Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL42
100N 90
200N 128
400N 418793091386
1TR 9608
3TR 13587734509799437907339852595223780
10TR 4874096402
15TR 90554
30TR 65516
ĐB
722484
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,5,8,4 0 9,8,7,2
1 6
5,0 2 8
3
9,5,8 4 0
Chục Số Đơn vị
8 5 0,2,4
8,1 6
8,8,0 7
2,0 8 7,6,7,5,0,4
0 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 13/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL41
100N 60
200N 497
400N 347592137223
1TR 1552
3TR 03184608430592311367026791885479640
10TR 6903065815
15TR 24984
30TR 81171
ĐB
848688
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/10/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4,3 0
7 1 3,5
5 2 3,3
1,2,4,2 3 0
8,5,8 4 3,0
Chục Số Đơn vị
7,1 5 2,4
6 0,7
9,6 7 5,9,1
8 8 4,4,8
7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 06/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL40
100N 28
200N 786
400N 753821621468
1TR 3084
3TR 89065541471252249818290073832276180
10TR 3036716157
15TR 37468
30TR 48403
ĐB
451605
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/10/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,3,5
1 8
6,2,2 2 8,2,2
0 3 8
8 4 7
Chục Số Đơn vị
6,0 5 7
8 6 2,8,5,7,8
4,0,6,5 7
2,3,6,1,6 8 6,4,0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 29/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL39
100N 94
200N 801
400N 346689595233
1TR 0287
3TR 20429218452761960331134831629692769
10TR 4101705417
15TR 23544
30TR 78842
ĐB
379228
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,3 1 9,7,7
4 2 9,8
3,8 3 3,1
9,4 4 5,4,2
Chục Số Đơn vị
4 5 9
6,9 6 6,9
8,1,1 7
2 8 7,3
5,2,1,6 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 22/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL38
100N 17
200N 255
400N 990120405563
1TR 7860
3TR 71551086427401258621702715565034642
10TR 4306487657
15TR 00788
30TR 61412
ĐB
434661
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,6,5 0 1
0,5,2,7,6 1 7,2,2
4,1,4,1 2 1
6 3
6 4 0,2,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5,1,0,7
6 3,0,4,1
1,5 7 1
8 8 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 15/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL37
100N 73
200N 738
400N 738503323627
1TR 0701
3TR 34534415985660289860607178610421799
10TR 3695076595
15TR 27463
30TR 79932
ĐB
910035
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 1,2,4
0 1 7
3,0,3 2 7
7,6 3 8,2,4,2,5
3,0 4
Chục Số Đơn vị
8,9,3 5 0
6 0,3
2,1 7 3
3,9 8 5
9 9 8,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 08/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL36
100N 20
200N 260
400N 441798262521
1TR 5464
3TR 73542172061757391276419713086135277
10TR 0318406228
15TR 46550
30TR 88217
ĐB
548111
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6,5 0 6
2,7,6,1 1 7,7,1
4 2 0,6,1,8
7 3
6,8 4 2
Chục Số Đơn vị
5 0
2,0,7 6 0,4,1
1,7,1 7 3,6,1,7
2 8 4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755