Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/02/2024

Kết quả xổ số Tây Ninh - 26/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: 1K4
100N 41
200N 208
400N 121230164017
1TR 6680
3TR 86188123876894204462518362673424227
10TR 5978440401
15TR 14308
30TR 18300
ĐB
397242
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/01/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 26/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 8,1,8,0
4,0 1 2,6,7
1,4,6,4 2 7
3 6,4
3,8 4 1,2,2
Chục Số Đơn vị
5
1,3 6 2
1,8,2 7
0,8,0 8 0,8,7,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 19/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: 1K3
100N 03
200N 065
400N 392298947763
1TR 6283
3TR 08758855117706166156390335563883957
10TR 6917773823
15TR 12051
30TR 64156
ĐB
908607
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/01/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,7
1,6,5 1 1
2 2 2,3
0,6,8,3,2 3 3,8
9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 8,6,7,1,6
5,5 6 5,3,1
5,7,0 7 7
5,3 8 3
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 12/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: 1K2
100N 51
200N 760
400N 020260700098
1TR 9640
3TR 35379305116323530209277515681382264
10TR 7547386230
15TR 19588
30TR 69296
ĐB
426832
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/01/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7,4,3 0 2,9
5,1,5 1 1,3
0,3 2
1,7 3 5,0,2
6 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 1,1
9 6 0,4
7 0,9,3
9,8 8 8
7,0 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 05/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: 1K1
100N 37
200N 046
400N 980901557429
1TR 3878
3TR 75997685378239457990721082588623451
10TR 4264126371
15TR 66647
30TR 05305
ĐB
078483
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 05/01/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 05/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,8,5
5,4,7 1
2 9
8 3 7,7
9 4 6,1,7
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,1
4,8 6
3,9,3,4 7 8,1
7,0 8 6,3
0,2 9 7,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 29/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: 12K5
100N 42
200N 798
400N 486769902527
1TR 6053
3TR 91444449820293743621731648614381612
10TR 0606474730
15TR 05487
30TR 47506
ĐB
892443
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 29/12/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 29/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 6
2 1 2
4,8,1 2 7,1
5,4,4 3 7,0
4,6,6 4 2,4,3,3
Chục Số Đơn vị
5 3
0 6 7,4,4
6,2,3,8 7
9 8 2,7
9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 22/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: 12K4
100N 94
200N 088
400N 001515307114
1TR 1108
3TR 39449248736720106464308021184911328
10TR 8907130405
15TR 25612
30TR 51810
ĐB
844412
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 22/12/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 22/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 8,1,2,5
0,7 1 5,4,2,0,2
0,1,1 2 8
7 3 0
9,1,6 4 9,9
Chục Số Đơn vị
1,0 5
6 4
7 3,1
8,0,2 8 8
4,4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 15/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: 12K3
100N 36
200N 440
400N 276523804262
1TR 4467
3TR 32792895358566494231154155933237482
10TR 6146494479
15TR 52027
30TR 75203
ĐB
425636
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/12/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 15/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 3
3 1 5
6,9,3,8 2 7
0 3 6,5,1,2,6
6,6 4 0
Chục Số Đơn vị
6,3,1 5
3,3 6 5,2,7,4,4
6,2 7 9
8 0,2
7 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755