Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/05/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
25/05/20235K4AG-5K45K4
100N411919
200N780370440
400N962104237052935084224712826594340788
1TR772163862013
3TR406091380253158175381486506961128977658031969537503475330230661099085139146636479143611351360565424606864
10TR617417009786232579721048499396
15TR366690769329317
30TR210986249537631
ĐB564864976172469636
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/05/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
8 0 9,2
4,2,2,6,4 1
5,0 2 1,3,1
2 3 8
6 4 1,1
6 5 2,8
6 5,1,9,4
9,9 7
5,3,9 8 0
0,6 9 7,7,8
An Giang
Chục Số Đơn vị
7,5,8,5,3 0 9
5 1 9,2
2,1,3,7,7 2 2
5,9 3 0,2
4
9 5 0,0,3,1
8 6 9
7 0,2,2
8 6,0
1,6,0 9 3,5
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
4 0
5,3 1 9,3,7
2
1 3 4,6,1,6
3,6,8 4 0,6,7,6
6 5 1,6
4,3,5,4,9,3 6 5,4
4,1 7
8 8 8,4
1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/05/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
24/05/20235K4K4T5K4T5
100N522115
200N084619998
400N504311756419191227944534514387756125
1TR911274571865
3TR613170333287298257628198201911144879701985835495988738880406089303485188029288589135392090392928174205712
10TR780688869984554364775726985192
15TR579873449660997
30TR857728542874053
ĐB459317238481004582
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/05/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0
1 1 9,2,7,1,7
5,1,3,6,8,7 2
4 3 2
8 4 3
7 5 2
6 2,8
1,8,8,1 7 5,2
9,6 8 4,2,7,7
1,9 9 8,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
3 0 6
2,5,8 1 9,2,9
1 2 1,8
3 4,5,0
9,3,5 4
3 5 7,1,4
0,9 6
5,7 7 7
9,8,2 8 8,1
1,1 9 4,8,6
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
9 0
1 5,2
9,4,1,9,8 2 5,9
4,5,5 3
4 3,2
1,7,2,6 5 8,3,3
6 5,9
9 7 5
9,5 8 2
2,6 9 8,0,2,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/05/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
23/05/2023K21T055DT5-K4
100N183611
200N104338008
400N799531277820549712610595498840804395
1TR037264138014
3TR803943419078305473101868310395978529983387748600040114206627708789118739079712757394162004785572336563773
10TR308723403960047438593195593242
15TR753643755005860
30TR018346611257715
ĐB176224139573386018
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/05/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
2,9,1 0 4,5
1 8,0
7,5,7 2 7,0,4
8 3 9,4
0,9,6,3,2 4
9,0,9 5 2
6 4
2 7 2,2
1 8 3
3 9 5,4,0,5
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
5 0 4
6 1 3,2
4,1 2 7
1,3,7 3 6,8,3
0 4 8,2,7
9 5 9,0
3 6 1
9,2,8,4 7 8,3
3,4,7 8 7
5 9 7,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
8,6 0 8,4
1,4 1 1,4,5,8
4 2
7 3
1,0 4 1,2
9,7,6,5,1 5 7,5
6 5,0
5 7 9,5,3
0,8,1 8 8,0
7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/05/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
22/05/20235D22123T05K4
100N347766
200N678448004
400N875049131502508505011156297317940863
1TR815490969983
3TR043359648217857693734806515443905548518145219647275384907680058392959684072556126236857886868184347255197
10TR575421089834943239129542789892
15TR678496058968777
30TR717148054296024
ĐB940078817013443616
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/05/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5 0 2
1 3,4
0,8,4 2
1,7,4 3 4,5
3,5,5,1 4 3,2,9
3,6 5 0,4,7,4
6 5
