Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/02/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 06/01/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
06/01/202344VL0101K0132TV01
100N290145
200N228797982
400N813274454194008983075921364577022570
1TR871640633560
3TR031847710560600852140701479111940190588545403206657907208027992774274852860997560428130940388845687768278
10TR097085317561241176525075312626
15TR534267837922482
30TR415987218090037
ĐB945974804309209766
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 06/01/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0 0 5,0,8
1 1 6,4,4,1,9
3 2 9,8,6
3 2
9,8,1,1,7 4 5
4,0,7 5
1,2 6
7 5,4
2,0,9 8 4
2,1 9 4,8
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
8 0 1,7,3,9
0,2,4 1
7,5 2 1,7
6,0 3
4 8,1
8,6 5 2
6 3,5
9,0,2,7 7 2,7,9
4 8 9,5,0
8,7,0 9 7
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
7,6,6,4 0 2
8 1
8,0,8 2 6
5 3 7
8 4 5,5,0
4,4 5 6,3
5,2,6 6 0,0,6
7,3 7 0,7,8
7 8 2,1,4,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 05/01/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
05/01/20231K1AG-1K111K1
100N374157
200N046140314
400N980901557429783974781404531349580107
1TR387837870395
3TR759976853782394579907210825886234517835709602230021126129271943427633087545844161925941989070397335185901
10TR426412637167718414260761384886
15TR666478846364939
30TR053053482474534
ĐB078483742910822288
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 05/01/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
9 0 9,8,5
5,4,7 1
2 9
8 3 7,7
9 4 6,1,7
5,0 5 5,1
4,8 6
3,9,3,4 7 8,1
7,0 8 6,3
0,2 9 7,4,0
An Giang
Chục Số Đơn vị
4,3,1 0 4,2,2
4,6,7 1 8,0
0,0,4 2 6,4
6 3 9,0
0,2 4 1,0,2
5 7
2 6 1,3
8,5 7 8,1
7,1 8 7
3 9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 7,1
5,0 1 4,3,6,3
2
1,1 3 9,9,4
1,3 4 5
9,4 5 7,8,9,1
1,8 6
5,0 7
5,8 8 9,6,8
5,8,3,3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 04/01/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
04/01/20231K1K1T1K1T1
100N585689
200N024000910
400N065183555328099664539276555298459505
1TR342043317258
3TR852077139762778430175774218028824890464966127871105216592721588408492254772894494987768263285933455396610
10TR965531141141618748781094017892
15TR639317676632948
30TR755848654310720
ĐB357105444232713865
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/01/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
2 0 7,5
5,1,3 1 7,1
4 2 4,8,0,8
5 3 1
2,8 4 2
5,0 5 8,1,5,3
6
0,9,1 7 8
5,2,7,2 8 9,4
8 9 7
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0,1,4 0 0
3,2 1 0,8
2,3 2 7,1,2
5,4 3 1,2
4 9,0,3
6 5 6,3
5,9,7,6 6 5,6
2 7 6,8
1,7 8
4 9 6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
1,1,4,2 0 5
1 0,0
5,7,9 2 0
6,9,5 3
4 5,9,0,8
4,0,6 5 2,8,3
6 3,5
7 7 2,7
5,4 8 9
8,4 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 03/01/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
03/01/2023K01T011AT1-K1
100N089341
200N422108180
400N706334128728182699082235248238602674
1TR961964899985
3TR391245553660411609078322504163563268564155685775780373901920749576433120214430738985158910323761195002388
10TR040447204253875785732856493789
15TR404834724049082
30TR052223338837749
ĐB144979045594558222
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/01/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 8,7
1 1 2,9,1
2,1,4,2 2 2,8,4,5,6,2
6,6,8 3 6
2,4 4 4,2
2 5
