Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bến Tre - 24/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: K04T01
100N 40
200N 980
400N 143817902135
1TR 7863
3TR 95787858138395260753101503191761930
10TR 0898924510
15TR 68746
30TR 19888
ĐB
831255
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/01/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,8,9,5,3,1 0
1 3,7,0
5 2
6,1,5 3 8,5,0
4 0,6
Chục Số Đơn vị
3,5 5 2,3,0,5
4 6 3
8,1 7
3,8 8 0,7,9,8
8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 17/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: K03T01
100N 85
200N 566
400N 023289083577
1TR 3530
3TR 45416818186699044330631097024754414
10TR 1092559433
15TR 06292
30TR 69119
ĐB
893450
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/01/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,3,5 0 8,9
1 6,8,4,9
3,9 2 5
3 3 2,0,0,3
1 4 7
Chục Số Đơn vị
8,2 5 0
6,1 6 6
7,4 7 7
0,1 8 5
0,1 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 10/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: K02T01
100N 27
200N 387
400N 909325367257
1TR 3097
3TR 66146419399972441577154991607364927
10TR 0827716083
15TR 56422
30TR 64246
ĐB
409362
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/01/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 10/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2,6 2 7,4,7,2
9,7,8 3 6,9
2 4 6,6
Chục Số Đơn vị
5 7
3,4,4 6 2
2,8,5,9,7,2,7 7 7,3,7
8 7,3
3,9 9 3,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 03/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: K01T01
100N 08
200N 422
400N 706334128728
1TR 9619
3TR 39124555366041160907832250416356326
10TR 0404472042
15TR 40483
30TR 05222
ĐB
144979
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/01/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 03/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,7
1 1 2,9,1
2,1,4,2 2 2,8,4,5,6,2
6,6,8 3 6
2,4 4 4,2
Chục Số Đơn vị
2 5
3,2 6 3,3
0 7 9
0,2 8 3
1,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 27/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: K52T12
100N 55
200N 006
400N 588154210785
1TR 9573
3TR 58717603888440475203793905003558504
10TR 4338074731
15TR 10955
30TR 84388
ĐB
505483
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 27/12/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 27/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 6,4,3,4
8,2,3 1 7
2 1
7,0,8 3 5,1
0,0 4
Chục Số Đơn vị
5,8,3,5 5 5,5
0 6
1 7 3
8,8 8 1,5,8,0,8,3
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 20/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: K51T12
100N 24
200N 019
400N 311750776851
1TR 7154
3TR 03930377951870999945695591917197196
10TR 5659770773
15TR 98831
30TR 65478
ĐB
980345
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 20/12/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 20/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
5,7,3 1 9,7
2 4
7 3 0,1
2,5 4 5,5
Chục Số Đơn vị
9,4,4 5 1,4,9
9 6
1,7,9 7 7,1,3,8
7 8
1,0,5 9 5,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 13/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: K50T12
100N 55
200N 298
400N 113805973507
1TR 7018
3TR 38963042515776184330593994332926329
10TR 1821605174
15TR 70734
30TR 09464
ĐB
636972
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/12/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7
5,6 1 8,6
7 2 9,9
6 3 8,0,4
7,3,6 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,1
1 6 3,1,4
9,0 7 4,2
9,3,1 8
9,2,2 9 8,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755