Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 20/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K3T8
100N 29
200N 451
400N 822226333974
1TR 9811
3TR 42933342071054342566335545810335581
10TR 7715670867
15TR 67087
30TR 82763
ĐB
540995
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/08/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,3
5,1,8 1 1
2 2 9,2
3,3,4,0,6 3 3,3
7,5 4 3
Chục Số Đơn vị
9 5 1,4,6
6,5 6 6,7,3
0,6,8 7 4
8 1,7
2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 13/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K2T8
100N 13
200N 607
400N 799224477915
1TR 4724
3TR 48308761846609154581464811618878213
10TR 4606418281
15TR 98916
30TR 84872
ĐB
155348
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/08/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,8
9,8,8,8 1 3,5,3,6
9,7 2 4
1,1 3
2,8,6 4 7,8
Chục Số Đơn vị
1 5
1 6 4
0,4 7 2
0,8,4 8 4,1,1,8,1
9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 06/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K1T8
100N 24
200N 920
400N 027767469458
1TR 3949
3TR 59915570893651474230588792087814643
10TR 7288995626
15TR 90558
30TR 93249
ĐB
969472
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/08/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3 0
1 5,4
7 2 4,0,6
4 3 0
2,1 4 6,9,3,9
Chục Số Đơn vị
1 5 8,8
4,2 6
7 7 7,9,8,2
5,7,5 8 9,9
4,8,7,8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 30/07/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K5T7
100N 56
200N 067
400N 374267489552
1TR 0335
3TR 70690640947191040274925940330550234
10TR 2557669631
15TR 09237
30TR 56638
ĐB
700699
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/07/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/07/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 5
3 1 0
4,5 2
3 5,4,1,7,8
9,7,9,3 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,0 5 6,2
5,7 6 7
6,3 7 4,6
4,3 8
9 9 0,4,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 23/07/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K4T7
100N 88
200N 729
400N 943871067875
1TR 9125
3TR 40112216702843860872926071769500495
10TR 9154143558
15TR 10230
30TR 24791
ĐB
624994
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/07/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 6,7
4,9 1 2
1,7 2 9,5
3 8,8,0
9 4 1
Chục Số Đơn vị
7,2,9,9 5 8
0 6
0 7 5,0,2
8,3,3,5 8 8
2 9 5,5,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 16/07/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K3T7
100N 11
200N 636
400N 773018080330
1TR 8842
3TR 62732282972262039023524732830504801
10TR 7203405304
15TR 04897
30TR 32722
ĐB
286260
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/07/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3,2,6 0 8,5,1,4
1,0 1 1
4,3,2 2 0,3,2
2,7 3 6,0,0,2,4
3,0 4 2
Chục Số Đơn vị
0 5
3 6 0
9,9 7 3
0 8
9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 09/07/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K2T7
100N 17
200N 312
400N 448805453765
1TR 7026
3TR 59126909393033625683042576324583852
10TR 5802495961
15TR 97973
30TR 90213
ĐB
662452
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/07/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0
6 1 7,2,3
1,5,5 2 6,6,4
8,7,1 3 9,6
2 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,6,4 5 7,2,2
2,2,3 6 5,1
1,5 7 3
8 8 8,3
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755