Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/05/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
18/05/20235K3AG-5K35K3
100N342317
200N424937702
400N223853275318785884814320717373005070
1TR118733592860
3TR013734687078950621979947674192620341087910015440770174036820724760800435788763481634824578955595251817580
10TR077440568233524138959045436437
15TR314995003050528
30TR131941599677078
ĐB348200745698923678
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/05/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
7,5,0 0 0
1 8
9,8 2 4,7
7 3 4,8,4
3,2,3,4,9 4 4
5 0
7 6
2,8,9 7 3,0,6
3,1 8 7,2
9 9 7,2,9,4
An Giang
Chục Số Đơn vị
2,4,2,3 0 4
8 1 5
2 3,0,0,4
2 3 7,0
0,2 4 0
1,9 5 8,9
7,9 6
3,7 7 9,7,6
5,9 8 1
5,7 9 5,6,8
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0,7,6,8 0 2,0
1 7,8
0 2 8
7 3 7
5 4 8,8
5 9,4
6 0
1,3 7 3,0,8,8,8
8,4,4,7,1,2,7,7 8 8,0
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/05/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
17/05/20235K3K3T5K3T5
100N343421
200N615843251
400N707575657456167141484586871945633888
1TR794146339342
3TR661518586236747565663565274265568575535751582148773144310262388566067787824539124442577022523410037681289
10TR882144799432318123530795297585
15TR342786808899979
30TR088122252078805
ĐB782638253231199323
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/05/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0
4,5 1 5,4,2
6,5,1 2
3 4,8
3,1,9 4 1,7
1,7,6,6 5 6,1,2,7
5,6 6 5,2,6,5
4,5 7 5,8
7,3 8
9 4
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
2 0
7,3 1 8
8,6 2 0
4,3,4,5 3 4,3,1
3 4 3,8,3
5 7,6,3
8,5 6 2
5,7,7 7 1,7,7
4,1,8 8 6,2,8
9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
0 5
2,5,4 1 9,2
4,1,2,5 2 1,4,5,2,3
6,2 3
2 4 2,1
2,8,0 5 1,2
7 6 3
7 6,9
8 8 8,9,5
1,8,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/05/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
16/05/2023K20T055CT5-K3
100N880307
200N493426976
400N507081161159597211694275605971447648
1TR173766683146
3TR402706100457963618080391505072873713183235044082417846280474595489026805131987409333849872174966903581101
10TR078774395335361097983338677211
15TR291568262518955
30TR718131978228867
ĐB339526524717665077
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/05/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
7,7 0 4,8
7 1 6,5,3
7 2 6
9,6,5,1 3 7
0 4
1 5 9,3,6
1,5,2 6 3
3,7 7 0,0,2,1,7
8,0 8 8
5 9 3
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0 3
4,6 1 7
7,3,6,8 2 6,5
0 3 2
4,7 4 4,1,8
7,2 5
2 6 9,8,2,8,1
1 7 2,5,4
6,4,6,9 8 2
6 9 8
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
4 0 7,1
3,0,1 1 1
7 2
3 1,8,5
4 4 4,8,6,0
3,5 5 9,5
7,4,9,8 6 7
0,6,7 7 6,2,7
4,3 8 6
5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/05/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
15/05/20235C22023T05K3
100N813385
200N314492190
400N116637066901825240267703925159904603
1TR343482132830
3TR246485501929755761451855265173103350996783497456012173138882053264413022198029036277962381499575788003827
10TR173559143899756504261933955486
15TR808026475488067
30TR562929661001002
ĐB054090823050762245
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/05/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
9 0 6,1,2
8,0 1 4,9
5,0,9 2
7 3 4,5,8
1,3 4 8,5
5,4,3,5 5 5,2,5
6,0 6 6
7 3
4,3 8 1
1 9 2,0
