Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/05/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/05/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/10/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
21/10/202310C710K310K3-N23K3T10
100N40317428
200N425531007968
400N283240588940902580220631738946784197978524417650
1TR0932463012905327
3TR31400151738769674921350623750594993212760259718892854851699731833460812111112949283513829195937294246857243014244619118723370701960040141082
10TR8216412059389109267526302752648353840428
15TR11394233554884061731
30TR08597634509032890328
ĐB813827044937306581167925
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/10/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,4,0 0 0,5
2 1
3,3,6 2 5,1,7
7,9 3 2,2
6,9 4 0,0
2,0 5 8,9
9 6 2,4
9,2 7 3
5 8
5 9 6,3,4,7
Long An
Chục Số Đơn vị
3,1,5 0
3,3,3,8 1 0
2,9 2 5,2
3 3 1,1,1,0,3,7
4
2,8,7,5 5 5,0
7 6
9,9,3 7 6,5
8 5,1
9 7,2,7
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
9,4 0 7,2
1,5,9,8 1 1
7,0 2 4,8
3 7
7,2,6 4 9,0
5 1
6 4
0,9,3 7 4,8,2
7,2 8 9,1
8,4 9 7,0,1
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
5,7 0 1
4,6,0,3 1 4
8 2 8,7,8,8,5
3 8,1
1 4 1
8,2 5 0
9 6 8,1
2,8 7 0
2,6,3,2,2 8 5,7,2
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/10/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
20/10/202344VL4210K4232TV42
100N902385
200N128867994
400N418793091386477974304229508466735667
1TR960812871580
3TR135877345097994379073398525952237807775535132148152973163328757466316425833278876209236528797144146063986
10TR487409640285582463342834010439
15TR905541744839174
30TR655160999274350
ĐB722484889630717101
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/10/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
9,5,8,4 0 9,8,7,2
1 6
5,0 2 8
3
9,5,8 4 0
8 5 0,2,4
8,1 6
8,8,0 7
2,0 8 7,6,7,5,0,4
0 9 0,4
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
3,3 0
3 1 5
3,8,9 2 3,9,8
2 3 0,2,1,4,0
6,3 4 6,8
5,1 5 5
4 6 7,4
6,8 7 9
2,4 8 7,2
7,2 9 2
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
8,6,4,5 0 1
0 1 4
9 2 8
7,3 3 3,9
9,8,1,7 4 0
8 5 0
8 6 7,0
6,8 7 3,4
2 8 5,4,0,7,6
3 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/10/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
19/10/202310K3AG-10K310K3
100N757124
200N189473381
400N818092140096527972825016637277134220
1TR122370108927
3TR101710723230944386178377924273272621976029175897433530044010432284805083613611106972673211091338676128201
10TR985501397858693585348484190396
15TR534127324637062
30TR472979726190567
ĐB966039101232236644
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/10/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
8,5 0
7 1 4,7,2
3,6,1 2 3
2,7 3 2,9
1,4 4 4
7 5 0
9 6 2
1,9 7 5,1,9,3,8
7 8 9,0
8,7,3 9 6,7
An Giang
Chục Số Đơn vị
1,6,0,1,5 0 0
7,6 1 6,0,0
8,3 2 8
7,4,9 3 4,2
3 4 3,6
7 5 0
1,4 6 0,1
7 1,3,9,5
2 8 2
7 9 3
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
2,1 0 1
8,1,6,0,4 1 3,3,0,1
7,6 2 4,0,7,6
1,1,3 3 3
2,4 4 1,4
5
2,9 6 1,2,7
2,6 7 2
8 1
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/10/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
18/10/202310K3K3T10K3T10
100N104710
200N401924754
400N625666707056134659729337441594472636
1TR653816267380
3TR418366923450421786864398709679234128936484662172749477706052151088120992550011227279139788683065638644189
10TR326181810500435146715358964948
