Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 02/04/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 17/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: 1C
100N 83
200N 213
400N 461337547479
1TR 6487
3TR 01806107097162097551972953914102265
10TR 2963794124
15TR 39555
30TR 90950
ĐB
171253
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/01/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 6,9
5,4 1 3,3
2 0,4
8,1,1,5 3 7
5,2 4 1
Chục Số Đơn vị
9,6,5 5 4,1,5,0,3
0 6 5
8,3 7 9
8 3,7
7,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 10/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: 1B
100N 48
200N 626
400N 502779689860
1TR 0376
3TR 93217727506013889205289736378077437
10TR 0224643830
15TR 37138
30TR 59176
ĐB
686404
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/01/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5,8,3 0 5,4
1 7
2 6,7
7 3 8,7,0,8
0 4 8,6
Chục Số Đơn vị
0 5 0
2,7,4,7 6 8,0
2,1,3 7 6,3,6
4,6,3,3 8 0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 03/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: 1A
100N 93
200N 108
400N 182699082235
1TR 6489
3TR 85641556857757803739019207495764331
10TR 5387578573
15TR 47240
30TR 33388
ĐB
045594
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/01/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 8,8
4,3 1
2 6,0
9,7 3 5,9,1
9 4 1,0
Chục Số Đơn vị
3,8,7 5 7
2 6
5 7 8,5,3
0,0,7,8 8 9,5,8
8,3 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 27/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: 12D
100N 79
200N 894
400N 307404706500
1TR 5577
3TR 60149704252021011822787959675697184
10TR 1952905841
15TR 87381
30TR 15789
ĐB
422978
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 27/12/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 27/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,0,1 0 0
4,8 1 0
2 2 5,2,9
3
9,7,8 4 9,1
Chục Số Đơn vị
2,9 5 6
5 6
7 7 9,4,0,7,8
7 8 4,1,9
7,4,2,8 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 20/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: 12C
100N 28
200N 012
400N 570513971731
1TR 5139
3TR 56325072885574156866040637966980819
10TR 4278508306
15TR 17161
30TR 26717
ĐB
310867
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/12/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,6
3,4,6 1 2,9,7
1 2 8,5
6 3 1,9
4 1
Chục Số Đơn vị
0,2,8 5
6,0 6 6,3,9,1,7
9,1,6 7
2,8 8 8,5
3,6,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 13/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: 12B
100N 64
200N 625
400N 272924528663
1TR 2051
3TR 23838086185092840687151300929542198
10TR 6176621872
15TR 24343
30TR 17414
ĐB
851446
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 13/12/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 13/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
5 1 8,4
5,7 2 5,9,8
6,4 3 8,0
6,1 4 3,6
Chục Số Đơn vị
2,9 5 2,1
6,4 6 4,3,6
8 7 2
3,1,2,9 8 7
2 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 06/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: 12A
100N 45
200N 397
400N 403683035939
1TR 0400
3TR 93938868727966555237261777279922008
10TR 3322497359
15TR 80874
30TR 85053
ĐB
634657
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 06/12/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 06/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,0,8
1
7 2 4
0,5 3 6,9,8,7
2,7 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6 5 9,3,7
3 6 5
9,3,7,5 7 2,7,4
3,0 8
3,9,5 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755