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
3,1,5 0 3,1
0,3 1 3,0
9,5,8 2 6,6,6
3,0,1 3 3,1,0
5 4
5 2,6,4,0
2,2,5,2 6 7
6,9 7
8 2
9 2,7
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
9,9,3,8 0 3,3,2
5,8 1
0 2 7
0,0 3 0,9
4 5
8,4 5 1,7
8 6 7
5,2,6 7 9
9 8 5,1,0,6
7,3 9 0,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 14/05/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
14/05/2023TG-B55K2ĐL-5K2
100N657832
200N115487862
400N242584483632197682063100439485149447
1TR084323478697
3TR151860823937861123715686458591475157856805028217358472787934346465348365116648659860956475170315630083216
10TR400943747610078189674984129363
15TR847213715057701
30TR037583224243715
ĐB275671381832976255
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/05/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0
6,7,9,2,7 1 5,5
3 2 5,1
4 3 2,9
6,9 4 8,3
6,1,2,1 5 8
8,7 6 5,1,4
7 1,6,1
4,5 8 6
3 9 1,4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0,5 0 6,0
1
4,3 2 8,7
8 3 5,4,2
3 4 7,6,2
3 5 0
7,0,4 6 8,7
8,4,2,6 7 8,6,8
7,6,2,7 8 7,3
9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,1
3,4,0 1 4,6,6,5
3,6 2
6 3 2,1
9,1 4 7,1
6,7,1,5 5 5
1,1 6 2,5,3
4,9 7 5
8
0 9 4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 13/05/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
13/05/20235B75K25K223K2T5
100N99833654
200N989469377766
400N410644512033956103943317869357155103263820227425
1TR7150049872506534
3TR64425606183202386786873976748386697166053261150715505028781970701816307805237958670857637773969483113063125838043777019132544692794800139911
10TR8187444529603035082709437303459953256348
15TR62399521519993246687
30TR96075880244009125776
ĐB135994151753159503571486
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/05/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
5 0 6
5 1 8
2 5,3,9
3,2,8 3 3
7,9 4
2,7 5 1,0
0,8 6
9,9 7 4,5
1 8 9,6,3
9,8,2,9 9 9,7,7,9,4
Long An
Chục Số Đơn vị
3 0 5,2,1,3
6,1,0,5 1 7,1,5,9
0 2 7,4
8,0,5 3 0
9,2 4
0,1 5 1,3
6 9,1
1,2 7
9 8 3
6,1 9 4,8
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
5 0 3,3
1,3,9 1 5,1
5,3 2
9,0,0 3 6,1,7,2
4 5
1,8,4 5 0,2,8
3 6 9
7,7,3 7 7,7
5 8 5
6 9 3,1
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0 1
9,0,1 1 1
2,3 2 2,5
3 8,4,8,2
5,3,4 4 4,8
2 5 4
6,7,8 6 6
7,8 7 7,9,6
3,3,4 8 7,6
7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 12/05/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
12/05/202344VL1905K1932TV19
100N375428
200N697920287
400N586643648925604185891073903223883933
1TR664648611741
3TR311508643917965366466313673987687753711648476226015792704099357313035099992365989232837449708123093885545
10TR613538538644933236539985016818
15TR661068534627007
30TR032644610622661
ĐB581170019137080253
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/05/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/05/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
5,7 0 6
1
2 5
5 3 7,9,6
6,6 4 6,6
2,6,7 5 0,3
6,4,4,3,8,0 6 6,4,5,4
3,9,8 7 5,0
8 7,6
3 9 7
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
2,5 0 1,6
4,6,0,3 1 6
2 0,7
7,3,5 3 1,3,7
5 4 1,6
5 4,0,3
1,7,4,0 6 1
2,3 7 3,6
8 9
8,9 9 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
5 0 7
4,6 1 2,8
3,9,1 2 8,8
3,5 3 2,3,8
4 1,9,5
4 5 0,3
6 1
8,0 7
2,8,9,2,3,1 8 7,8
4 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755