Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Trà Vinh - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV42
100N 85
200N 994
400N 508466735667
1TR 1580
3TR 25833278876209236528797144146063986
10TR 2834010439
15TR 39174
30TR 74350
ĐB
717101
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6,4,5 0 1
0 1 4
9 2 8
7,3 3 3,9
9,8,1,7 4 0
Chục Số Đơn vị
8 5 0
8 6 7,0
6,8 7 3,4
2 8 5,4,0,7,6
3 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 13/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV41
100N 13
200N 557
400N 461562373521
1TR 8615
3TR 14665411687183488247398573374209577
10TR 6372080792
15TR 87717
30TR 72057
ĐB
560986
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/10/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0
2 1 3,5,5,7
4,9 2 1,0
1 3 7,4
3 4 7,2
Chục Số Đơn vị
1,1,6 5 7,7,7
8 6 5,8
5,3,4,5,7,1,5 7 7
6 8 6
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 06/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV40
100N 51
200N 762
400N 728345941494
1TR 7540
3TR 81159001175379128326436388074851940
10TR 7990352347
15TR 56669
30TR 92833
ĐB
856626
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/10/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3
5,9 1 7
6 2 6,6
8,0,3 3 8,3
9,9 4 0,8,0,7
Chục Số Đơn vị
5 1,9
2,2 6 2,9
1,4 7
3,4 8 3
5,6 9 4,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 29/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV39
100N 00
200N 976
400N 180421590875
1TR 2011
3TR 54841670584057560465332138577764108
10TR 1858950140
15TR 48566
30TR 35726
ĐB
807240
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/09/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,4,4 0 0,4,8
1,4 1 1,3
2 6
1 3
0 4 1,0,0
Chục Số Đơn vị
7,7,6 5 9,8
7,6,2 6 5,6
7 7 6,5,5,7
5,0 8 9
5,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 22/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV38
100N 82
200N 196
400N 084689659304
1TR 9452
3TR 66997530391136531696526493727747572
10TR 3764438022
15TR 08068
30TR 70028
ĐB
528491
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/09/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
9 1
8,5,7,2 2 2,8
3 9
0,4 4 6,9,4
Chục Số Đơn vị
6,6 5 2
9,4,9 6 5,5,8
9,7 7 7,2
6,2 8 2
3,4 9 6,7,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 15/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV37
100N 78
200N 751
400N 561477825314
1TR 4124
3TR 58827365860507907786171957374747908
10TR 4518296568
15TR 49084
30TR 36098
ĐB
765509
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,9
5 1 4,4
8,8 2 4,7
3
1,1,2,8 4 7
Chục Số Đơn vị
9 5 1
8,8 6 8
2,4 7 8,9
7,0,6,9 8 2,6,6,2,4
7,0 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 08/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV36
100N 97
200N 024
400N 734788500623
1TR 0577
3TR 08315112285737200518096497891845924
10TR 8073417736
15TR 66177
30TR 46892
ĐB
028910
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,1 0
1 5,8,8,0
7,9 2 4,3,8,4
2 3 4,6
2,2,3 4 7,9
Chục Số Đơn vị
1 5 0
3 6
9,4,7,7 7 7,2,7
2,1,1 8
4 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755