Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/03/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/03/2024
Kết quả xổ số Bình Dương - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 10K42
100N 23
200N 867
400N 477974304229
1TR 1287
3TR 77755351321481529731633287574663164
10TR 8558246334
15TR 17448
30TR 09992
ĐB
889630
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,3 0
3 1 5
3,8,9 2 3,9,8
2 3 0,2,1,4,0
6,3 4 6,8
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5
4 6 7,4
6,8 7 9
2,4 8 7,2
7,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 13/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 10K41
100N 22
200N 766
400N 590632137955
1TR 7208
3TR 73190333191564592653892676435766271
10TR 0317218742
15TR 70730
30TR 96532
ĐB
052677
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/10/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 6,8
7 1 3,9
2,7,4,3 2 2
1,5 3 0,2
4 5,2
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,3,7
6,0 6 6,7
6,5,7 7 1,2,7
0 8
1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 06/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 10K40
100N 76
200N 874
400N 929084778111
1TR 1170
3TR 58442977493747040057298753077251378
10TR 5550092963
15TR 26089
30TR 22091
ĐB
923362
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/10/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,7,0 0 0
1,9 1 1
4,7,6 2
6 3
7 4 2,9
Chục Số Đơn vị
7 5 7
7 6 3,2
7,5 7 6,4,7,0,0,5,2,8
7 8 9
4,8 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 29/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 09K39
100N 60
200N 431
400N 451836867340
1TR 2042
3TR 75122019476481706079896108887033957
10TR 2699021063
15TR 55582
30TR 63456
ĐB
014548
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 29/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4,1,7,9 0
3 1 8,7,0
4,2,8 2 2
6 3 1
4 0,2,7,8
Chục Số Đơn vị
5 7,6
8,5 6 0,3
4,1,5 7 9,0
1,4 8 6,2
7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 22/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 09K38
100N 77
200N 963
400N 845070507859
1TR 0657
3TR 22841966742914421839627191924486057
10TR 5738587876
15TR 99605
30TR 62211
ĐB
772967
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 22/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 5
4,1 1 9,1
2
6 3 9
7,4,4 4 1,4,4
Chục Số Đơn vị
8,0 5 0,0,9,7,7
7 6 3,7
7,5,5,6 7 7,4,6
8 5
5,3,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 15/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 09K37
100N 16
200N 260
400N 995053088423
1TR 3824
3TR 39267422920333618494320943306283129
10TR 0196670532
15TR 23681
30TR 57517
ĐB
655753
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 8
8 1 6,7
9,6,3 2 3,4,9
2,5 3 6,2
2,9,9 4
Chục Số Đơn vị
5 0,3
1,3,6 6 0,7,2,6
6,1 7
0 8 1
2 9 2,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 08/09/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 09K36
100N 41
200N 450
400N 903571035180
1TR 1813
3TR 24824197257802241259384511183602247
10TR 6480875568
15TR 52287
30TR 75733
ĐB
842297
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3,8
4,5 1 3
2 2 4,5,2
0,1,3 3 5,6,3
2 4 1,7
Chục Số Đơn vị
3,2 5 0,9,1
3 6 8
4,8,9 7
0,6 8 0,7
5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755