203
10TR926343423988588267600212874044
15TR631794942308556
30TR498947567734133
ĐB405901199613120705
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/01/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
1 0 5,9,7,9,1
8,0 1 7,0
7 2
8 3 6,5,4,9
7,3,9 4
0,3 5
3,8 6
1,0 7 2,4,9
8 3,1,6
0,0,3,7 9 4
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
7,5,4,6 0
7 1 2,7,3
1,6 2 3
8,4,5,2,1 3 5
4 3,0
3 5 3,0
6 8,2,0
1,7 7 0,1,8,7
6,7,8 8 3,8
9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
4,8 0 3,5
1 7
7 2 8
4,0,3 3 9,3
7,9,4 4 3,0,8,4
6,0 5 6
5 6 5
1 7 4,2,9
4,2 8 9,0
3,8,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/01/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
24/01/2023K04T011DT1-K4
100N407571
200N980860977
400N143817902135217221925865176913744077
1TR786331286487
3TR957878581383952607531015031917619305151931563759379141935746618490419591661131944849835138270376471342772
10TR089892451053530592889722497921
15TR687465683940848
30TR198885042042081
ĐB831255790795368280
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/01/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
4,8,9,5,3,1 0
1 3,7,0
5 2
6,1,5 3 8,5,0
4 0,6
3,5 5 2,3,0,5
4 6 3
8,1 7
3,8 8 0,7,9,8
8 9 0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
6,3,2 0
1 9,9
7,9 2 8,0
6 3 7,0,9
4 6,9
7,6,9,9 5
4 6 0,5,3
3 7 5,2
2,8 8 8
1,1,4,3 9 2,5,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
8 0
7,6,2,8 1 3
7 2 4,1
1 3 8,7
7,9,2 4 8
5
6 9,1
7,7,8,3 7 1,7,4,7,2
9,3,4 8 7,1,0
6 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/01/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
23/01/20231D20423T01K4
100N333811
200N735268723
400N683775264177416277601884683624425335
1TR000658395010
3TR005562556324722700875430752874466944147030057717488649476524368429416565593201120647960247212156505107439
10TR345655565106978708552774136372
15TR242137800498686
30TR239550850542726
ĐB929647241081114916
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 6,7
5 1 3
2 2 6,2
3,6,1 3 3,5,7
7,9 4 7
3,6,5 5 6,1,5
2,0,5 6 3,5
3,7,8,0,4 7 7,4
8 7
9 4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
6,7 0 4,5
8 1
6,4 2 4
3 8,9
8,9,2,0 4 8,2
6,5,0 5 7,5
6 8,2,0,5
5 7 0,8
3,6,4,7 8 4,1
3 9 4
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1 0
1,5,4 1 1,0,2,5,6
4,1,7 2 3,6
2,9 3 6,5,9
4 2,7,1
3,1 5 1
3,8,2,1 6
4 7 9,2
8 6
7,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/01/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
22/01/2023TG-D11K4ĐL-1K4
100N449997
200N559356039
400N133487692424481209487517345813519814
1TR174002901960
3TR547881986315615094979559918769553776799812443353942539298939697305489220566268701767042270907191848680006
10TR308393318510586051727769635943
15TR053461843430374
30TR569547463675100
ĐB205717332403808214
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/01/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
4 0
1 5,7
2 4
6 3 4,9
4,3,2,5 4 4,0,6
1,8 5 9,4
4 6 9,3,9
9,7,1 7 7
8 8 8,5
5,6,9,6,3 9 7,9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
9,3 0 3
1 2,7
1,9,9,7 2
4,0 3 9,0,4,6
9,3 4 8,3
5 6
5,8,3 6
1 7 2
4,9 8 6
9,3 9 9,0,8,4,2,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
6,7,7,7,0 0 6,0
5 1 4,9,4
2
4 3 9
1,7,1 4 3
5 8,1
6,8,0,9 6 0,6
9 7 0,0,0,4
5 8 6
3,1 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755