Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2023

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/01/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
23/01/20231D20423T01K4
100N333811
200N735268723
400N683775264177416277601884683624425335
1TR000658395010
3TR005562556324722700875430752874466944147030057717488649476524368429416565593201120647960247212156505107439
10TR345655565106978708552774136372
15TR242137800498686
30TR239550850542726
ĐB929647241081114916
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 6,7
5 1 3
2 2 6,2
3,6,1 3 3,5,7
7,9 4 7
3,6,5 5 6,1,5
2,0,5 6 3,5
3,7,8,0,4 7 7,4
8 7
9 4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
6,7 0 4,5
8 1
6,4 2 4
3 8,9
8,9,2,0 4 8,2
6,5,0 5 7,5
6 8,2,0,5
5 7 0,8
3,6,4,7 8 4,1
3 9 4
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1 0
1,5,4 1 1,0,2,5,6
4,1,7 2 3,6
2,9 3 6,5,9
4 2,7,1
3,1 5 1
3,8,2,1 6
4 7 9,2
8 6
7,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/01/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
22/01/2023TG-D11K4ĐL-1K4
100N449997
200N559356039
400N133487692424481209487517345813519814
1TR174002901960
3TR547881986315615094979559918769553776799812443353942539298939697305489220566268701767042270907191848680006
10TR308393318510586051727769635943
15TR053461843430374
30TR569547463675100
ĐB205717332403808214
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/01/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
4 0
1 5,7
2 4
6 3 4,9
4,3,2,5 4 4,0,6
1,8 5 9,4
4 6 9,3,9
9,7,1 7 7
8 8 8,5
5,6,9,6,3 9 7,9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
9,3 0 3
1 2,7
1,9,9,7 2
4,0 3 9,0,4,6
9,3 4 8,3
5 6
5,8,3 6
1 7 2
4,9 8 6
9,3 9 9,0,8,4,2,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
6,7,7,7,0 0 6,0
5 1 4,9,4
2
4 3 9
1,7,1 4 3
5 8,1
6,8,0,9 6 0,6
9 7 0,0,0,4
5 8 6
3,1 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/01/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
21/01/20231C71K31K323K3T1
100N52619595
200N278341597219
400N583272277091705907156468521334515495836065425297
1TR8430523823019555
3TR69146954216418002518946374377913484555812401156397830642381761275309636911957716882278462592289231951910573366567321578808866559013038803807
10TR1545952487538507658754430202327245392329
15TR16775566108273709396
30TR87021765997073568906
ĐB483886208093792253026185
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
3,8 0
9,2,2 1 8
5,3 2 7,1,1
3 2,0,7
8 4 6
7 5 2,9
4,8 6
2,3,8 7 8,9,5
7,1 8 0,4,7,6
7,5 9 1
Long An
Chục Số Đơn vị
5,1 0
6,4,8,1 1 5,1,7,0
2
6,9 3 8
6 4 1
1,7 5 9,0
6 1,8,4,3
9,1,8 7 5
6,3 8 1,7
5,9 9 7,9,3
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
3 0 1,5
5,0 1 3,9,6
3 2 7,5
1,5 3 0,2,7,5
4
9,9,2,9,0,3 5 1,3
1 6
9,2,3 7
8 9
1,8 9 5,7,5,5
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
6 0 1,7,6
0 1 9
4,3 2 9
5 3 2
4 2
9,5,8 5 5,3
6,6,9,0 6 0,6,6
9,0 7
8,8 8 8,8,5
1,2 9 5,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/01/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
20/01/202344VL0301K0332TV03
100N228529
200N937572238
400N024294283402133577126775323321875313
1TR304534394394
3TR939409728430461851521938172136750886882312393133424234129262063882523486451878751166707722697450765128930
10TR660407391249008603523140610873
15TR274795088219553
30TR323671419000801
