Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Long An - 03/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 9K1
100N 26
200N 529
400N 445844293073
1TR 9642
3TR 57013145115554171350934877214773099
10TR 0637032144
15TR 88487
30TR 13230
ĐB
698715
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/09/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,3 0
1,4 1 3,1,5
4 2 6,9,9
7,1 3 0
4 4 2,1,7,4
Chục Số Đơn vị
1 5 8,0
2 6
8,4,8 7 3,0
5 8 7,7
2,2,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 27/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 8K4
100N 02
200N 068
400N 516954878485
1TR 4291
3TR 72297847967444798172043757857509585
10TR 1608239058
15TR 13733
30TR 12553
ĐB
201056
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/08/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
9 1
0,7,8 2
3,5 3 3
4 7
Chục Số Đơn vị
8,7,7,8 5 8,3,6
9,5 6 8,9
8,9,4 7 2,5,5
6,5 8 7,5,5,2
6 9 1,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 20/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 8K3
100N 04
200N 145
400N 144482180584
1TR 3807
3TR 69533883155224695098493349577972849
10TR 8042563321
15TR 41899
30TR 59586
ĐB
997752
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/08/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,7
2 1 8,5
5 2 5,1
3 3 3,4
0,4,8,3 4 5,4,6,9
Chục Số Đơn vị
4,1,2 5 2
4,8 6
0 7 9
1,9 8 4,6
7,4,9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 13/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 8K2
100N 34
200N 385
400N 318047781073
1TR 7986
3TR 43041459124194389717999941313950453
10TR 6224553728
15TR 97421
30TR 40673
ĐB
335361
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/08/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
4,2,6 1 2,7
1 2 8,1
7,4,5,7 3 4,9
3,9 4 1,3,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 3
8 6 1
1 7 8,3,3
7,2 8 5,0,6
3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 06/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 8K1
100N 35
200N 441
400N 424268320597
1TR 6451
3TR 82071777363888522788082853583971199
10TR 0228208124
15TR 64072
30TR 26503
ĐB
508665
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3
4,5,7 1
4,3,8,7 2 4
0 3 5,2,6,9
2 4 1,2
Chục Số Đơn vị
3,8,8,6 5 1
3 6 5
9 7 1,2
8 8 5,8,5,2
3,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 30/07/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 7K5
100N 64
200N 997
400N 150928764887
1TR 0360
3TR 12901690626746066996161788439488562
10TR 7305065126
15TR 58427
30TR 56781
ĐB
944892
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/07/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 9,1
0,8 1
6,6,9 2 6,7
3
6,9 4
Chục Số Đơn vị
5 0
7,9,2 6 4,0,2,0,2
9,8,2 7 6,8
7 8 7,1
0 9 7,6,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 23/07/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 7K4
100N 47
200N 757
400N 576599222791
1TR 8871
3TR 61542752296411009510422701042196299
10TR 9230895395
15TR 01763
30TR 81796
ĐB
305486
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/07/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,1,7 0 8
9,7,2 1 0,0
2,4 2 2,9,1
6 3
4 7,2
Chục Số Đơn vị
6,9 5 7
9,8 6 5,3
4,5 7 1,0
0 8 6
2,9 9 1,9,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755