Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2023

Kết quả xổ số Sóc Trăng - 25/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: K4T1
100N 74
200N 739
400N 374368404417
1TR 2772
3TR 84148448899786588594905803517959203
10TR 0212874044
15TR 08556
30TR 34133
ĐB
120705
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/01/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 3,5
1 7
7 2 8
4,0,3 3 9,3
7,9,4 4 3,0,8,4
Chục Số Đơn vị
6,0 5 6
5 6 5
1 7 4,2,9
4,2 8 9,0
3,8,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 18/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: K3T1
100N 51
200N 783
400N 167690434465
1TR 9421
3TR 27150675632951144994998744863467910
10TR 0411543628
15TR 80851
30TR 03394
ĐB
003168
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5,1 0
5,2,1,5 1 1,0,5
2 1,8
8,4,6 3 4
9,7,3,9 4 3
Chục Số Đơn vị
6,1 5 1,0,1
7 6 5,3,8
7 6,4
2,6 8 3
9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 11/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: K2T1
100N 22
200N 645
400N 103947334589
1TR 1758
3TR 34404286235765486322857513810306552
10TR 7842392282
15TR 77006
30TR 60167
ĐB
761195
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4,3,6
5 1
2,2,5,8 2 2,3,2,3
3,2,0,2 3 9,3
0,5 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 8,4,1,2
0 6 7
6 7
5 8 9,2
3,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 04/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: K1T1
100N 89
200N 910
400N 555298459505
1TR 7258
3TR 54772894494987768263285933455396610
10TR 1094017892
15TR 32948
30TR 10720
ĐB
713865
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/01/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,1,4,2 0 5
1 0,0
5,7,9 2 0
6,9,5 3
4 5,9,0,8
Chục Số Đơn vị
4,0,6 5 2,8,3
6 3,5
7 7 2,7
5,4 8 9
8,4 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 28/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: T12K4
100N 52
200N 463
400N 990093476534
1TR 1548
3TR 50721107945194790106760570073982260
10TR 1682256493
15TR 22025
30TR 15182
ĐB
830388
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 28/12/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 28/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,6
2 1
5,2,8 2 1,2,5
6,9 3 4,9
3,9 4 7,8,7
Chục Số Đơn vị
2 5 2,7
0 6 3,0
4,4,5 7
4,8 8 2,8
3 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 21/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: T12K3
100N 28
200N 119
400N 138768902803
1TR 1421
3TR 98405431985026360619868810650047133
10TR 7546438705
15TR 74562
30TR 83782
ĐB
389352
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 21/12/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 21/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 3,5,0,5
2,8 1 9,9
6,8,5 2 8,1
0,6,3 3 3
6 4
Chục Số Đơn vị
0,0 5 2
6 3,4,2
8 7
2,9 8 7,1,2
1,1 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 14/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: T12K2
100N 86
200N 694
400N 194878389112
1TR 2833
3TR 44372897349219629996514653191703491
10TR 5802807835
15TR 99629
30TR 81343
ĐB
776985
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/12/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 14/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0
9 1 2,7
1,7 2 8,9
3,4 3 8,3,4,5
9,3 4 8,3
Chục Số Đơn vị
6,3,8 5
8,9,9 6 5
1 7 2
4,3,2 8 6,5
2 9 4,6,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755