Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Tây Ninh - 18/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N 34
200N 424
400N 223853275318
1TR 1187
3TR 01373468707895062197994767419262034
10TR 0774405682
15TR 31499
30TR 13194
ĐB
348200
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,0 0 0
1 8
9,8 2 4,7
7 3 4,8,4
3,2,3,4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0
7 6
2,8,9 7 3,0,6
3,1 8 7,2
9 9 7,2,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 11/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N 38
200N 170
400N 012475306930
1TR 8904
3TR 95206190109871391167700492187551495
10TR 0359903241
15TR 51418
30TR 69860
ĐB
849542
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,3,1,6 0 4,6
4 1 0,3,8
4 2 4
1 3 8,0,0
2,0 4 9,1,2
Chục Số Đơn vị
7,9 5
0 6 7,0
6 7 0,5
3,1 8
4,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 04/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N 10
200N 739
400N 792682897558
1TR 9239
3TR 02769223244252340672578414722318709
10TR 1752765201
15TR 40012
30TR 44432
ĐB
175995
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,1
4,0 1 0,2
7,1,3 2 6,4,3,3,7
2,2 3 9,9,2
2 4 1
Chục Số Đơn vị
9 5 8
2 6 9
2 7 2
5 8 9
3,8,3,6,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 27/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N 08
200N 252
400N 200355469755
1TR 9890
3TR 17827765255507174609414617559055846
10TR 3351883903
15TR 11573
30TR 76162
ĐB
714995
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 8,3,9,3
7,6 1 8
5,6 2 7,5
0,0,7 3
4 6,6
Chục Số Đơn vị
5,2,9 5 2,5
4,4 6 1,2
2 7 1,3
0,1 8
0 9 0,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 20/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N 70
200N 915
400N 774872569385
1TR 9895
3TR 22744758773952223142461017576083116
10TR 4789765516
15TR 68455
30TR 27683
ĐB
798649
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 1
0 1 5,6,6
2,4 2 2
8 3
4 4 8,4,2,9
Chục Số Đơn vị
1,8,9,5 5 6,5
5,1,1 6 0
7,9 7 0,7
4 8 5,3
4 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 13/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N 90
200N 735
400N 238075472789
1TR 6640
3TR 11653054244943730190052211471960387
10TR 9511404353
15TR 23528
30TR 88665
ĐB
919852
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/04/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,4,9 0
2 1 9,4
5 2 4,1,8
5,5 3 5,7
2,1 4 7,0
Chục Số Đơn vị
3,6 5 3,3,2
6 5
4,3,8 7
2 8 0,9,7
8,1 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 06/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K1
100N 32
200N 890
400N 865586543089
1TR 1713
3TR 63211928738251004027945431959205668
10TR 4644733106
15TR 71424
30TR 09778
ĐB
061675
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/04/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 6
1 1 3,1,0
3,9 2 7,4
1,7,4 3 2
5,2 4 3,7
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,4
0 6 8
2,4 7 3,8,5
6,7 8 9
8 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755