Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/05/2024
Kết quả xổ số An Giang - 25/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K4
100N 19
200N 370
400N 935084224712
1TR 6386
3TR 76580319695375034753302306610990851
10TR 8623257972
15TR 07693
30TR 62495
ĐB
976172
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,8,5,3 0 9
5 1 9,2
2,1,3,7,7 2 2
5,9 3 0,2
4
Chục Số Đơn vị
9 5 0,0,3,1
8 6 9
7 0,2,2
8 6,0
1,6,0 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 18/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K3
100N 23
200N 937
400N 785884814320
1TR 3359
3TR 10879100154407701740368207247608004
10TR 3352413895
15TR 50030
30TR 15996
ĐB
745698
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4,2,3 0 4
8 1 5
2 3,0,0,4
2 3 7,0
0,2 4 0
Chục Số Đơn vị
1,9 5 8,9
7,9 6
3,7 7 9,7,6
5,9 8 1
5,7 9 5,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 11/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K2
100N 25
200N 573
400N 471918212747
1TR 0487
3TR 21614350307052295489803982582912705
10TR 8649650157
15TR 91935
30TR 02541
ĐB
379134
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
2,4 1 9,4
2 2 5,1,2,9
7 3 0,5,4
1,3 4 7,1
Chục Số Đơn vị
2,0,3 5 7
9 6
4,8,5 7 3
9 8 7,9
1,8,2 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 04/05/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K1
100N 48
200N 893
400N 178256414847
1TR 1158
3TR 44362583820404211203839073242584725
10TR 8653230008
15TR 51315
30TR 50802
ĐB
009170
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,7,8,2
4 1 5
8,6,8,4,3,0 2 5,5
9,0 3 2
4 8,1,7,2
Chục Số Đơn vị
2,2,1 5 8
6 2
4,0 7 0
4,5,0 8 2,2
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 27/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K4
100N 78
200N 907
400N 860889304844
1TR 6288
3TR 12350765867062494570239360140136442
10TR 8527126487
15TR 04016
30TR 51826
ĐB
509705
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
3,5,7 0 7,8,1,5
0,7 1 6
4 2 4,6
3 0,6
4,2 4 4,2
Chục Số Đơn vị
0 5 0
8,3,1,2 6
0,8 7 8,0,1
7,0,8 8 8,6,7
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 20/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K3
100N 26
200N 694
400N 341657239521
1TR 9839
3TR 74213380468324284098455463397680317
10TR 7574611261
15TR 43640
30TR 53695
ĐB
622665
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0
2,6 1 6,3,7
4 2 6,3,1
2,1 3 9
9 4 6,2,6,6,0
Chục Số Đơn vị
9,6 5
2,1,4,4,7,4 6 1,5
1 7 6
9 8
3 9 4,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 13/04/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-4K2
100N 49
200N 112
400N 626490415310
1TR 9924
3TR 74032149901182634693318294692998537
10TR 7850546564
15TR 20861
30TR 29908
ĐB
323809
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/04/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 5,8,9
4,6 1 2,0
1,3 2 4,6,9,9
9 3 2,7
6,2,6 4 9,1
Chục Số Đơn vị
0 5
2 6 4,4,1
3 7
0 8
4,2,2,0 9 0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755