Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 03/01/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
03/01/2023K01T011AT1-K1
100N089341
200N422108180
400N706334128728182699082235248238602674
1TR961964899985
3TR391245553660411609078322504163563268564155685775780373901920749576433120214430738985158910323761195002388
10TR040447204253875785732856493789
15TR404834724049082
30TR052223338837749
ĐB144979045594558222
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/01/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 8,7
1 1 2,9,1
2,1,4,2 2 2,8,4,5,6,2
6,6,8 3 6
2,4 4 4,2
2 5
3,2 6 3,3
0 7 9
0,2 8 3
1,7 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
2,4 0 8,8
4,3 1
2 6,0
9,7 3 5,9,1
9 4 1,0
3,8,7 5 7
2 6
5 7 8,5,3
0,0,7,8 8 9,5,8
8,3 9 3,4
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
8,6,1,5 0
4,5 1 4,0
8,8,2 2 2
7 3
7,1,6 4 1,9
8 5 1,0
7 6 0,4
7 4,3,6
8 8 0,2,5,8,9,2
8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 02/01/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
02/01/20231A20123T01K1
100N943208
200N150543634
400N490319633601174580990034901967461529
1TR044587221038
3TR038815645024498432635147624164909547134971484794150510741249947239928388999341461810847852886299542498503
10TR564605026679010755475113997743
15TR664788330419559
30TR273465246568735
ĐB487998909577572215
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5,5,6 0 3,1
0,8 1
2
0,6,6 3
9,6,5 4 5,6
4 5 0,0,4
7,6,4 6 3,3,4,0,6
7 6,8
9,7,9 8 1
9 4,8,8
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
1 0 7,4
1 5,0
3,2 2 2,3
4,2,8 3 2,4
3,8,0 4 3,5,9,9,7
4,1,6 5
6 5
0,4,7 7 7
8 4,3
9,4,4 9 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0 8,8,3
1 9,5
5 2 9,9,4
0,4 3 4,8,9,5
3,2 4 6,6,3
3,1 5 2,9
4,4 6
7
0,3,0 8
1,2,9,2,3,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 01/01/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
01/01/2023TG-A11K1ĐL-1K1
100N956409
200N310528015
400N890794923535263650295020550129867991
1TR459474864081
3TR691803433346859544250242087374253177661129433131989114395007695993573153637607957010885825121251797290667
10TR864065107744067793096926047622
15TR002494535417695
30TR874301308932313
ĐB939439104380712933
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/01/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
1,8,2,3 0 7,6
1 0,7
9 2 5,0
3 3 5,3,0,9
9,7 4 9
9,3,2 5 9
0 6
0,1,7 7 4,7
8 0
5,4,3 9 5,2,4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
2,8 0 7,9
1,3 1 1
2 8,9,0
3,4 3 6,3,1
6,5 4 3
5 4
3,8 6 4,7
0,6 7
2,9 8 6,9,0
2,9,0,8 9 8,9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
6 0 9,1,8
0,9,8 1 5,3
7,2 2 5,5,2
1,3 3 7,3
4
1,9,2,2,9 5
8 6 7,0
3,6 7 2
0 8 6,1
0 9 1,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 31/12/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
31/12/202212E712K512K5-22K5T12
100N52713935
200N650429319234
400N787103608758700483098856764398144580488735540464
1TR1821282978436834
3TR13760856490872545951107735415548902014699661174407736526049548189592540020774080073217774569869794152042062513599545379598744936690958939207
10TR7383748615429961872676214943552218891325
15TR83749521801399032341
30TR84806144228499277400
ĐB562675320725664825954840
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/12/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5,6,6 0 2,6
7,2,5 1 5
5,0 2 1,5
7 3 7
4 9,9
2,5,1,7 5 2,0,8,1,5
0 6 0,0
3 7 1,3,5
5 8
4,4 9
Long An
Chục Số Đơn vị
8 0 4,9,7
7,1 1 1
5,2 2 9,9,6,2,5
3
0,5 4
9,2 5 6,2,4
5,9,2 6 9
0 7 1
8 9,0
2,0,2,6,8 9 5,6
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
8,8,2,9 0 7
2 1 9,4,5,4
9 2 1,0,5
4,4 3 9
1,1 4 3,3,5
4,1,5,2 5 5
6 9
0 7
8 0,0
3,1,6 9 0,2
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0,4 0 7,0
4 1 3
2 5
1 3 5,4,4
3,5,6,3,5,4 4 4,1,0
3,9,2 5 4,4
6 4,9
8,0 7
8 8 7,9,8
6,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 30/12/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
30/12/202243VL5212K5231TV52
100N658198
200N010482140
400N964941000803872169381970554538598378
1TR509676853767
3TR000656117529503393623199748598709098731850151938149241137569129756995806409369490546236465170290474298636
10TR744869946483520091144013206574
15TR598758373144693
30TR767061950063621
ĐB553129965664303715
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/12/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0,3,3,9,6
1 0
6 2 9
0,0 3
6 4 9
6,6,7,7 5
9,8,0 6 5,5,2,4
9 7 5,5
9 8 6
4,0,2 9 6,7,8
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
7,2,0 0 0
8,2,5,1,3 1 8,4,1,4
8 2 1,0
3 8,1
1,1,6 4
8,7 5 1,8
6 9,4
7 0,5
3,1,5 8 1,2,5
6 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
4 0 9
2 1 5
6,4,3 2 9,1
9 3 6,2
7 4 0,5,9,2
4,6,1 5 9
3 6 7,2,5
6 7 8,4
9,7 8
5,0,4,2 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/12/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
29/12/202212K5AG-12K512K5
100N425059
200N798345505
400N486769902527228529905617594890782121
1TR605325384893
3TR914444498202937436217316486143816126412158948574678720763205312834103846219720087655275153066465594589497
10TR060647473084219348672352675139
15TR054875901079276
30TR475068594517420
ĐB892443864003659929
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/12/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
9,3 0 6
2 1 2
4,8,1 2 7,1
5,4,4 3 7,0
4,6,6 4 2,4,3,3
5 3
0 6 7,4,4
6,2,3,8 7
9 8 2,7
9 8,0
An Giang
Chục Số Đơn vị
5,9,1 0 7,5,3
2 1 7,9,0
2 1
8,0 3 8,8
4 5,8,5
4,8,0,4 5 0
6 7,7
1,6,0,6 7
3,4,3 8 5,3
1 9 0
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
2 0 5,8
2 1 9
5 2 1,6,0,9
9,5 3 9
4 8,6,5
0,4 5 9,2,3
4,2,7 6
9 7 8,6
4,7,0 8
5,1,3,2 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/12/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
28/12/202212K4K4T12T12K4
100N851852
200N924028463
400N620122607872003800211586990093476534
1TR925993851548
3TR940630165531947054127072084475037375906800918851888158717770655814075650721107945194790106760570073982260
10TR751811331728374511451682256493
15TR625536518522025
30TR526180114915182
ĐB541219278205830388
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/12/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
6,2 0 1
0,8 1 2,7,8,9
7,1 2 4,0
6,5 3 7
2 4 7
8,5,7 5 9,5,3
6 0,3
4,3,1 7 2,5
1 8 5,1
5,1 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
7 0 5
2,8 1 8,8
2 8,1
3 8
7 4 5,9
8,4,8,0 5 6
8,5 6 8
8 7 0,4
1,2,3,6,1,8 8 6,5,8,7,1,5
4 9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,6
2 1
5,2,8 2 1,2,5
6,9 3 4,9
3,9 4 7,8,7
2 5 2,7
0 6 3,0
4,4,5 7
4,8 8 2,8
3 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755