Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/02/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 03/09/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
03/09/20229A79K19K122K1T9
100N93269343
200N614529724024
400N966726253725445844293073998918624484416820579844
1TR3941964247552740
3TR78446704153110111014298111062303479570131451155541713509348772147730990327996600889618646156153171584331079395419230597736994297412028578564
10TR8868978109063703214470078999757351788920
15TR00823884877918927194
30TR28248132306682582169
ĐB320869698715715083257907
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/09/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 1,9
4,0,1 1 4,5,4,1
2 5,5,3,3
9,2,2 3
1,1 4 1,6,8
2,2,1 5
4 6 7,9
6 7 9
4 8 9
7,8,0,6 9 3
Long An
Chục Số Đơn vị
5,7,3 0
1,4 1 3,1,5
4 2 6,9,9
7,1 3 0
4 4 2,1,7,4
1 5 8,0
2 6
8,4,8 7 3,0
5 8 7,7
2,2,9 9 9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0
6,6 1 0
6 2 4,5
9,5,8 3
2,8 4
5,7,2 5 5,3,8
6 2,1,1
7 9,8,5
5,7 8 9,4,9,3
8,7,8 9 3
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
4,2 0 7
4 1 7
2 4,3,0
4,2 3
2,4,9,6,9 4 3,4,0,1
9,8 5 7
6 8,4,9
5,7,1,0 7 7
6 8 5
6 9 5,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 02/09/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
02/09/202243VL3509K3531TV35
100N271360
200N348238657
400N400768273201549643547107781658188128
1TR291902426476
3TR839708111573891422674651014621522287812099792594271555469924845649110606097501107540910031503012167002690
10TR307266474484756167398141780230
15TR090772775377977
30TR169842627477139
ĐB518800681259867187
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/09/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
7,1,0 0 7,1,0
0,9,2 1 9,5,0
2 7,7,1,8,6
3
4,8 4 8,4
1 5
2 6 7
2,0,2,6,7 7 0,7
4,2 8 4
1 9 1
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6
1 3
4,9 2 0,7,4
1,5 3 8,9
5,5,2,6,7 4 2
5 4,4,6,3,9
9,0,5 6 4
0,2 7 4
3 8
3,5 9 6,2
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6,1,7,9,3 0 9,1
3,0 1 6,8,0,7
2 8
3 1,0,9
4
5 7
1,7 6 0
5,9,1,7,8 7 6,0,7
1,2 8 7
0,3 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 01/09/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
01/09/20229K1AG-9K19K1
100N128618
200N231556656
400N179134306605372545216952714288271470
1TR823771547080
3TR506564874571726369244514688500842435265429548702271011591211020959548522903473274988130983322404977694325
10TR628568598518872302329761910935
15TR087391763557503
30TR608082218777420
ĐB591801567616637885
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/09/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
3,0 0 5,0,8,1
3,9,0 1 2
1 2 6,4
4 3 1,0,7,9
2 4 5,6,3
0,4,8 5 6,6
5,2,4,5 6
3 7
0 8 5
3 9 1
An Giang
Chục Số Đơn vị
0
2,1 1 5,1,6
5,7,3 2 5,1,7
3 2,5
5,5 4 8
2,1,9,8,3 5 6,2,4,4
8,5,1 6
2,8 7 2
4 8 6,5,7
9 5
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
7,8,4,2 0 3,3
8 1 8,9
4 2 7,7,5,0
0,8,0 3 5
4 2,0
2,3,8 5 6
5,7 6
2,2 7 0,6
1 8 0,1,3,5
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 31/08/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
31/08/20228K5K5T8T8K5
100N324992
200N908434441
400N220599035829733549259685094443835487
1TR049675004766
3TR771235784627396856944740040374571135503145651617077608341125891298469941602410719264936031201195243192985
10TR850673591527894284450508045456
