Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 28/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1D7
100N 49
200N 540
400N 193226464776
1TR 3396
3TR 67118743626866550465483707998518160
10TR 0463967075
15TR 19166
30TR 77246
ĐB
153878
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/01/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 28/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,7,6 0
1 8
3,6 2
3 2,9
4 9,0,6,6
Chục Số Đơn vị
6,6,8,7 5
4,7,9,6,4 6 2,5,5,0,6
7 6,0,5,8
1,7 8 5
4,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 21/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1C7
100N 52
200N 278
400N 583272277091
1TR 8430
3TR 69146954216418002518946374377913484
10TR 1545952487
15TR 16775
30TR 87021
ĐB
483886
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,8 0
9,2,2 1 8
5,3 2 7,1,1
3 2,0,7
8 4 6
Chục Số Đơn vị
7 5 2,9
4,8 6
2,3,8 7 8,9,5
7,1 8 0,4,7,6
7,5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 14/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1B7
100N 65
200N 427
400N 984384023977
1TR 1317
3TR 38120489141246425770999192818893355
10TR 9426811865
15TR 45596
30TR 82970
ĐB
105565
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7,7 0 2
1 7,4,9
0 2 7,0
4 3
1,6 4 3
Chục Số Đơn vị
6,5,6,6 5 5
9 6 5,4,8,5,5
2,7,1 7 7,0,0
8,6 8 8
1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 07/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1A7
100N 01
200N 592
400N 655885862316
1TR 3005
3TR 31293441150821582895365656698203376
10TR 0644939050
15TR 14040
30TR 80219
ĐB
825071
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/01/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 1,5
0,7 1 6,5,5,9
9,8 2
9 3
4 9,0
Chục Số Đơn vị
0,1,1,9,6 5 8,0
8,1,7 6 5
7 6,1
5 8 6,2
4,1 9 2,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12E7
100N 52
200N 650
400N 787103608758
1TR 1821
3TR 13760856490872545951107735415548902
10TR 7383748615
15TR 83749
30TR 84806
ĐB
562675
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,6 0 2,6
7,2,5 1 5
5,0 2 1,5
7 3 7
4 9,9
Chục Số Đơn vị
2,5,1,7 5 2,0,8,1,5
0 6 0,0
3 7 1,3,5
5 8
4,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12D7
100N 42
200N 984
400N 273768765782
1TR 3066
3TR 03190302764728529911865328690881871
10TR 2364464489
15TR 69244
30TR 27728
ĐB
129033
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
1,7 1 1
4,8,3 2 8
3 3 7,2,3
8,4,4 4 2,4,4
Chục Số Đơn vị
8 5
7,6,7 6 6
3 7 6,6,1
0,2 8 4,2,5,9
8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12C7
100N 11
200N 402
400N 195783794591
1TR 5569
3TR 76015980265772505175036259791566890
10TR 0204223706
15TR 02539
30TR 68907
ĐB
713308
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,6,7,8
1,9 1 1,5,5
0,4 2 6,5,5
3 9
4 2
Chục Số Đơn vị
1,2,7,2,1 5 7
2,0 6 9
5,0 7 9,5
0 8
7,6,3 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755