15TR698034734696631
30TR171209408439413
ĐB386946884887717533
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/10/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
1,7,2 0 1,5,3
0,2 1 0,2,8
1 2 1,0
0 3 8,6,4
3 4 6
0 5 6,6
5,5,3,8,4 6
8 7 0,9
3,1 8 6,7
7 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0 8,9
7 1
7,6,5 2 4,6
3 7,5
2,6,7,8 4 7,6,6
3 5 2
4,2,4 6 4,2
4,3,7,8 7 2,4,7,1
0 8 4,7
0 9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
1,8,5 0 6
9,3 1 0,5,3
2 2 2
1,3 3 6,1,3
5 4 7,8
1 5 4,0
3,0,8 6
4 7
8,4 8 0,8,6,9,9
8,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/10/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
17/10/2023K42T1010CT10-K3
100N102492
200N911234729
400N705886901644764296619483296999255655
1TR304914476616
3TR753516175786174779089260380548897408104448986973079682653732120333682945625569592148940676495128768312594
10TR169289108373682540870001856566
15TR840780413471723
30TR233511177995746
ĐB767032664704168245
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/10/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
1,9,4 0 8,3
1,5,5 1 0,1
3 2 8
0,8 3 2
4,7 4 4,9,8,0
5 8,1,7,1
6
5 7 4,8
5,0,4,2,7 8 3
4 9 0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0 7,4
6 1
4,3,8 2 4,6,9
8,3 3 4,2,3,4
2,3,4,3,0 4 2,7,4
5
8,2 6 1
4,0,8 7 9
8 3,6,2,7
2,7 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0
1 6,2,8
9,1 2 9,5,5,3
8,2 3
9 4 6,5
2,5,2,4 5 5,9
1,7,6,4 6 9,6
7 6
1 8 9,3
2,6,5,8 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/10/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
16/10/202310C2N4223T10K3
100N525359
200N885957057
400N356065148364467416614878467867407357
1TR603349593127
3TR260309068263932613641226449229927409385401856197965022573634553284493648568231203795029198815547238674081
10TR225575212242505351808058072118
15TR908837777707667
30TR773586812453226
ĐB266274726635760158
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/10/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
6,3,4 0
1 4
5,8,3,2 2 9,2
3,8 3 3,0,2
1,6,6,6,7 4 0
8 5 2,7,8
6 0,4,4,4
5 7 4
5 8 5,2,3
2 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
8 0 5
6 1
2 5,8,4
5 3 4,6,5
7,5,3,2 4
2,0,3 5 3,7,9,4,6
5,9,3 6 1
5,7 7 4,8,7
7,2 8 0
5 9 6
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
4,2,5,8 0
8 1 8
2 7,0,6
3
5 4 0
5 9,7,7,0,4,8
8,2 6 8,7
5,5,2,6 7 8
7,6,9,1,5 8 6,1,0
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/10/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
15/10/2023TG-C1010K3ĐL-10K3
100N116915
200N331436209
400N380035218689024395512880853680779137
1TR564860419297
3TR338200865799737304747532931663127548438520642883446437080362892245328556997072668466552409349875978648113
10TR644596899408083132939448222909
15TR056169187319440
30TR316955013587749
ĐB198112289176001392
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/10/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/10/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0
1,3,2 1 1,6,2
1 2 1,0,9
6 3 1,7
7,5,9 4 8
9 5 7,4,9
1 6 3
5,3 7 4
4 8 9
8,2,5 9 4,5
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8,7 0
5,4 1
4,6 2 4
4,8,9,7 3 6,5
4,2 4 3,1,2,4
8,8,3 5 1
3,7 6 9,2
7 0,3,6
8 0,5,5,3
6 9 3
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9,9
1 5,3
8,9 2
1 3 6,7
4 0,9
1,6 5
3,6,8 6 6,5
7,3,9,9,8 7 7
8 7,6,2
0,0,0,4 9 7,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755