Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/01/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
19/01/20231K3AG-1K31K3
100N033758
200N065217460
400N392298947763962449956818072230037804
1TR628376217572
3TR087588551177061661563903355638839572463689959101780056029978537459210284096455355112605188074019217345401
10TR691777382369362512853860080852
15TR120515276158091
30TR641569106995230
ĐB908607067127495709
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/01/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
0 3,7
1,6,5 1 1
2 2 2,3
0,6,8,3,2 3 3,8
9 4
6 5 8,6,7,1,6
5,5 6 5,3,1
5,7,0 7 7
5,3 8 3
9 4
An Giang
Chục Số Đơn vị
6 0 2
2,6 1 7,8
0,6 2 4,1,7
3 7,6
2 4 5
9,4,8 5 9
3 6 0,2,1,9
3,1,2 7 8,8
1,7,7 8 5
5,6 9 5
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
6,0,3 0 3,4,1,1,0,9
0,0,9 1
2,7,5 2 2,6
0,7 3 5,0
0 4
3 5 8,2
9,2 6 0
7 2,3
5,8 8 8
0 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/01/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
18/01/20231K3K3T1K3T1
100N980851
200N866023783
400N594549175145840724867309167690434465
1TR350845369421
3TR185249485387015015407914400551533510017632605162737999549821459909593527150675632951144994998744863467910
10TR105134637582507801080411543628
15TR834802908880851
30TR055812639303394
ĐB698207363263003168
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/01/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8,7
5,5,8 1 7,5,3
2 4
5,1 3
2,4 4 5,5,0,4
4,4,1,7 5 3,1,1
6 6 6
1,0 7 5
9,0 8 0,1
9 8
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
9 0 8,7,9,5,7,8
2 1
2 3,1
2,7,9,6 3 6,5
4
0,9,3 5
8,3,7 6 3
0,0 7 6,3
0,0,8 8 6,8
0 9 5,0,3
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
5,1 0
5,2,1,5 1 1,0,5
2 1,8
8,4,6 3 4
9,7,3,9 4 3
6,1 5 1,0,1
7 6 5,3,8
7 6,4
2,6 8 3
9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/01/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
17/01/2023K03T011CT1-K3
100N858397
200N566213479
400N023289083577461337547479134843909999
1TR353064878976
3TR454168181866990443306310970247544140180610709716209755197295391410226560367100965237459835063304577734537
10TR109255943329637941248907661180
15TR062923955559798
30TR691199095085446
ĐB893450171253364533
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/01/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
3,9,3,5 0 8,9
1 6,8,4,9
3,9 2 5
3 3 2,0,0,3
1 4 7
8,2 5 0
6,1 6 6
7,4 7 7
0,1 8 5
0,1 9 0,2
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
2,5 0 6,9
5,4 1 3,3
2 0,4
8,1,1,5 3 7
5,2 4 1
9,6,5 5 4,1,5,0,3
0 6 5
8,3 7 9
8 3,7
7,0 9 5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
9,3,8 0
1
2
3 3 5,0,7,3
7 4 8,6
3 5
7,9,7,4 6 7
9,6,7,3 7 9,6,4,7,6
4,9 8 0
7,9 9 7,0,9,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/01/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
16/01/20231C20323T01K3
100N025003
200N804536389
400N630764946759392048408951554315680385
1TR942834275823
3TR896514543857479587739066554540387189689784098900337624167198456571249643935546605925886337928229428233069
10TR056436716153141250293532323330
15TR221100038806609
30TR821462048631021
ĐB793235288300680217
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2,4,7
5,6 1 8,0
0 2 8
7,4 3 8,5
0,9 4 0,3,6
6,3 5 9,1
4 6 5,1
0 7 9,3
2,3,1 8
5,7 9 4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
5,2,4,0 0 0
5,4,4 1
2 0,7,9
3 3 6,3
4 0,1,1
5 0,1,7
3,9,8 6
2,9,5 7
9,9,8 8 8,6
2 9 7,8,8,6
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
6,3 0 3,9
2 1 7
2,8 2 3,2,3,1
0,4,2,2 3 5,7,0
4 3
8,3 5 8
6 8,0,9
3,1 7
6,5 8 9,5,2
8,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/01/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
15/01/2023TG-C11K3ĐL-1K3
100N568070
200N719482565
400N910348684294174604665869206180822308
1TR219719040922
3TR506656233499049227475698284820136353007688832818320045448264336887714558423556691532010121088328099846706
10TR326793295438086877250690715254
15TR134305281462365
30TR101692742340461
ĐB623494515546356396
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/01/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
2,3 0 3
1 9
8 2 0
0 3 4,5,0
9,3,5,9 4 9,7
6,3 5 6,4
5 6 8,5,9
9,4 7 9
6 8 2
1,4,7,6 9 4,7,4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 4
1 4
8,3,3 2 5,3
2 3 2,2
0,5,6,1 4 6,5,6
4,2 5 4
4,6,7,8,4 6 6,9,4
7 6
8 8 0,2,8,6
6 9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
7,2 0 8,6,7
6,2,6 1
8,2,3 2 2,3,0,1
2 3 2
5 4
6,6 5 4
0,9 6 5,1,9,5,1
0 7 0
0,9 8 2
6 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 14/01/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
14/01/20231B71K21K223K2T1
100N65711993
200N427051184702
400N984384023977604944735174063595906934936201715834
1TR1317448348294360
3TR38120489141246425770999192818893355345717766413152090805211767752571413704530179245463404197620462470875604429554372390789171012667427094652
10TR9426811865456497546683688129989725326916
15TR45596471214094581396
30TR82970123247879451249
ĐB105565745825392380475709
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
2,7,7 0 2
1 7,4,9
0 2 7,0
4 3
1,6 4 3
6,5,6,6 5 5
9 6 5,4,8,5,5
2,7,1 7 7,0,0
8,6 8 8
1 9 6
Long An
Chục Số Đơn vị
8 0
7,5,7,4,2 1 7
5,5 2 1,4,5
7,8 3
7,6,2 4 9,1,9
2 5 1,2,2
6 6 4,6
1 7 1,3,4,1
8 3,0
4,4 9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
9,2,8 0
4 1 9
2 9,0
3 5,4
8,3,9 4 5,6,1,7,5
3,4,4 5 6
4,5 6
4 7 9
8,9 8 4,8,0
1,2,7 9 0,8,4
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
6,7 0 2,7,9
7,7 1 6
0,6,5 2 9
9,5 3 4,7
3 4 9
5 2,3
6,1,9 6 2,0,6
3,0 7 1,1,0
8
2,4,0 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 13/01/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
13/01/202344VL0201K0232TV02
100N225803
200N814184205
400N942927960412377545568178499570153920
1TR182418211005
3TR559685384667624449943329003800138923864343910141772468169758590537302610513262977406830005144813807719027
10TR590366676779201913841719776926
15TR622399167471145
30TR905928698764554
ĐB951703530836399953
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/01/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
9,0 0 0,3
1 4,2
2,1,9,9 2 2,9,4,4
0 3 6,9
1,2,2,9 4 6
5
9,4,3 6 8,7
6 7
6 8
2,3 9 6,4,0,2,2
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
1 0 1
2,8,0 1 0
2 1,6
4,5 3 6
8,8,7 4 3
7 5 8,6,8,3
5,2,3 6
7,8 7 5,8,7,4
5,7,5 8 4,1,4,7
9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
2 0 3,5,5,5
8 1 5,3
2 0,7,6
0,1,5 3
5 4 5
0,9,1,0,0,4 5 4,3
2 6 8
9,7,2,9 7 7
6 8 1
9 5,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755