Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 18/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 3C7
100N 98
200N 675
400N 353643047824
1TR 4574
3TR 70828743599468573710106046034072101
10TR 8942678718
15TR 92246
30TR 06266
ĐB
652444
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/03/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 4,4,1
0 1 0,8
2 4,8,6
3 6
0,2,7,0,4 4 0,6,4
Chục Số Đơn vị
7,8 5 9
3,2,4,6 6 6
7 5,4
9,2,1 8 5
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 11/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 3B7
100N 58
200N 525
400N 903962112345
1TR 2468
3TR 84103001892844837140064008463424574
10TR 0448327882
15TR 10417
30TR 21765
ĐB
270765
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/03/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/03/2023  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 3,0
1 1 1,7
8 2 5
0,8 3 9,4
3,7 4 5,8,0
Chục Số Đơn vị
2,4,6,6 5 8
6 8,5,5
1 7 4
5,6,4 8 9,3,2
3,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 04/03/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 3A7
100N 31
200N 058
400N 745846930231
1TR 6768
3TR 42494193801633390895274069044610090
10TR 4426631054
15TR 78724
30TR 85345
ĐB
715547
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/03/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 6
3,3 1
2 4
9,3 3 1,1,3
9,5,2 4 6,5,7
Chục Số Đơn vị
9,4 5 8,8,4
0,4,6 6 8,6
4 7
5,5,6 8 0
9 3,4,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 25/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 2D7
100N 35
200N 629
400N 557319524019
1TR 7313
3TR 46640505581388683796334803612880439
10TR 6204276147
15TR 79520
30TR 56547
ĐB
369214
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/02/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,8,2 0
1 9,3,4
5,4 2 9,8,0
7,1 3 5,9
1 4 0,2,7,7
Chục Số Đơn vị
3 5 2,8
8,9 6
4,4 7 3
5,2 8 6,0
2,1,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 18/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 2C7
100N 57
200N 986
400N 285932078368
1TR 3356
3TR 26964438460356331518218284704888422
10TR 5927489975
15TR 00678
30TR 05798
ĐB
901193
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7
1 8
2 2 8,2
6,9 3
6,7 4 6,8
Chục Số Đơn vị
7 5 7,9,6
8,5,4 6 8,4,3
5,0 7 4,5,8
6,1,2,4,7,9 8 6
5 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 11/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 2B7
100N 37
200N 891
400N 453479016027
1TR 3930
3TR 88328197211925692527103816148743308
10TR 7151771789
15TR 61967
30TR 59144
ĐB
977073
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/02/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,8
9,0,2,8 1 7
2 7,8,1,7
7 3 7,4,0
3,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 6
5 6 7
3,2,2,8,1,6 7 3
2,0 8 1,7,9
8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 04/02/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 2A7
100N 73
200N 910
400N 717831232541
1TR 2375
3TR 08784730367772583856452844854701178
10TR 1844225304
15TR 75881
30TR 15333
ĐB
970167
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/02/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 4
4,8 1 0
4 2 3,5
7,2,3 3 6,3
8,8,0 4 1,7,2
Chục Số Đơn vị
7,2 5 6
3,5 6 7
4,6 7 3,8,5,8
7,7 8 4,4,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755