Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/02/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 12/01/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
12/01/20231K2AG-1K21K2
100N518528
200N760283613
400N020260700098732176235384556162239139
1TR964029527542
3TR353793051163235302092775156813822644113001341264612342643461504441733016653366581091542323906921653244968
10TR754738623004515345062209249391
15TR195886198175433
30TR692968335970289
ĐB426832470279883853
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/01/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
6,7,4,3 0 2,9
5,1,5 1 1,3
0,3 2
1,7 3 5,0,2
6 4 0
3 5 1,1
9 6 0,4
7 0,9,3
9,8 8 8
7,0 9 8,6
An Giang
Chục Số Đơn vị
3,3 0 6
2,4,6,6,8 1 5
5 2 1,3,6
8,2 3 0,0
8,4 4 1,4
8,1 5 2,9
2,0 6 1,1
7 9
8 5,3,4,1
5,7 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0
6,9 1 3,5
4,9,3,9 2 8,3,3
1,2,5,2,3,5 3 9,2,3
4 2
1 5 3,8,3
6 1,8
7
2,5,6 8 9
3,8 9 2,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 11/01/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
11/01/20231K2K2T1K2T1
100N292222
200N909282645
400N286400328396308092055717103947334589
1TR491262531758
3TR521686140963564838261637678596630214071843431763616643021401330226011534404286235765486322857513810306552
10TR996363734363171909517842392282
15TR566057085877006
30TR701303570460167
ĐB553182488615761195
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/01/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
3 0 9,9,5
2 1 2
3,1,8 2 9,6,1
4 3 2,6,0
6,6 4 3
0 5
9,2,7,9,3 6 4,8,4
7 6
6 8 2
2,0,0 9 6,6
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
8,3 0 5,1,4
3,6,0,7,5 1 7,8,5,5
2,8,2 2 2,2
5 3 1,0
0 4
0,1,1 5 3,1,8
6 1
1 7 1
1,5 8 2,0
9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 4,3,6
5 1
2,2,5,8 2 2,3,2,3
3,2,0,2 3 9,3
0,5 4 5
4,9 5 8,4,1,2
0 6 7
6 7
5 8 9,2
3,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 10/01/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
10/01/2023K02T011BT1-K2
100N274807
200N387626215
400N909325367257502779689860743401421830
1TR309703766478
3TR661464193999724415771549916073649279321772750601388920528973637807743732600947980188681402184905924702387
10TR082771608302246438305012166796
15TR564223713876707
30TR642465917627884
ĐB409362686404978673
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/01/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0
1
2,6 2 7,4,7,2
9,7,8 3 6,9
2 4 6,6
5 7
3,4,4 6 2
2,8,5,9,7,2,7 7 7,3,7
8 7,3
3,9 9 3,7,9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
6,5,8,3 0 5,4
1 7
2 6,7
7 3 8,7,0,8
0 4 8,6
0 5 0
2,7,4,7 6 8,0
2,1,3 7 6,3,6
4,6,3,3 8 0
9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
3,0,9 0 7,0,2,7
2 1 5
4,0 2 1
7 3 4,0
3,8 4 2,7
1 5
8,9 6
0,4,8,0 7 8,3
7,9 8 6,7,4
9 8,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 09/01/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
09/01/20231B20223T01K2
100N030614
200N787554714
400N802659712521287308380645719161776937
1TR406678763061
3TR476530993112722056651181022318468834205917872798410925918243693567936261721402079232821886134424781077614
10TR088157171475745028359660508874
15TR641310987496499
30TR719052937137015
ĐB830434123923257201
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 09/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 09/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
1 0 3,5
7,2,3,3 1 0,8,5,4
2 2 6,1,2
