Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2023

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/01/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
17/01/2023K03T011CT1-K3
100N858397
200N566213479
400N023289083577461337547479134843909999
1TR353064878976
3TR454168181866990443306310970247544140180610709716209755197295391410226560367100965237459835063304577734537
10TR109255943329637941248907661180
15TR062923955559798
30TR691199095085446
ĐB893450171253364533
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/01/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
3,9,3,5 0 8,9
1 6,8,4,9
3,9 2 5
3 3 2,0,0,3
1 4 7
8,2 5 0
6,1 6 6
7,4 7 7
0,1 8 5
0,1 9 0,2
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
2,5 0 6,9
5,4 1 3,3
2 0,4
8,1,1,5 3 7
5,2 4 1
9,6,5 5 4,1,5,0,3
0 6 5
8,3 7 9
8 3,7
7,0 9 5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
9,3,8 0
1
2
3 3 5,0,7,3
7 4 8,6
3 5
7,9,7,4 6 7
9,6,7,3 7 9,6,4,7,6
4,9 8 0
7,9 9 7,0,9,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/01/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
16/01/20231C20323T01K3
100N025003
200N804536389
400N630764946759392048408951554315680385
1TR942834275823
3TR896514543857479587739066554540387189689784098900337624167198456571249643935546605925886337928229428233069
10TR056436716153141250293532323330
15TR221100038806609
30TR821462048631021
ĐB793235288300680217
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2,4,7
5,6 1 8,0
0 2 8
7,4 3 8,5
0,9 4 0,3,6
6,3 5 9,1
4 6 5,1
0 7 9,3
2,3,1 8
5,7 9 4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
5,2,4,0 0 0
5,4,4 1
2 0,7,9
3 3 6,3
4 0,1,1
5 0,1,7
3,9,8 6
2,9,5 7
9,9,8 8 8,6
2 9 7,8,8,6
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
6,3 0 3,9
2 1 7
2,8 2 3,2,3,1
0,4,2,2 3 5,7,0
4 3
8,3 5 8
6 8,0,9
3,1 7
6,5 8 9,5,2
8,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/01/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
15/01/2023TG-C11K3ĐL-1K3
100N568070
200N719482565
400N910348684294174604665869206180822308
1TR219719040922
3TR506656233499049227475698284820136353007688832818320045448264336887714558423556691532010121088328099846706
10TR326793295438086877250690715254
15TR134305281462365
30TR101692742340461
ĐB623494515546356396
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/01/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
2,3 0 3
1 9
8 2 0
0 3 4,5,0
9,3,5,9 4 9,7
6,3 5 6,4
5 6 8,5,9
9,4 7 9
6 8 2
1,4,7,6 9 4,7,4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 4
1 4
8,3,3 2 5,3
2 3 2,2
0,5,6,1 4 6,5,6
4,2 5 4
4,6,7,8,4 6 6,9,4
7 6
8 8 0,2,8,6
6 9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
7,2 0 8,6,7
6,2,6 1
8,2,3 2 2,3,0,1
2 3 2
5 4
6,6 5 4
0,9 6 5,1,9,5,1
0 7 0
0,9 8 2
6 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 14/01/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
14/01/20231B71K21K223K2T1
100N65711993
200N427051184702
400N984384023977604944735174063595906934936201715834
1TR1317448348294360
3TR38120489141246425770999192818893355345717766413152090805211767752571413704530179245463404197620462470875604429554372390789171012667427094652
10TR9426811865456497546683688129989725326916
15TR45596471214094581396
30TR82970123247879451249
ĐB105565745825392380475709
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