ĐB293317315368622760
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/01/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
4,4 0 2
6,8 1 2,7
2,4,0,5,1 2 2,8
3 7,6
8 4 2,5,0,0
4 5 2
3 6 1,7
3,6,1 7 9
2,8 8 4,1,8
7 9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
9 0 8
4 1 2
7,1,4,6,5,8 2 3
2,9 3 5,9,4
3 4 2,1
8,3,7 5 2
6 2,8
7 2,5
8,0,6 8 5,8,2
3 9 3,0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
3,6 0 6,1
5,5,0 1 3
2 2 9,2
3,1,7,5 3 8,3,0
9 4 5
7,4 5 1,1,3
0 6 7,0
8,6 7 5,3
3 8 7
2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/01/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
19/01/20231K3AG-1K31K3
100N033758
200N065217460
400N392298947763962449956818072230037804
1TR628376217572
3TR087588551177061661563903355638839572463689959101780056029978537459210284096455355112605188074019217345401
10TR691777382369362512853860080852
15TR120515276158091
30TR641569106995230
ĐB908607067127495709
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/01/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
0 3,7
1,6,5 1 1
2 2 2,3
0,6,8,3,2 3 3,8
9 4
6 5 8,6,7,1,6
5,5 6 5,3,1
5,7,0 7 7
5,3 8 3
9 4
An Giang
Chục Số Đơn vị
6 0 2
2,6 1 7,8
0,6 2 4,1,7
3 7,6
2 4 5
9,4,8 5 9
3 6 0,2,1,9
3,1,2 7 8,8
1,7,7 8 5
5,6 9 5
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
6,0,3 0 3,4,1,1,0,9
0,0,9 1
2,7,5 2 2,6
0,7 3 5,0
0 4
3 5 8,2
9,2 6 0
7 2,3
5,8 8 8
0 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/01/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
18/01/20231K3K3T1K3T1
100N980851
200N866023783
400N594549175145840724867309167690434465
1TR350845369421
3TR185249485387015015407914400551533510017632605162737999549821459909593527150675632951144994998744863467910
10TR105134637582507801080411543628
15TR834802908880851
30TR055812639303394
ĐB698207363263003168
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/01/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8,7
5,5,8 1 7,5,3
2 4
5,1 3
2,4 4 5,5,0,4
4,4,1,7 5 3,1,1
6 6 6
1,0 7 5
9,0 8 0,1
9 8
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
9 0 8,7,9,5,7,8
2 1
2 3,1
2,7,9,6 3 6,5
4
0,9,3 5
8,3,7 6 3
0,0 7 6,3
0,0,8 8 6,8
0 9 5,0,3
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
5,1 0
5,2,1,5 1 1,0,5
2 1,8
8,4,6 3 4
9,7,3,9 4 3
6,1 5 1,0,1
7 6 5,3,8
7 6,4
2,6 8 3
9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/01/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
17/01/2023K03T011CT1-K3
100N858397
200N566213479
400N023289083577461337547479134843909999
1TR353064878976
3TR454168181866990443306310970247544140180610709716209755197295391410226560367100965237459835063304577734537
10TR109255943329637941248907661180
15TR062923955559798
30TR691199095085446
ĐB893450171253364533
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/01/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
3,9,3,5 0 8,9
1 6,8,4,9
3,9 2 5
3 3 2,0,0,3
1 4 7
8,2 5 0
6,1 6 6
7,4 7 7
0,1 8 5
0,1 9 0,2
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
2,5 0 6,9
5,4 1 3,3
2 0,4
8,1,1,5 3 7
5,2 4 1
9,6,5 5 4,1,5,0,3
0 6 5
8,3 7 9
8 3,7
7,0 9 5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
9,3,8 0
1
2
3 3 5,0,7,3
7 4 8,6
3 5
7,9,7,4 6 7
9,6,7,3 7 9,6,4,7,6
4,9 8 0
7,9 9 7,0,9,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755