Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Bình Thuận - 06/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: 4K1
100N 20
200N 679
400N 102477947023
1TR 0373
3TR 91695567358420668289849604420070415
10TR 9082691950
15TR 85981
30TR 84315
ĐB
066262
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 06/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6,0,5 0 6,0
8 1 5,5
6 2 0,4,3,6
2,7 3 5
2,9 4
Chục Số Đơn vị
9,3,1,1 5 0
0,2 6 0,2
7 9,3
8 9,1
7,8 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 30/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: 3K5
100N 89
200N 954
400N 362157129408
1TR 4886
3TR 10213922393413290555310947233083866
10TR 1680890288
15TR 94209
30TR 26449
ĐB
598430
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 8,8,9
2 1 2,3
1,3 2 1
1 3 9,2,0,0
5,9 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 4,5
8,6 6 6
7
0,0,8 8 9,6,8
8,3,0,4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 23/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: 3K4
100N 23
200N 854
400N 944315029014
1TR 8193
3TR 46927191026523024127843886737311274
10TR 7233488872
15TR 46664
30TR 83311
ĐB
767613
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,2
1 1 4,1,3
0,0,7 2 3,7,7
2,4,9,7,1 3 0,4
5,1,7,3,6 4 3
Chục Số Đơn vị
5 4
6 4
2,2 7 3,4,2
8 8 8
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 16/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: 3K3
100N 02
200N 744
400N 814524784810
1TR 5740
3TR 62811833495284107356155527852133753
10TR 6947171379
15TR 05486
30TR 48979
ĐB
628599
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 2
1,4,2,7 1 0,1
0,5 2 1
5 3
4 4 4,5,0,9,1
Chục Số Đơn vị
4 5 6,2,3
5,8 6
7 8,1,9,9
7 8 6
4,7,7,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 09/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: 3K2
100N 85
200N 187
400N 143791123504
1TR 1280
3TR 58554770468021819667367888141818901
10TR 6634318968
15TR 77208
30TR 60412
ĐB
644493
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,1,8
0 1 2,8,8,2
1,1 2
4,9 3 7
0,5 4 6,3
Chục Số Đơn vị
8 5 4
4 6 7,8
8,3,6 7
1,8,1,6,0 8 5,7,0,8
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 02/03/2023
Thứ Năm
Loại vé: 3K1
100N 65
200N 968
400N 299223370652
1TR 9290
3TR 58925640134093862870720658660594836
10TR 2926672461
15TR 92137
30TR 72450
ĐB
443538
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/03/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,5 0 5
6 1 3
9,5 2 5
1 3 7,8,6,7,8
4
Chục Số Đơn vị
6,2,6,0 5 2,0
3,6 6 5,8,5,6,1
3,3 7 0
6,3,3 8
9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 23/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: 2K4
100N 68
200N 288
400N 246730705029
1TR 6238
3TR 24835548205838987140802830526197421
10TR 2641978235
15TR 07444
30TR 70748
ĐB
760133
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/02/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2,4 0
6,2 1 9
2 9,0,1
8,3 3 8,5,5,3
4 4 0,4,8
Chục Số Đơn vị
3,3 5
6 8,7,1
6 7 0
6,8,3,4 8 8,9,3
2,8,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755