Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Thuận - 25/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N 19
200N 440
400N 826594340788
1TR 2013
3TR 39146636479143611351360565424606864
10TR 1048499396
15TR 29317
30TR 37631
ĐB
469636
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0
5,3 1 9,3,7
2
1 3 4,6,1,6
3,6,8 4 0,6,7,6
Chục Số Đơn vị
6 5 1,6
4,3,5,4,9,3 6 5,4
4,1 7
8 8 8,4
1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 18/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N 17
200N 702
400N 717373005070
1TR 2860
3TR 35788763481634824578955595251817580
10TR 9045436437
15TR 50528
30TR 77078
ĐB
923678
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,7,6,8 0 2,0
1 7,8
0 2 8
7 3 7
5 4 8,8
Chục Số Đơn vị
5 9,4
6 0
1,3 7 3,0,8,8,8
8,4,4,7,1,2,7,7 8 8,0
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 11/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N 39
200N 403
400N 359403642262
1TR 3853
3TR 69803715159879196073859953750539482
10TR 8853211413
15TR 56595
30TR 02052
ĐB
327646
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,3,5
9 1 5,3
6,8,3,5 2
0,5,0,7,1 3 9,2
9,6 4 6
Chục Số Đơn vị
1,9,0,9 5 3,2
4 6 4,2
7 3
8 2
3 9 4,1,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 04/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N 05
200N 039
400N 900554988253
1TR 5340
3TR 68341652010366715095667063077619575
10TR 7793926442
15TR 81737
30TR 34190
ĐB
423062
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 5,5,1,6
4,0 1
4,6 2
5 3 9,9,7
4 0,1,2
Chục Số Đơn vị
0,0,9,7 5 3
0,7 6 7,2
6,3 7 6,5
9 8
3,3 9 8,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 27/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K4
100N 12
200N 141
400N 521309451843
1TR 3592
3TR 75123778623394020667959559734612584
10TR 0120229722
15TR 43010
30TR 85802
ĐB
587977
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2,2
4 1 2,3,0
1,9,6,0,2,0 2 3,2
1,4,2 3
8 4 1,5,3,0,6
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
4 6 2,7
6,7 7 7
8 4
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 20/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N 29
200N 942
400N 346975607834
1TR 3650
3TR 16177475729567710188732300600004743
10TR 6177036052
15TR 57524
30TR 87361
ĐB
536338
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5,3,0,7 0 0
6 1
4,7,5 2 9,4
4 3 4,0,8
3,2 4 2,3
Chục Số Đơn vị
5 0,2
6 9,0,1
7,7 7 7,2,7,0
8,3 8 8
2,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 13/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N 74
200N 145
400N 401812552425
1TR 7353
3TR 29696834196927001362982012210280259
10TR 9437136249
15TR 55647
30TR 45847
ĐB
982076
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 13/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,2
0,7 1 8,9
6,0 2 5
5 3
7 4 5,9,7,7
Chục Số Đơn vị
4,5,2 5 5,3,9
9,7 6 2
4,4 7 4,0,1,6
1 8
1,5,4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755