3,2 6 3,3
0 7 9
0,2 8 3
1,7 9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
2,4 0 8,8
4,3 1
2 6,0
9,7 3 5,9,1
9 4 1,0
3,8,7 5 7
2 6
5 7 8,5,3
0,0,7,8 8 9,5,8
8,3 9 3,4
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
8,6,1,5 0
4,5 1 4,0
8,8,2 2 2
7 3
7,1,6 4 1,9
8 5 1,0
7 6 0,4
7 4,3,6
8 8 0,2,5,8,9,2
8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 02/01/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
02/01/20231A20123T01K1
100N943208
200N150543634
400N490319633601174580990034901967461529
1TR044587221038
3TR038815645024498432635147624164909547134971484794150510741249947239928388999341461810847852886299542498503
10TR564605026679010755475113997743
15TR664788330419559
30TR273465246568735
ĐB487998909577572215
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/01/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5,5,6 0 3,1
0,8 1
2
0,6,6 3
9,6,5 4 5,6
4 5 0,0,4
7,6,4 6 3,3,4,0,6
7 6,8
9,7,9 8 1
9 4,8,8
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
1 0 7,4
1 5,0
3,2 2 2,3
4,2,8 3 2,4
3,8,0 4 3,5,9,9,7
4,1,6 5
6 5
0,4,7 7 7
8 4,3
9,4,4 9 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0 8,8,3
1 9,5
5 2 9,9,4
0,4 3 4,8,9,5
3,2 4 6,6,3
3,1 5 2,9
4,4 6
7
0,3,0 8
1,2,9,2,3,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 01/01/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
01/01/2023TG-A11K1ĐL-1K1
100N956409
200N310528015
400N890794923535263650295020550129867991
1TR459474864081
3TR691803433346859544250242087374253177661129433131989114395007695993573153637607957010885825121251797290667
10TR864065107744067793096926047622
15TR002494535417695
30TR874301308932313
ĐB939439104380712933
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/01/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/01/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
1,8,2,3 0 7,6
1 0,7
9 2 5,0
3 3 5,3,0,9
9,7 4 9
9,3,2 5 9
0 6
0,1,7 7 4,7
8 0
5,4,3 9 5,2,4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
2,8 0 7,9
1,3 1 1
2 8,9,0
3,4 3 6,3,1
6,5 4 3
5 4
3,8 6 4,7
0,6 7
2,9 8 6,9,0
2,9,0,8 9 8,9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
6 0 9,1,8
0,9,8 1 5,3
7,2 2 5,5,2
1,3 3 7,3
4
1,9,2,2,9 5
8 6 7,0
3,6 7 2
0 8 6,1
0 9 1,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 31/12/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
31/12/202212E712K512K5-22K5T12
100N52713935
200N650429319234
400N787103608758700483098856764398144580488735540464
1TR1821282978436834
3TR13760856490872545951107735415548902014699661174407736526049548189592540020774080073217774569869794152042062513599545379598744936690958939207
10TR7383748615429961872676214943552218891325
15TR83749521801399032341
30TR84806144228499277400
ĐB562675320725664825954840
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/12/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5,6,6 0 2,6
7,2,5 1 5
5,0 2 1,5
7 3 7
4 9,9
2,5,1,7 5 2,0,8,1,5
0 6 0,0
3 7 1,3,5
5 8
4,4 9
Long An
Chục Số Đơn vị
8 0 4,9,7
7,1 1 1
5,2 2 9,9,6,2,5
3
0,5 4
9,2 5 6,2,4
5,9,2 6 9
0 7 1
8 9,0
2,0,2,6,8 9 5,6
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
8,8,2,9 0 7
2 1 9,4,5,4
9 2 1,0,5
4,4 3 9
1,1 4 3,3,5
4,1,5,2 5 5
6 9
0 7
8 0,0
3,1,6 9 0,2
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0,4 0 7,0
4 1 3
2 5
1 3 5,4,4
3,5,6,3,5,4 4 4,1,0
3,9,2 5 4,4
6 4,9
8,0 7
8 8 7,9,8
6,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755