Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số An Giang - 02/02/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-2K1
100N 02
200N 544
400N 776632650484
1TR 0230
3TR 40792195000093730566828414687851762
10TR 9102187192
15TR 87825
30TR 30660
ĐB
643317
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/02/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,0,6 0 2,0
4,2 1 7
0,9,6,9 2 1,5
3 0,7
4,8 4 4,1
Chục Số Đơn vị
6,2 5
6,6 6 6,5,6,2,0
3,1 7 8
7 8 4
9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 26/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K4
100N 65
200N 195
400N 804100503324
1TR 2051
3TR 63507243902289675956234060801435160
10TR 5329123204
15TR 58948
30TR 00233
ĐB
276935
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 26/01/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 26/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5,9,6 0 7,6,4
4,5,9 1 4
2 4
3 3 3,5
2,1,0 4 1,8
Chục Số Đơn vị
6,9,3 5 0,1,6
9,5,0 6 5,0
0 7
4 8
9 5,0,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 19/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K3
100N 37
200N 217
400N 962449956818
1TR 7621
3TR 24636899591017800560299785374592102
10TR 6936251285
15TR 52761
30TR 91069
ĐB
067127
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/01/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 2
2,6 1 7,8
0,6 2 4,1,7
3 7,6
2 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4,8 5 9
3 6 0,2,1,9
3,1,2 7 8,8
1,7,7 8 5
5,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 12/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K2
100N 85
200N 283
400N 732176235384
1TR 2952
3TR 41130013412646123426434615044417330
10TR 0451534506
15TR 61981
30TR 83359
ĐB
470279
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/01/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 6
2,4,6,6,8 1 5
5 2 1,3,6
8,2 3 0,0
8,4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
8,1 5 2,9
2,0 6 1,1
7 9
8 5,3,4,1
5,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 05/01/2023
Thứ Năm
Loại vé: AG-1K1
100N 41
200N 140
400N 783974781404
1TR 3787
3TR 78357096022300211261292719434276330
10TR 6771841426
15TR 88463
30TR 34824
ĐB
742910
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/01/2023
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3,1 0 4,2,2
4,6,7 1 8,0
0,0,4 2 6,4
6 3 9,0
0,2 4 1,0,2
Chục Số Đơn vị
5 7
2 6 1,3
8,5 7 8,1
7,1 8 7
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 29/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K5
100N 50
200N 345
400N 228529905617
1TR 2538
3TR 64121589485746787207632053128341038
10TR 8421934867
15TR 59010
30TR 85945
ĐB
864003
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 29/12/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 29/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9,1 0 7,5,3
2 1 7,9,0
2 1
8,0 3 8,8
4 5,8,5
Chục Số Đơn vị
4,8,0,4 5 0
6 7,7
1,6,0,6 7
3,4,3 8 5,3
1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 22/12/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-12K4
100N 24
200N 181
400N 135942193455
1TR 1006
3TR 92637678607747564724279995535999420
10TR 6328923203
15TR 53815
30TR 81865
ĐB
457607
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 22/12/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 22/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 6,3,7
8 1 9,5
2 4,4,0
0 3 7
2,2 4
Chục Số Đơn vị
5,7,1,6 5 9,5,9
0 6 0,5
3,0 7 5
8 1,9
5,1,9,5,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755