15TR645537691030290
30TR140591515268445
ĐB935537190428594631
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/08/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0 0 8,5,3,0
1 3,5
3 2 9,3
0,2,1,5 3 2,7
9,7 4 6
0,1 5 3,9
9,4,9 6 7
6,3 7 4
0 8
2,5 9 6,6,4
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,7
3,5 1 0
5 2 5,5,9,8
8 3 4,5,1
3,9 4 9,5
3,2,8,2,4 5 1,2
6
0 7
2 8 5,3
4,2,9 9 9,4
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
8,9 0 2
4,7,3,3,3 1 9
9,0 2
8 3 1,1,1
4 4 1,4,9,5
8,4 5 6
6,5 6 6
8 7 1
8 3,7,5,0
4,1 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 30/08/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
30/08/2022K35T088ET8-K5
100N947504
200N113737794
400N842145863842365382567618491917759642
1TR184395161639
3TR566243401137039780939460905782360912159231816830517955088325234897257353525679484700572768213807423685185
10TR452474422640046623243020912414
15TR590347506505626
30TR960370226217540
ĐB174201522118731415
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/08/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 9,1
2,1,9,0 1 3,1
4,8 2 1,4,6
1,4,9 3 9,4,7
9,2,3 4 2,3,7
5
8,2 6
4,3 7
8 6,2
3,0 9 4,3,1
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
5 0
5 1 8,6,6,8
9,6 2 5,4
5,7 3 7
2 4 6
7,2,6 5 3,6,1,0
5,1,1,4 6 5,2
3 7 5,3
1,1 8 9
8 9 2
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
8,4 0 4,5,9
1 9,4,5
4 2 5,6
3 9,6
0,9,1 4 2,8,0
7,2,0,8,1 5
3,2 6 8
7 5
4,6 8 0,5
1,3,0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/08/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
29/08/20228E2L3522T8K5
100N323239
200N944713598
400N772866173242046727617385779354172467
1TR858699421537
3TR785382490874005637501613190790421049016121646304311910556169288439042925247207364651259762416851621001803
10TR393954078749762146483440111598
15TR810436759979010
30TR327160058474696
ĐB547490311404349908
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/08/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5,9,9 0 8,5,4
3 1 7,6
3,4 2 8
4 3 2,8,1
4,0 4 4,2,3
0,9 5 0
8,1 6
1,8 7
2,3,0 8 6,7
9 0,5,0
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0 5,4
6,6,3 1 3
3,4,6 2 9
1,4 3 2,1
8,0 4 2,6,3,8
8,0 5
4 6 7,1,1,9,2
6 7
4 8 5,4
6,2,9 9 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1,1 0 3,1,8
0 1 7,2,0,0
1,6 2
9,0 3 9,7,6
4 7
8 5
3,9 6 7,2
1,6,3,4 7
9,9,0 8 5
3 9 8,3,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/08/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
28/08/2022TG-D88K4ĐL-8K4
100N437311
200N439455793
400N216786997787906135109921700540513606
1TR119485090200
3TR198621523392292673586638686358328261489285731538024250773946821913627958644013202858850002159690453486579
10TR599208191277479523134616104848
15TR826748298145329
30TR277158107238979
ĐB652977442607188658
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/08/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
2 0
1 2,5
6,9,1 2 6,0
4,3 3 9,3
9,7 4 3
1 5 8,8
8,2 6 7,2
6,8,7 7 4,7
5,5 8 7,6
3,9 9 9,4,2
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
1 0 9,2,7,7
6,2,3,9,8 1 0,3
9,0,7 2 1
7,1 3 1
4 6
5 5 5
4 6 1
0,0 7 3,9,9,2
8 1
0,7,7 9 2,1
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0,2 0 5,6,0,2
1,5,6 1 1
0 2 0,9
9 3 4
4,3 4 4,8
0 5 1,8
0 6 9,1
7 9,9
8,4,5 8 8
6,7,2,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755