5 7 8,3,8
7,9,7 8 2
4 9 8
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0,8 1 9,2,3
1,4 2 7
4,1 3 9
4 8,9,3,2
8 5 6
5,9,9 6
7,2 7 7
4 8 5,1,0,9
1,4,3,8 9 6,6
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0 4
1 2,8,6
7,1,7,9 2 7,4
7,6,8 3
0,9,2 4
5
6,8,1 6 6,3,8
9,2,7 7 3,2,2,7
6,1 8 3,6
9 4,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/05/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
21/05/2023TG-C55K3ĐL-5K3
100N305861
200N173592666
400N996832760155162479109824858159102723
1TR986828927195
3TR430998177213619556860823740341060710144025461674572731447856778552323025876061001562078170833760987452100
10TR886567215115107052507395624239
15TR933345005485826
30TR423294081389533
ĐB532952164268504732
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/05/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
3 0
4,7,5 1 9
7,5 2 9
7 3 0,7,4
3 4 1
5 5 5,6,1,2
7,8,5 6 8,8
3 7 3,6,2,1
6,6 8 6
9,1,2 9 9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
1,4,3,5 0 7
6 1 0,4,3
9,9 2 4,4
1 3 0
2,2,1,5 4 0
5 5 8,7,6,5,0,4
5 6 1,8
5,0 7
5,6 8
9 2,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
1,0,2,7,0 0 0,0
6,8 1 0
3 2 3,0,6
2,3 3 9,3,2
7 4
9 5 6
6,7,7,5,2 6 1,6
7 6,0,6,4
8 1
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/05/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
20/05/20235C75K35K323K3T5
100N58145401
200N857792447101
400N929504343996458739068662827064290904311587058098
1TR5267612831366438
3TR59261040601819920318009619100558028896237998862519075262830527148455959662380909133550885464108144679118498518059263775573859447283846267510
10TR2124492475955638847893541670910043268847
15TR65847303606780386956
30TR27333305326443234233
ĐB921019791104930598432241
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/05/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
6 0 5
6,6 1 8,9
2 8
3 3 4,3
3,4 4 4,7
9,0,7 5 8,7
9 6 7,1,0,1
5,6,4 7 5
5,1,2 8
9,1 9 5,6,9
Long An
Chục Số Đơn vị
6 0 6,5,4
1 4,9
9,6,3 2 8,3,6
2,6 3 2
1,0 4 8
0,9 5
0,2 6 2,3,0
8 7 8
2,8,4,7 8 7,8
1 9 2,5
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
7 0 4,9,8,3
4,9 1
3 2 9,3
2,0 3 6,2
5,0,5,8 4 7,1
5 5 4,5,4
3 6 7
4,6 7 0
0,9 8 4
2,0 9 1,8
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
1 0 1,1,5
0,0,4 1 5,8,0
6,3 2 6,8
3 3 8,2,3
4 7,1
1,0,5 5 5,9,6
2,5 6 2
4 7
9,3,1,2 8
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/05/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
19/05/202344VL2005K2032TV20
100N062478
200N391083973
400N805569255293371684913269006227625249
1TR516462864586
3TR022687916583107885285374823612707620713755594549993621362901255612921026627159908517637765762912001058013
10TR934011323468736814946692970358
15TR454623440830940
30TR404735772476209
ĐB288311190104124026
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/05/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0 6,7,1
9,0,1 1 2,1
1,6,6 2 5,8
9,7 3 4
6,3 4 8
5,2,6 5 5
0 6 4,8,5,2,2
0 7 3
6,2,4 8
9 1,3
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
1 0 1,8,4
9,0,6 1 6,3,0
2 4,4
8,1 3 7,6
2,9,9,2,0 4
5
1,8,3 6 9,1
3 7
0 8 3,6
6,9 9 1,4,9,4
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
9,1,4 0 9
9 1 0,3
6,6 2 7,9,6
7,1 3
4 9,0
6 5 8
8,7,2 6 2,2,5
2 7 8,3,6
7,5 8 6
4,2,0 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755