2,7,7 0 2
1 7,4,9
0 2 7,0
4 3
1,6 4 3
6,5,6,6 5 5
9 6 5,4,8,5,5
2,7,1 7 7,0,0
8,6 8 8
1 9 6
Long An
Chục Số Đơn vị
8 0
7,5,7,4,2 1 7
5,5 2 1,4,5
7,8 3
7,6,2 4 9,1,9
2 5 1,2,2
6 6 4,6
1 7 1,3,4,1
8 3,0
4,4 9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
9,2,8 0
4 1 9
2 9,0
3 5,4
8,3,9 4 5,6,1,7,5
3,4,4 5 6
4,5 6
4 7 9
8,9 8 4,8,0
1,2,7 9 0,8,4
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
6,7 0 2,7,9
7,7 1 6
0,6,5 2 9
9,5 3 4,7
3 4 9
5 2,3
6,1,9 6 2,0,6
3,0 7 1,1,0
8
2,4,0 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 13/01/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
13/01/202344VL0201K0232TV02
100N225803
200N814184205
400N942927960412377545568178499570153920
1TR182418211005
3TR559685384667624449943329003800138923864343910141772468169758590537302610513262977406830005144813807719027
10TR590366676779201913841719776926
15TR622399167471145
30TR905928698764554
ĐB951703530836399953
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/01/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
9,0 0 0,3
1 4,2
2,1,9,9 2 2,9,4,4
0 3 6,9
1,2,2,9 4 6
5
9,4,3 6 8,7
6 7
6 8
2,3 9 6,4,0,2,2
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
1 0 1
2,8,0 1 0
2 1,6
4,5 3 6
8,8,7 4 3
7 5 8,6,8,3
5,2,3 6
7,8 7 5,8,7,4
5,7,5 8 4,1,4,7
9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
2 0 3,5,5,5
8 1 5,3
2 0,7,6
0,1,5 3
5 4 5
0,9,1,0,0,4 5 4,3
2 6 8
9,7,2,9 7 7
6 8 1
9 5,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 12/01/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
12/01/20231K2AG-1K21K2
100N518528
200N760283613
400N020260700098732176235384556162239139
1TR964029527542
3TR353793051163235302092775156813822644113001341264612342643461504441733016653366581091542323906921653244968
10TR754738623004515345062209249391
15TR195886198175433
30TR692968335970289
ĐB426832470279883853
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/01/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
6,7,4,3 0 2,9
5,1,5 1 1,3
0,3 2
1,7 3 5,0,2
6 4 0
3 5 1,1
9 6 0,4
7 0,9,3
9,8 8 8
7,0 9 8,6
An Giang
Chục Số Đơn vị
3,3 0 6
2,4,6,6,8 1 5
5 2 1,3,6
8,2 3 0,0
8,4 4 1,4
8,1 5 2,9
2,0 6 1,1
7 9
8 5,3,4,1
5,7 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0
6,9 1 3,5
4,9,3,9 2 8,3,3
1,2,5,2,3,5 3 9,2,3
4 2
1 5 3,8,3
6 1,8
7
2,5,6 8 9
3,8 9 2,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 11/01/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
11/01/20231K2K2T1K2T1
100N292222
200N909282645
400N286400328396308092055717103947334589
1TR491262531758
3TR521686140963564838261637678596630214071843431763616643021401330226011534404286235765486322857513810306552
10TR996363734363171909517842392282
15TR566057085877006
30TR701303570460167
ĐB553182488615761195
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/01/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
3 0 9,9,5
2 1 2
3,1,8 2 9,6,1
4 3 2,6,0
6,6 4 3
0 5
9,2,7,9,3 6 4,8,4
7 6
6 8 2
2,0,0 9 6,6
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
8,3 0 5,1,4
3,6,0,7,5 1 7,8,5,5
2,8,2 2 2,2
5 3 1,0
0 4
0,1,1 5 3,1,8
6 1
1 7 1
1,5 8 2,0
9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 4,3,6
5 1
2,2,5,8 2 2,3,2,3
3,2,0,2 3 9,3
0,5 4 5
4,9 5 8,4,1,2
0 6 7
6 7
5 8 9,2
3,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755