Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 23/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: 04
100N 38
200N 268
400N 416277601884
1TR 5839
3TR 41470300577174886494765243684294165
10TR 0697870855
15TR 78004
30TR 08505
ĐB
241081
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/01/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 4,5
8 1
6,4 2 4
3 8,9
8,9,2,0 4 8,2
Chục Số Đơn vị
6,5,0 5 7,5
6 8,2,0,5
5 7 0,8
3,6,4,7 8 4,1
3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 16/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: 03
100N 50
200N 536
400N 392048408951
1TR 3427
3TR 96897840989003376241671984565712496
10TR 5314125029
15TR 00388
30TR 20486
ĐB
288300
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/01/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5,2,4,0 0 0
5,4,4 1
2 0,7,9
3 3 6,3
4 0,1,1
Chục Số Đơn vị
5 0,1,7
3,9,8 6
2,9,5 7
9,9,8 8 8,6
2 9 7,8,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 09/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: 02
100N 06
200N 554
400N 287308380645
1TR 7876
3TR 42059178727984109259182436935679362
10TR 7574502835
15TR 09874
30TR 29371
ĐB
123923
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/01/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6
4,7 1
7,6 2 3
7,4,2 3 8,5
5,7 4 5,1,3,5
Chục Số Đơn vị
4,4,3 5 4,9,9,6
0,7,5 6 2
7 3,6,2,4,1
3 8
5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 02/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: 01
100N 32
200N 543
400N 174580990034
1TR 8722
3TR 71349714847941505107412499472399283
10TR 7901075547
15TR 83304
30TR 52465
ĐB
909577
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/01/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,4
1 5,0
3,2 2 2,3
4,2,8 3 2,4
3,8,0 4 3,5,9,9,7
Chục Số Đơn vị
4,1,6 5
6 5
0,4,7 7 7
8 4,3
9,4,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 26/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: L52
100N 69
200N 699
400N 914183196958
1TR 3803
3TR 84075640107204479721946960070243259
10TR 2321350476
15TR 42416
30TR 58062
ĐB
084679
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 26/12/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 26/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,2
4,2 1 9,0,3,6
0,6 2 1
0,1 3
4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
7 5 8,9
9,7,1 6 9,2
7 5,6,9
5 8
6,9,1,5,7 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 19/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: L51
100N 68
200N 882
400N 066205156627
1TR 4849
3TR 00963587162467062607809462354540420
10TR 8401717901
15TR 34835
30TR 07425
ĐB
140732
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 19/12/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 19/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 7,1
0 1 5,6,7
8,6,3 2 7,0,5
6 3 5,2
4 9,6,5
Chục Số Đơn vị
1,4,3,2 5
1,4 6 8,2,3
2,0,1 7 0
6 8 2
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 12/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: L50
100N 61
200N 413
400N 748788069944
1TR 1596
3TR 19739583569968249871857435734517638
10TR 3604603252
15TR 55539
30TR 28531
ĐB
349673
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/12/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
6,7,3 1 3
8,5 2
1,4,7 3 9,8,9,1
4 4 4,3,5,6
Chục Số Đơn vị
4 5 6,2
0,9,5,4 6 1
8 7 1,3
3 8 7,2
3,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755