Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Tây Ninh - 08/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: 12K2
100N 09
200N 405
400N 052357330882
1TR 9574
3TR 90255769663394591294313028156531905
10TR 5988054313
15TR 62527
30TR 39533
ĐB
022800
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/12/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 08/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 9,5,2,5,0
1 3
8,0 2 3,7
2,3,1,3 3 3,3
7,9 4 5
Chục Số Đơn vị
0,5,4,6,0 5 5
6 6 6,5
2 7 4
8 2,0
0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 01/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: 12K1
100N 74
200N 653
400N 313940670737
1TR 2980
3TR 70739529471127686513646545736634908
10TR 7126200391
15TR 56354
30TR 55663
ĐB
807836
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/12/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 8
9 1 3
6 2
5,1,6 3 9,7,9,6
7,5,5 4 7
Chục Số Đơn vị
5 3,4,4
7,6,3 6 7,6,2,3
6,3,4 7 4,6
0 8 0
3,3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 24/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: 11K4
100N 66
200N 886
400N 398985115137
1TR 9206
3TR 35323403764920660699302264935129457
10TR 4597694943
15TR 93105
30TR 11140
ĐB
727526
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,6,5
1,5 1 1
2 3,6,6
2,4 3 7
4 3,0
Chục Số Đơn vị
0 5 1,7
6,8,0,7,0,2,7,2 6 6
3,5 7 6,6
8 6,9
8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 17/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: 11K3
100N 65
200N 516
400N 086648382649
1TR 7673
3TR 95545767095214392857714415251762935
10TR 6184383576
15TR 05014
30TR 56536
ĐB
929130
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
4 1 6,7,4
2
7,4,4 3 8,5,6,0
1 4 9,5,3,1,3
Chục Số Đơn vị
6,4,3 5 7
1,6,7,3 6 5,6
5,1 7 3,6
3 8
4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 10/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: 11K2
100N 98
200N 524
400N 814544731643
1TR 5518
3TR 72680667561463412990136166510461689
10TR 1752839035
15TR 12678
30TR 10321
ĐB
978402
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 4,2
2 1 8,6
0 2 4,8,1
7,4 3 4,5
2,3,0 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,3 5 6
5,1 6
7 3,8
9,1,2,7 8 0,9
8 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 03/11/2022
Thứ Năm
Loại vé: 11K1
100N 72
200N 196
400N 636092431064
1TR 3944
3TR 24595972735154625648119511320603823
10TR 2812779133
15TR 80688
30TR 17112
ĐB
862273
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
5 1 2
7,1 2 3,7
4,7,2,3,7 3 3
6,4 4 3,4,6,8
Chục Số Đơn vị
9 5 1
9,4,0 6 0,4
2 7 2,3,3
4,8 8 8
9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 27/10/2022
Thứ Năm
Loại vé: 10K4
100N 47
200N 506
400N 411004452689
1TR 9500
3TR 95300963381860993910039168188526174
10TR 1899061995
15TR 73274
30TR 53302
ĐB
613199
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,0,1,9 0 6,0,0,9,2
1 0,0,6
0 2
3 8
7,7 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4,8,9 5
0,1 6
4 7 4,4
3 8 9,5
8,0,9 9 0,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755