0,5,8 3 1,1,4
1,3 4
6,1,0 5 3
2,6 6 6,5
8 7 1
1 8 7,3
9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0 6
4,7 1
7,6 2 3
7,4,2 3 8,5
5,7 4 5,1,3,5
4,4,3 5 4,9,9,6
0,7,5 6 2
7 3,6,2,4,1
3 8
5,5 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1 0 7,5,1
9,6,2,0 1 4,4,0,4,5
4 2 1,8
3 7
1,1,1,7 4 2
0,1 5
8 6 1
7,3,0 7 7,4
2 8 6
9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 08/01/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
08/01/2023TG-B11K2DL1K2
100N462811
200N345124308
400N556241890758140028693021278775117249
1TR669292675028
3TR211907956333127184943672795792908976274644556793170701681274059538476549306699828534569087612112167373566
10TR010278731789331840564148883472
15TR544826285558335
30TR949288133273731
ĐB834815140182292709
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/01/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
9 0
1 7,5
6,9,9,8 2 7,7,7,8
6 3
9 4 6,5
4,1 5 8
4 6 2,3
2,2,9,2,1 7
5,2 8 9,2
8 9 2,0,4,2,7
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0 0 0
2,3 1 7,6
3,8 2 8,4,1
5 3 1,2
2,7 4 6
6,5 5 6,3,6,5
4,5,1,5 6 9,7,5
6,1 7 4
2 8 2
6 9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 8,6,9
1,1,1,3 1 1,1,1
8,7 2 8
7 3 5,1
4 9,5
4,3 5
0,6 6 6
8,8 7 3,2
0,2,8 8 7,2,7,8
4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 07/01/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
07/01/20231A71K11K1231K123
100N01690513
200N592240448997
400N655885862316506097710106460632864905895305045352
1TR3005646999772192
3TR31293441150821582895365656698203376507739990652240601674373321029146785763450054378191724326746947784462962442914595994672838637469938866999
10TR0644939050529302504138204659106992262039
15TR14040829323652814833
30TR80219979868702588824
ĐB825071838980940535660600
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 07/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 07/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5,4 0 1,5
0,7 1 6,5,5,9
9,8 2
9 3
4 9,0
0,1,1,9,6 5 8,0
8,1,7 6 5
7 6,1
5 8 6,2
4,1 9 2,3,5
Long An
Chục Số Đơn vị
4,6,4,3,8 0 6,6
7,4 1
3 2 9
7,3 3 3,0,2
4 0,0,1
5
0,0,8 6 9,0,9,7
6 7 1,3,8
7 8 6,0
6,6,2 9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
1 0 5,6,5,4
1 9,0
2 9,8,5
4 3 4,5
3,5,0 4 8,3,6
0,0,2,3 5 4
0,8,4 6
7 7 7,8
4,7,2 8 6
1,2 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0
1 3
5,9,4,2 2 2,4
1,5,3 3 8,9,3
0,2 4 2,6,6
5 3,2,9
4,4 6
9 7
3,8 8 8
5,9,3 9 7,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 06/01/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
06/01/202344VL0101K0132TV01
100N290145
200N228797982
400N813274454194008983075921364577022570
1TR871640633560
3TR031847710560600852140701479111940190588545403206657907208027992774274852860997560428130940388845687768278
10TR097085317561241176525075312626
15TR534267837922482
30TR415987218090037
ĐB945974804309209766
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/01/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0 0 5,0,8
1 1 6,4,4,1,9
3 2 9,8,6
3 2
9,8,1,1,7 4 5
4,0,7 5
1,2 6
7 5,4
2,0,9 8 4
2,1 9 4,8
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
8 0 1,7,3,9
0,2,4 1
7,5 2 1,7
6,0 3
4 8,1
8,6 5 2
6 3,5
9,0,2,7 7 2,7,9
4 8 9,5,0
8,7,0 9 7
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
7,6,6,4 0 2
8 1
8,0,8 2 6
5 3 7
8 4 5,5,0
4,4 5 6,3
5,2,6 6 0,0,6
7,3 7 0,7,8
7 8 2,1,4,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755